Կնոջս լքեցի,որովհետև ծանոթացա երիտասարդ ու հմայիչ աղջկա հետ․1 տարի անց պատահական նորից նրան հանդիպեցի․․․Հիմա գլխիս եմ տալիս, բայց․․․

Կնոջս լքեցի,որովհետև ծանոթացա երիտասարդ ու հմայիչ աղջկա հետ․1 տարի անց պատահական նորից նրան հանդիպեցի․․․Հի-
մա գլխիս եմ տալիս, բայց․․․Ուղիղ մեկ տարի առաջ ես հեռացա կնոջիցս: Նրան լքեցի, որո վհետև ծանո թացա երիտասարդ և սեք-
սուալ աղջկա հետ, որն ինձ հաճ ույք էր պարգ ևում, ինչը վաղուց չէր ան ում կինս: Նա կոպտացել էր, ամբողջովին ցելյուլիոտով էր
ծածկվել, նրա որովայնը կախվել էր և այլն։

Կինս մոռացել էր կոսմետիայի մասին, դադարել էր հետևել մազերին, ու ես նկատեցի, որ նրանից հաճախ քրտնքի հոտ է գալիս: Նա
դադարել էր տարրական բաներ անել՝ ներկել եղունգները, սափրել ոտքերը, կրծկալ կրել, ինչի պատճառով նրա կուրծքը կախվել էր…
Մի խոսքով՝ այդ բոլոր բաները բացասաբար էին ազդում ինձ վրա:

Ես այլևս չէի տես նում այն կնոջը, ում սիրա հարվել էի, ու հեռացա:Այսօր՝ մեր բաժա նումից ուղիղ մեկ տա րի անց, ես հան դիպեցի
նախկին կնոջս: Եվ աչ քերիս չհա վատացի՝ ինչ հրաշա լի տեսք ուներ նա: Գեղեցիկ, խնամված, պիրկ սեքսուալ մարմնով, բավական
կիպ բաց հագուստով։Չի կարող պատահել: Նա բոլորովին նման չէր 3 երեխաների մոր (իմ երեխաների), ու ես մտածեցի, թե իրակա-
նում ինչ է տեղի ունեցել:

Երևի երբ նա ինձ հետ էր, նրա ժամանակը չէր բավարա րում մարզասրահ գնալու համար, քա նի որ ամբողջ ժամա նակը հատկաց-
նում էր ինձ ու մեր երեխաներին: Գուցե նա կրծկալ չէր կրում, որովհետև ժամանակ չուներ, չէ՞ որ պետք է երեխաներին կերակրեր:

Գուցե նա ոտքերը չէր սափրում և հոնքերը չէր հանում, որովհետև ստիպված էր պատրաստել, լվալ, հավաքել բոլորիս հետևիից, իսկ
ես պարզապես չէի գնահատում դա…:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика