Այս լուծույթը ողջ ձմեռ ընտանիքս ազատում է վիրուսներից ու մրսածությունից․․․Սա անպակաս է իմ խոհանոցից ամբողջ տարին

Այս լուծույթը ողջ ձմեռ ընտանիքս ազատում է վիրուսներից ու մրսածությունից․․․Սա անպակ աս է իմ խոհանոցից ամբողջ տարին։
Եթե մայրիկին կամ տատ իկին հարցնեք, թե ինչպես արդյու նավետ մաքրել մակ երեսը, նա կասի սոդայի միջոցով։ Նատրի ումի բի-
կարբ ոնատը օգտագործվում էր դեռևս խորհրդային տարիներին, երբ անհնար էր գնել պատրաստի ախ տահանիչ միջոց։ Այն ոչ մի-
այն հիանալի կերպով մաքրում է կեղտը, այլև ոչ նչացնում է պաթոգեն միկրոօրգ անիզմները։

Բացի այդ, սոդան չի առաջացնում ալե րգիկ ռե ակցիաներ, քանի որ այն բնական նյութ է։ Եթե դրան ավելացնեք լվացքի օճառ, կա-
րող եք ուժեղացնել ազդեցությունը:Ինչպես կարելի է օգտագործել սոդայով օճառի լուծույթը. Այս միջոցը հաճախ օգտագ ործվում է
երեխաների մշտական բնակության վայրերը մշակելու համար (մանկապարտեզ, դպրոց): Այն չի վն ասում օրգ անիզմին և լավ է պա
յքարում վա րակների դեմ։

Տանը մակերեսները կարելի է մշակել վիր ուսային հի վանդությունների կա նխարգելման լուծույթով։ Այն կիրառվում է մրս ածության
սրման ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ ընտանիքի անդամներից մեկը հի վանդանում է։Բայց անհրաժեշտ է
պատշաճ կերպով պատրաստել ախ տահանիչ հեղուկը։Դրա կոնցենտրացիան տարբեր կլինի՝ կախված կիրառման մակերեսից։ Ինչ-
պես պատրաստել տնական օճառի և սոդայի լուծույթ. Քանի որ վաճառքում կան և՛ պինդ, և՛ հեղուկ օճառներ, դրանցից յուրաքանչ-
յուրի համար կլինի տարբեր բաղադ րատոմս։ Եթե դուք օգտագործում եք պինդ զանգ ված, ապա նախ պետք է այն քերել։

Օգտա գործեք 70% պինդ օճառ և մանր ացրեք այն մանր անցքերով քեր իչով։ Շերտերի վրա լցրեք 2 լիտր ջուր և դրեք կր ակին, որ
տաքանա։ Եռացրեք զա նգվածը այնքան ժամա նակ, մինչև օճառը լիովին լուծվի։ Այնուհետև լցրեք 5 ճաշի գդալ սոդա և հասցրեք
եռման աստիճանի։ Դրանից հետո անհրաժեշտ է խառ նուրդը եփել ևս 10 րոպե, այնուհետև թույլա տրվում է եփել մինչև հաստ խտ-
ություն ձեռք բերելը։

Եթե դուք օգտագործում եք հեղուկ արտադրանք, ապա այդ դեպքում ավելի հեշտ է: Այն նախ պետք չէ քերիչով մանրացնել։ Անհրա-
ժեշտ է անմիջապես լցնել սոդա, լցնել ջուր և եռացնել։ Բայց խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել պինդ օճառներ, քանի որ հեղուկ օ-
ճառի մեջ կարող են լինել այլ բաղադրիչներ: Սա դժվարացնում է բաղադրիչների ճշգրիտ քանակը որոշելը:

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика