Նախ հիփոթեք, հետո ամուսնություն․․․Միայն հետո հասկացա, թե ինչու ընկերս այդպիսի պայման դրեց

Նախ հիփոթեք, հետո ամուսնություն․․․Միայն հետո հասկ ացա, թե ինչու ընկերս այդպիսի պայման դրեց։Ես ու Նիկո լը ծա նոթ ենք
դպրոցական տար իներից: Հետո նա գնաց ծառա յության, իսկ ես սպասում էի նրան, ինչ պես գերի: Ավելորդ ան գամ ես տնից դուրս
չէի գալիս, որպեսզի հարևաններին բամբասելու առիթ չտամ: Գալուց հետո նա ասաց, որ նախ պետք է աշխատանք գտնի, իսկ հետո
նոր ամուսնանա: Միասին մարզկենտրոնից տեղափոխվեցինք քաղաք:

Եվ վեց ամիս անց, երբ նա արդեն կայուն աշխատում էր և սկսեց խոսել հիփոթեքի մասին:Ես հիմար չեմ, հասկանում եմ, որ եթե հի-
փոթեքը տրվում է ամուսնությունից առաջ, ապա ամուսնալուծության դեպքում բնա կարանը չի բաժա նվում ամուսինների միջև: Ա-
ռավելագույնը, մեր երեխաներին և ինձ կթույլատրվի ապրել այնտեղ։

-Արի նախ ամուսնանանք: Ես ուզում եմ, որ բնակարանը մեր ընդհանուրը լինի: Մենք կլինենք մեկ ընտանիք: Ես չեմ պատրաստվում
ամուսնա լուծվել քեզանից:

-Ոչ, ես այդպես եմ որոշել: Նախ հիփո թեք, որպեսզի հարսա նիքից հետո մնալու տեղ ուն ենանք: Սա կլինի մեր տունը: Ես չեմ մտա-
ծում ամուսնալուծության մասին: Այդպես պարզապես ավելի լավ է:

Ես ախր հասկանում եմ. Նրա մայրն է այդ պես կազմա կերպել, քանի որ նա երբեք չի սիրել ինձ: Նրա ընտ անիքը հարու ստ չէ, բայց
մայրը որոշ գումար ունի հավաքած: Իսկ ես պարզ ապես աղբ եմ նրա աչքերում: Նիկոլի հայ րիկին չեմ ճան աչում, մայրն ապրում է
գյուղում, մեծացնում է նրա երկու քույրերին: Աշխատում է որպես բուժքույր առաջին բուժօգնության կետում:

Իսկ Նիկիտան նրա միակ որդին է, դրա համար էլ այդքան ուշա դիր է նրա նկատմամբ:Նիկոլի այս որո շումը վիրավորեց ինձ: Ես ու-
զում եմ ամուսնանալ, բայց ոչ այդպիսի ճանապարհով: Ես ուզում եմ իմ տան տիրուհին լինել: Նա նախապես մտածո՞ւմ է ամուսնա-
լուծության մասին: Թե՞ նա ինձ սուտասան է համարում: Ինձ պետք չէ նրա բնակարանը:

Բայց եթե նա ինձ չի վստահում, ինչու՞ է ընդհանրապես ամուսնանում ինձ հետ: Ես նրան ասացի այս ամենը: Վիճեցինք, հավաքեցի
իրերս և տեղափոխվեցի հանրակացարան: Ես կարող եմ ինքս վճարել սենյակի համար: Ես աշխատում եմ և երբեք չեմ մնացել նրա
հույսին։Կարծում եմ, որ նրա մայրն է մեզ բաժանել: Նա միշտ ինտրիգային էր, և այժմ հասավ իր ուզածին: Ի՞նչ ընտանիք է սա: Ես էլ
թույլ չեմ տա ինձ նվաստացնել:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика