Ծննդաբերեցի ու նորից աղջիկ, արդեն երրորդը․ Ինձ ճանաչողները ասացին, որ խղճում են ինձ, այնինչ․․․

Ծննդաբերեցի ու նորից աղջիկ, արդեն երրորդը․ Ինձ ճանաչողները ասացին, որ խղճում են ինձ, այնինչ․․․

Մեր ընտանիքում արդեն երկու աղջիկ է ծնվել, իսկ շրջա պատի մարդիկ կար ծում են, որ մենք ամբողջ ժամանակ մտածում ենք նրա
մասին, որ որդի չունենք:Չեմ հաս կանում, թե ինչպես է նման բան անցնում նրանց մտքով: Մի օր հարևանուհիս տեսավ, որ հղի եմ և
սկսեց հարցուփորց անել:

Երբ իմա ցավ, որ նորից աղջիկ ենք ունենալու, ինձ այն պես խղ ճաց, որ քիչ էր մնում հավա տայի, որ դա իսկապես վատ է: Ինձ ու ա-
մուսնուս համար կա րևոր է, որ առողջ երե խաներ ունենանք, իսկ սեռը կար ևոր չէ:Երբ հետազոտման ժամա նակ պարզ էր դարձել,
որ երեխան աղջիկ է, նույնիսկ բժիշկը խղճաց ինձ՝ ասելով, որ ամուսինս հաստատ որդի էր ուզում:

Ինչու՞ է մարդկանց թվում, որ մենք այսքան երեխա ենք ունենում, որպիսի տղա ծնվի:Դա այդպես չէ, հավատա-ցեք:Դուրս գրման օրն
ամուսինս եկավ ծաղիկներով և վարդագույն փուչիկներով, մեր ավագ դուստրերն էլ բոլո-րից շատ էին ուրախանում: Մեր երեխանե-
րը մեզ ամեն օր երջանկացնում են:

Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կարծում էին, որ մենք քնում և արթնանում ենք որդու մասին մտքերով, մեզ հետ միա-սին ուրախանում են
մեր աղջիկներով:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика