Սկեսուրս նստեց մայրիկիս բազկաթոռին ու սկսեց զայրանալ, թե ինչու է նրա տանը կեղտոտ․․․

Սկեսուրս նստեց մայրիկիս բազկաթոռին ու սկսեց զայրանալ, թե ինչու է նրա տանը կեղտոտ․․․Սկեսուրս բարկացավ մայրիկիս վրա
այն բանի համար, որ նրա տանը թափթփված է ու կան կեղտոտ ափսեներ։Բանն այն է,որ վերջերս հայրիկիս ծննդյան օրն էր,65 տա-
րեկան էր դառնում։

Որոշեցինք նշել տանը, քանի որ հայրիկս չի սիրում սրճարաններ ու ռեստորաններ գնալ։ Բացի այդ, ծնողներիս տունը բավականին
մեծ է, այնպես որ կարող ենք հավաքույթներ կազմակերպել։Իհարկե, ինձ ու ամուս նուս հետ եկավ նաև սկե սուրս։ Նա սկսեց զննել
ամեն անկյունը, բացել կաթսաները, որ տեսնի, արդյոք մաքուր է թե ոչ։

Ու եթե հանկարծ մի տեղ մի թերություն էր տեսնում, դեմքին ակն հայտ զզվանք էի նկատում։Մայ րիկս զբաղվում էր պատրաստման
աշխատանքներով ու սկեսուրիս արածները չէր նկատում։Ծննդյան օրը անձրևոտ էր, իսկ ծնողներս ապրում են առաջին հարկում, ու
դրա համար էլ դրսի ողջ ցեխն ու կեղտը մտնում էր տուն։

Մայրիկս փորձում էր մաքրել հատակները յուրաքանչյուր հյուրի ներս մտնելուց հետո, բայց երբ բոլորը հավաքվեցին, ավելի կարևոր
գործեր կային։Տանը իսկապես քաոս էր․ շատ մարդիկ էին եկել, ամենուր նվերների տոպրակներ էին, հագուստ, կոշիկներ, խոհանո-
ցում՝ կեղտոտ ափսեներ էին հավաքվել։

Ու դա բնական է, մարդիկ են եկել, ինչպես թողնենք ու սկսենք տունը մաքրել։Հյուրերի գնա լուց հետո ես ու ամո ւսինս մնացինք, որ
օգնենք հավաքել։ Սկեսուրս էլ մնաց, որ իրեն մեքե նայով տա նենք տուն։ Եվ ահա սկեսուրս նստում է բազկաթոռին ու սկսում բար-
կանալ․

—Բայց հատակները փոշու մեջ կորած են․․․ ջահը վա ղուց չես մաքրել․․․ ափսե ները չես հասցնում լվանալ․․․ պատուհա նագոգերը
սպիտակեցնելու հնարքներ գիտեմ, պատմե՞մ։

Ես զգացի, որ մայրիկս շատ է նեղ վել, բայց անգամ չփոր ձեց արդարանալ, քանի որ շատ էր ամաչում։ Իսկ ահա ես որոշեցի չլռել․

—Մեր ընտանիքում ընդուն ված չէ հյուրերի ներկայությամբ ափսեներ լվանալ։ Իսկ հատ ակները ցեխոտվել են։ Շատերը կերազեն
մայրիկիս պես կոկիկ ու մաքրասեր լինել։

Բարեբախ տաբար, սկեսուրս խելացի գտնվեց ու չշարունակեց խոսակցությունը, այլապես մեծ վեճ կլիներ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика