Ծանոթներին, բարեկամներին պարտքով փող տալը դա մեծագույն սխալն է, որը կարողեք գործել․․․Ահա, թե ինչու

Ծանոթներին, բարեկամներին պարտքով փող տալը դա մեծագույն սխալն է, որը կարողեք գործել․․․Ահա, թե ինչու։Գումարային հար-
ցերը միշտ առաջացնում են որոշակի էմոցիաներ: Իհարկե, ոչ մեկ չի սիրում խոսել դժվարությունների մասին, սակայն լինում են պա-
հեր, երբ ստիպված եք լինում բարձրացնել տվյալ հարցը: Հավանաբար հայտնվել եք իրավիճակում, երբ մտերիմներից որևէ մեկը ձե-
զանից պարտքով գումար է խնդրել: Բայց արդյո՞ք ճիշտ ենք վարվում, երբ որոշում ենք օգնել:

  • Պարտքով գումար տա՞լ, թե՞ ոչ

Ահա մի քանի պատճառ, որոնք ապացուցում են, որ մտերիմ մարդկանց պար տքով գումար տալը վատ գա ղափար է:

  • Վերադարձի ժամկետ

Դուք բանկ չեք հանդիսանում և չեք որոշում գումարի վերադարձի խիստ ժամկետ, նաև տոկոսներ չեք պահանջում, առավել ևս՝ չեք
կիրառում պատժամիջոցներ գումարն ուշացնելու դեպքում:Համենայն դեպս, գումար տալիս մի մոռացեք նշել, թե երբ է ցանկալի ետ
ստանալ գումարը:

  • Անհարմար խնդրանք

Երբ մենք մտերիմ ներից որևէ մեկին գումար ենք տալիս, սկսում ենք անհանգս տանալ, քանի որ չո ւնենք երաշխիք, որ այդ մարդը
կվերադարձնի ողջ գումարը: Եթե անգամ լիարժեք վստահում ենք նրան, միևնույնն է, անհանգստության զգացումը չի լքում մեզ, ու
այն մեծա նում է, եթե պարտքն ուշացնում են:

  • Հաճախակի դիմում

Որպես կանոն, ոչ ոք չի սիրում օգնություն խնդրել, հատ կապես երբ խո սքը գնում է գումա րի մասին: Սակայն, ցավոք, կան մարդիկ,
ովքեր մշտապես օգտվում են դիմացինի բարությունից, քանի որ գիտեն, որ իրենց չեն մերժի: Նման դեպքերում զգույշ եղեք. արդյո՞ք
արժե վստահել մի մարդու, ով ձեզանից արդեն մի քանի անգամ պարտքով գումար է խնդրել:

  • Խնայողությունների բացակայություն

Երբ մարդիկ պարտքով գումար են տալիս, սովորոբար վերցնում են իրենց խնայող ություններից: Խն դիրը սկսվում է այն ժամանակ,
երբ պարտատերը ինքն է ունենում գումարի կարիք և խնդրում է ավելի շուտ վերադարձնել գումարը: Հաճախ արդյունքում շատ տը-
հաճ իրավիճակ է ստեղծվում:

  • Վնաս և կորուստ

Երբ մենք որևէ մեկին պարտքով գումար ենք տալիս, տոկոսներ չենք պահանջում: Իսկ դա նշանակում է, որ խորը երախտագիտութ-
յունից և շնորհակալությունից բացի մենք ոչինչ չենք ստանա: Իհարկե, հաճելի զգացողություն է, երբ կարողանում ենք օգնել մտերիմ
մարդու, բայց ի՞նչ կզգաք այն դեպքում, եթե ձեզ չկարողանան ետ տալ գումարը:

  • Միջանձնային հարաբերություններ

Պարտքով գումար տալը կարող է արմատապես փոխել ընկերների կամ ընտանիքի անդամների միջև հարաբերությունները՝ իհար-
կե, դեպի վատը:

Այնպես որ նախքան որևէ մեկին օգնելը, լավ մտածեք, արդյոք դա ձեզ պետք է թե ոչ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика