Արյան անոթների հետ կապված խնդիրներ․․․Այս և մի շարք այլ խնդիրներից ազատվելու հրաշք միջոց․․․Բժշկիս բերանը բաց էր մնացել

Արյան անոթների հետ կապված խնդիրներ․․․Այս և մի շարք այլ խնդիրներից ազատվելու հրաշք միջոց․․․Բժշկիս բերանը բաց էր մը-
նացել

Բաղադրատոմս առաջին

Հոդերի ցա վի այս բաղադրատոմսը պատրաս տելու համար հարկա վոր է մեկ թեյի գդալ ժելատինի հատ իկները թրջել կես բաժակ
սառը մաքրված ջրի մեջ մեկ գիշերվա ընթացքում:Առավոտյան ստացված զանգվածին ավելացրեք մեկ թեյի գդալ թարմ հեղուկ մեղր,
ապա խառնուրդը լցրեք եռացրած տաք ջրով, ամբողջ խառ նուրդը մանրակրկիտ խառնեք մինչև հարթ զանգված ստանալը և խմեք
ուտելուց առաջ:Մեկ բուժման կուրսի տևողու թյունը `տասը օր, որից հետո դուք պետք է վերցն եք ընդմիջում և նորից շարունակեք
բո ւժումը:Հիվան-դությունից ամբողջու թյամբ ազա տվելու համար դա կարող է տևել երեքից չորս ամիս, քանի որ հոդերի վերական-
գնումը կախված է օրգանիզմի անհատական հատկություններից:

Բաղադրատոմս երկրորդ

Վերցրեք մոտ կես կիլոգրամ սպիտակ բողկ և լցրեք այն մեկ լիտր մաքրվ ած ջրով: Այժմ ավելացրեք մեկ թեյի գդալ աղ և մի փոքր կը-
րակի վրա դրեք տասից քսան հինգ րոպե: Սառեցված արգանա կը պետք է զտվի և կես բաժակ վերցվի գիշերը քնելուց առաջ:Բացի
այդ, արգանակը կարող է ջրի փոխարեն օգտա գործվել հոդերի այտու ցվածության և ցա վի դեպքում:

Բաղադրատոմս երրորդ

Հոդերի հիվա նդությունների և բորբո ումների դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել հետևյալ միջոցը` նման հանրաճանաչ բա-
ղադր ատոմսի համաձայն. Վերցրեք չորս ճաշի գդալ կտա վատի սերմեր և դրանք լցրեք մեկ լիտր մաքր ված ջրով:Այս խառնուրդը ե-
փեք տասից տասնհինգ րոպե ցածր ջերմության վրա,այնուհետև փաթեթավորեք այն տաք սրբիչով և թողեք տաք տեղում քառասու-
նից հիսուն րոպե: Օգտագործեք պատրաստի արտադրանքը հարյուր գրամ օրական վեցից ութ անգամ:

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика