Արդեն 3 տարի է ինչ ամուսինս ապրում է իմ հաշվին, աշխատում է, բայց կա՛մ աշխատավարձն են ուշացնում, կա՛մ հարկադիրի հետ կապված խնդիրներ ունի․․․

Արդեն 3 տարի է ինչ ամուսինս ապրում է իմ հաշվին, աշխատում է, բայց կա՛մ աշխատավարձն են ուշացնում, կա՛մ հարկադիրի հետ
կապված խնդիրներ ունի․․․Քաղաքացիական ամուսնության մեջ եմ մի տղամարդու հետ։Մենք կարծում ենք,որ դա ընտանիք է: Բայց
նա անընդհատ փողի հետ կապված խնդիրներ ունի։

Մինչ մեր հանդիպումը ես վարկեր էի վերցրել, հիմա բանկերի հետ խնդիրներ ունեմ։ Աշխատում է, բայց անընդհատ կա՛մ աշխատա-
վարձի ուշացումներ են լինում, կա՛մ հարկադիր կատարողները պար տքերի դիմաց գումար են հանում։ Ինձ հետ է ապրում, իր բնա-
կարանը տվել է որդուն։

Իմ աշխատավարձը հիմա գնում է միասին ապրելու համար, թեև նախկինում կարող էի շատ ավելին ինձ թույլ տալ, հիմա շատ սահ-
մանափակ է։Ինձ հետ ապրելով՝ նա սկսեց լավ հագնվել, միշտ համեղ սնվել, ծխախոտ է առնում, կոնյակ սիրում։ բյուջեին գրեթե չի
մասնակցում.

Նա օգնում է տանը, լավ է վերաբերվում ինձ, բայց վերջերս ավելի ու ավելի հաճախ եմ մտածում, որ նա իմ մեջ հարմարավետություն
և հարմարավետություն է գտել։ Այն փաստը, որ վատթարացրեց իմ ֆինանսական վիճակը, կարծես նա չի նկատում.Մենք սկսել ենք
վիճել այն բանի համար, որ նա հաճախ է կոնյակ գնում ու խմում։Ես կարծում եմ, որ դա վատ է, և մենք չենք կարող դա թույլ տալ:

Սրան նա պատասխանեց ինձ, որ խմում է և երբ ուզենա՝ կխմի։ Ստիպված էի ասել, որ կոնյակի համար փող չի աշխատում։ Դա նը-
րան վիրավորվել է, և մենք արդեն մի քանի օր է, ինչ վիճաբանության մեջ ենք. Նա էլ անընդհատ ուզում է ինձ մեղավոր հանել, ա-
սում են՝ կշտամբում եմ՝ իմանալով, որ աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Բայց ինձ թվում է, որ առիթներ է փնտրում՝ աշ-
խատանքով շտկելու իրավիճակը, այլ ոչ թե ձեռքերը ծալած նստել։

Կարծում եմ, որ ինձ պարզապես օգտագործում են։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика