Երբ ամուսնանում էի, մայրս ինձ ասաց՝ Հայրական տունը անկասկած նաև քո տունն է, բայց մի բան ականջիդ օղ արա․․․

Երբ ամուսնանում էի, մայրս ինձ ասաց՝ Հայրական տունը անկասկած նաև քո տունն է, բայց մի բան ականջիդ օղ արա․․․

Երբ ամուսնա նում էի մայրս ինձ ասաց. հայրա կան տունը քո տո ւնն է, բայց ուզում եմ, որ դու մի բան ականջիդ օղ անես, այստեղ
իրերով կարող ես վերադառնալ միայն մեկ անգամ, տուն-տունիկ խաղալ չկա: Ամուսն ական կյ անքը լի է դժվարություններով, բայց
դրանք հաղթահարել է պետք: Ամեն անգամ, երբ կցականաս ամուսնուդ ասել, ես հեռանում եմ, հիշիր, դա պետք է լինի հստակ որո-
շում, և ունենա լուրջ դրդապատճառ:

Եթե խնդիր է ծագում, ապա խն դիրը պետք է լուծես հենց ամուսնուդ հետ:Միշտ հիշ իր, աղջիկս, խնդ իրը պետք է քննարկել, լուծել
թեկուզ երբեմն ծանր ու երկար խոսակցությունների միջոցով: Միշտ արտահայտիր քո կարծիքը, բայց պետք է հաշվի նստես ամուս-
նուդ կարծիքի հետ: Նա է տան գլխավորը:

Հիշիր, երբեք խնդրներդ մի հրապարակայնացրու, մի քննարկիր ուրիշ ների հետ, ոչ մայրիկի, ոչ ընկերո ւհիների, ոչ հարև անների,
ոչ սոցցանցերում, բոլոր խնդիրները մնում են տան պատերի ներ սում: Դուք կհաշտվեք, կխաղաղվեք,իսկ շրջապատում կշարունա-
կեն մտածել, որ նա վատ ամուսին է, կամ դու ես ստում:

Երբեք ոչ ոքի չբողոքես ամուսնուցդ:Ընտանիքում ամեն ինչ ընդհանուր է, թե փողը, թե գո ւյքը, Երբ անհարմ արավետություն զգաս
անմիջապես կիսվիր ամուսնուդ հետ, որպե սզի մի օր ներսումդ կուտակված լավան դուրս չժայթքի:Երբեք չխաբես ու չստես ամուս-
նուդ, երբեք:

Միշտ վստահիր նրան:Բայց հիշիր մի կարև որ բան, վաղը կարող է ամեն ինչ փոխ վել, երբեք կյանքդ ամբող ջությամբ մի վստահիր
ուրիշ մարդու և երբեք հույսդ լիովին մի դիր նրա վրա: Միշտ մտածիր,թե ինչ կլինի քեզ հետ, եթե նա հանկարծ չլինի, կամ ինչ կլինի
նրա հետ, եթե հանկարծ քեզ հետ մի բան պատահի:

Հիշիր ցանկացած պահի կարող ես միայնակ մնալ :Մի կորցրու ընկերն երիդ, ամուսնուցդ ֆինանսական կախվածության մեջ մի ըն-
կիր, հիշիր, որ դու ազատ մարդ ես, որ քո կամքով ես որոշել ապ րել այդ մար դու հետ ու այդ մարդու կողքին և նա նույնպես ազատ
մարդ է, և իր կամքով է ապրում քեզ հետ ու քո կողքին:

Երջանիկ եղիր:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика