Եթե Ձեր ամուսինը անում է ՍԱ, ուրեմն սիրում է Ձեզ․․․Ստուգեք ձեր ամուսնու զգացմունքները Ձեր հանդեպ

Եթե Ձեր ամուսինը անում է ՍԱ, ուրեմն սիրում է Ձեզ․․․Ստուգեք ձեր ամուսնու զգացմունքները Ձեր հանդեպ

Սիրելի ու հավատարիմ զույգընկեր գտնելը բարդ հարց է, ու սա ոչ բոլ որի մոտ է ստացվում։ Շատերը կենտրոնանում են ֆինանսնե-
րի կամ վնասակար սովորությունների վրա՝ միակ անթերիին փնտրելով, ու,ցավոք, հաճախ չեն նկատում նրան, ով ի վերուստ էր տր-
ված։Հոգեբանները նշում են մի քանի հատկանիշ, որոնք կապացուցեն, որ ձեր ամուսինն իսկապես սիրում է ձեզ, ու դուք զղջալու ա-
ռիթ չունեք։

1․ Ընդունում է սեփական սխալները

Եթե ձեր ամուսինն անում է առաջին քայլը՝ ձեզ հետ հաշ տվելու համար ու իր կար ծիքով ամոթալի չէ սիրելի կնոջից ներո ղություն
խնդրելը, գնահատեք դա։ Տղամարդկանց մեծամասնությունը հակված չէ սեփական սխալներն ընդունելուն։

2․ Ապագայի վերաբերյալ հստակ պլաններ

Նա գիտի, թե ինչպիսին կլինի իր երեխ աների ապ ագան, ձեզ հետ միա սին պլանա վորում է կյանքը, ու այդ ամենը չի ավարտվում
զուտ խոսքերով։

3․ Նա չի քննադատում ձեզ ուրիշ մարդկանց ներկայությամբ

Դուք կարող եք լիովին տարբեր աշխարհայացքներ ունենալ, բայց սիրող ամուսինը երբեք չի քննադատի ձեզ որևէ մեկի ներկայութ-
յամբ։ Հակառակը, կաջակցի ձեզ, իսկ իր անհամաձայնության մասին կասի տանը։

4․ Օգնում է կնոջը կայանալ ու զարգանալ՝ որպես անհատականություն

Որոշ տղամարդիկ համա րում են, որ կինը կամ չպի տի աշխատի, կամ էլ եթե որոշել է աշխա տել, պիտի ինքնուրույն անի ամեն ինչ։
Սիրող ամու սինը կօգնի ձեզ առաջ գնալ, կար իերա ստեղծել, եթե դուք ուզում եք դա։

5․ Հարգում է ընտանեկան ավանդույթները

Հնարավոր է, որ որոշ ընտան եկան տոներն ու միջոցառ ումները նրան հաճույք չեն պատճառում, բայց նա միշտ պատրաստ է մաս-
նակցել դրանց՝ հանուն ձեզ և ձեր ընտանիքի։ Միայն թե սիրելի մարդիկ ժպտան․․․

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика