3 թե՞ 4 գիծ կա Ձեր դաստակի վրա․․․Հետաքրքիր կանխագուշակում

3 թե՞ 4 գիծ կա Ձեր դաստակի վրա․․․Հետաքրքիր կանխագուշակում

Ձեռքերը կարդալը կամ հիրոմանտիան հայտնի է մարդկությանն արդեն մի քանի հարյուրամյակ շարունակ։ Ձեռքերը կարդալու ամե-
նապարզ եղանակն է՝ դաստակներին նայելը։ Ձեռքերի դաստակների վրա կան ինքնատիպ գիծ -թևնոցներ։ Համարվում է, որ որքան
շատ են գծերը, այդքան ավելի երկար կապրի մարդ։ Ամենից հաճախ հանդիպում է 2-3 գիծ, սակայն լինում է նաև 4։Դրանցից յուրա-
քանչյուրն ունի առանձնահատուկ նշանակություն և կարող է պատմել մարդու կյանքի մասին շատ կարևոր փաստեր։

Առաջին գծի օգնությամբ կարող եք նկատել առողջական խնդիրները։

Ահա թե ինչ է նշանակում գծերից յուրաքանչյուրը

Առաջին․

ամենակարևոր գիծն է, որ պատմում է մարդու առողջության մասին։ Եթե այն չի ընդհատվում և հստակ երևում է, ուրեմն ամեն ինչ
լավ է։ Եթե վատ տեսանելի է և ընդհատումներով, ապա դա վկայում է մարդու թուլությունների մասին։

Երկրորդ գիծ․

այն չափում է հարստության մակարդակը։Եթե այն լավ երևում է, ընդհատված չէ տեղ-տեղ, ուրեմն մարդ կստանա պայծառ և ապա-
հովված ապագա։

Երրորդ․

այս գիծը ցույց է տալիս իշխանության մակարդակը, որը դուք ունենալու եք։ Նորից, եթե այն հստակ է և առանց ընդհատվելու, նշա-
նակում է, որ շատ ազդեցիկ մարդ եք դառնալու։Երեք գծերի առկայությունը երաշխավորում է, որ կապրեք 69-84 տարի։

Չորրորդ

գծի առկայությունը սերտորեն կապված է երրորդի հետ։ Չորրորդ գիծը նշանակում է, որ կունենաք ոչ թե ուղղակի իշխանություն, այլ
իսկապես կայուն դիրք, որն ընդմիշտ ձեզ հետ կլինի։

Այն մարդիկ, ում դաստակների վրա կա 4 գիծ, կապրեն 84 տարուց ավել։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика