Սեր, հարստություն և ոչ միայն․․․Կենդանակերպի այս նշանները հուլիսին կստանան այն, ինչի մասին երազել անգամ չէին կարող

Սեր, հարստություն և ոչ միայն․․․Կենդանակերպի այս նշանները հուլիսին կստանան այն, ինչի մասին երազել անգամ չէին կարող

Առաջին հորիզոնական՝ Կշեռք

Հուլիսը կդառնա ձեզ համար իսկապես բեկումնային։ Ձեզ մոտ հնարավոր է հայտվնեն եկամտի նոր աղբյուրներ ստանալու հեռանը-
կարներ, որոնց մասին առաջ դուք միայն կարող էիք երազել։Սակայն դա չի լինի կանո նավոր և սուպեր եկամուտ գումարի տեսքով։
Այդ պատճառով էլ արդեն հիմա վերանայեք ձեր նախկին նախագծերը, մի պառկեք բազ մոցին, քանի դեռ կա գումար վաստակելու
հնարավորություն։

Երկրորդ հորիզոնական՝ Խոյ

Ձեր լուրջ վերաբերմունքը փողին և աշխատանքին, այս ամսում կվերա նայվի։ Որոշ կերպով կփոխվի ձեր կյանքը։Ձեզ կվերադարձ-
նեն պարտքերը, որոնցից դուք արդեն հույս չունեիք և աշխատանքում դուք կստ անաք եկամուտ նախագծից, որը դուք ընդհանրա-
պես շահավետ չէիք համարում։ Որոշ ժամանակ առաջ դուք ներդրումներ էիք արել գործում և հիմա նոր կա հնարավորություն ստա
նալու այդ գործի շահույթը։Այն փողերը, որոնք դուք կստանաք լրացուցիչ, ձեզ համար կլինի բավականին շատ։ Հարկավոր չէ այդ փո-
ղերից պահուստ պատրաստել։ Ծախսեք դրանք հաճույքով կամ ներդրեք օգտակար նախագծում։

Երրորդ հորիզոնական՝ Աղեղնավոր

Ձեր ձգտումները աշխատանքի մեջ վերջապես կիրականան։ Ձեզ ամենայն հավանականությամբ կարիերայում սպասվում է աճ և ա-
ռաջխաղացում։ Դրա հաշվին նաև կաճի ձեր եկամուտը։Եթե դուք պլանավորել էիք այս ընթացքում գնալ հանգստի, ապա դրա հա-
մար դուք նաև կստանաք պրեմիա (դրամական խրախուսանք) և տանջանքների և տքնաջան աշխատանքի համար։Հուլիսին դուք
կարող եք ինքերդ մոտենալ ղեկավա րությանը և քննարկել նոր աշխատանքի պայման ները և խնդրել բարձրացնել ձեր աշխատավ
արձը։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика