Անծանոթ համարից զանգ ստացա․ Ամուսնուս սիրուհին էր․ Նախ ինձանից ներողություն խնդրեց, ապա առաջարկեց համատեղ ուժերով ամուսնուս մի լավ դաս տալ․․․

Անծանոթ համարից զանգ ստացա․ Ամուսնուս սիրուհին էր․ Նախ ինձանից ներողություն խնդրեց, ապա առաջարկեց համատեղ ու-
ժերով ամուսնուս մի լավ դաս տալ․․․

Իմացա, որ ամուսինս սիրուհի ունի: Ես դա պարզեցի պատահաբար՝ լսելով նրանց հեռախոսազ րույցը: Իհա րկե, նախկինում էլ էի
նկատել, որ նա ավելի ուշ էր գալիս աշխատանքից, ինչ-որ չափով բացա կայում էր և այլն:Սկզբո ւմ ես շատ էի նեղվում, չգիտեի, թե
ինչպես կարելի է վարվել: Հետո որոշում կայացրի. Ես կձևացնեմ, որ ոչինչ չի պատահել:

Մեր դուստրը մեծանում է, և նրա համար գլխավորն այն է, որ ընտանիքում խաղաղություն տիրի, և ծնողները հոգ տանեն ու սիրեն
իրեն, իսկ մնացածն անցողիկ է: Ուստի ես մտա ծեցի և համոզված էի, որ ամուսնուս փոքր խելագ արությունը կվերջանա նույնքան
հանկարծակի, որքան առաջացել էր: Բայց իրավի ճակը բոլորովին այլ ընթացք ստ ացավ:

Մի օր մի կին զանգահարեց ինձ և ներկայացավ որպես ամուսնուս սիրուհի: Զրույցի ընթացքում նա սկսեց ներողություն խնդրել, ա-
սաց, որ չի իմացել, որ Վարդանն ամուսնացած է: Իսկ այժմ չի չի ցանկանում քանդել ուրիշի ընտանիքը, քանի որ իր հայրը նույն-պես
տարիներ առաջ լքել է իր մորը։

Մենք պայմանավորվեցինք հան դիպել նրա հետ և ամեն ինչ քննա րկել սրճարանում մի բա ժակ սուրճի շուրջ:Ամուսնուս սիրո ւհին
ինձնից փոքր էր՝ գեղեցիկ, կոկիկ ու շատ հաճելի աղջիկ: Մենք որոշեցինք, որ պետք է ծրագիր մշակենք, որպեսզի ամուսինս և նրա
սիրեկանն ընդմիշտ մոռանան, թե օրինական կնոջը խաբելն ինչի կարող է հանգեցնել:

Մենք գրանցեցինք Վադանին ծանոթության զանազան կայքերում, տեղադրեցին նրա պրոֆիլը և լուսանկարները, և նշեցինք նրա ի-
րական հեռախոսահամարը:«Սիրուց քաղցած» աղջիկները բոլոր կողմերից ասես հարձա կվում էին նրա վրա: Նրան գրում էին էլեկ-
տրոնային փոստով, զանգահարում հեռախոսահամարին:

Ես դիտավորյալ բարկացա նրա վրա, երբ գիշե րվա կեսին մեկ այլ աղջիկ զանգ ահարեց ամուսնուս:Նրա պաշտոն ական սիրուհին
ձևացնում էր, թե ոչինչ չի հասկանում, երբ նա հեռ ախոսով փա կվում էր լոգարանում կամ ընդհանրապես անջատում էր բջջայինը:

Մի օր նրա չամուսնացած գործընկերը, որը հաճախ էր օգտվում ծանոթության կայքերից, ամուս նուս ասաց, որ մի կայքում տեսել է
իր նկարը: Ամուսինը հանկարծակիի եկավ, նյարդայնացավ: Ընթրիքին նա լուռ նստած էր, չնա յած սովորաբար ինչ-որ բանի մասին
խոսում էր: Ես կարծես ոչինչ չէի նկատել, զրուցեցի ու ծիծաղեցի:Այնուհետև նրա սիրուհին զանգահարեց ինձ և ասաց, որ կանանց
մշտական ​​զանգերի պատրվակով ամուսնուս դուրս է հանում իր տնից:

Կարծում եմ խաբելն այլևս իմաստ չունի. Նա հաստատ ամուսնացած տղամարդու կարիք չունի:Մի քանի օր անց ամուսինս փոխեց
իր հեռախոսահամարը: Նա սկսեց աշխատ անքից շուտ տուն գալ, ինչպես նախ կինում, ուշադիր էր իմ նկատ մամբ, ավելի շատ էր
զբոսնում դստերս հետ՝ ինձ հանգստանալու հնարավորություն տալով: Ինձ թվում է, որ նա ինչ-որ բան է գուշակել, բայց ցույց չի տա-
լիս, և առավել ևս, որ նա երբեք չի քննարկել ինձ հետ այս պատմությունը:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика