Փողոցում պատահաբար հանդիպեցի ընկերուհուս, ով մի քանի ամիս առաջ էր ամուսնացել, սկեսուրի հետ էր․․․Անկեղծ ասած ապշած մնացի

Փողոցում պատահաբար հանդիպեցի ընկերուհուս, ով մի քանի ամիս առաջ էր ամո ւսնացել, սկեսուրի հետ էր․․․Անկեղծ ասած ապ-
շած մնացի։Մի քանի օր առաջ հանդիպեցի ընկերուհուս, նա իր ամուսնու մոր հետ շրջում էր խանութներում։Որոշել են տունը վերա-
նորոգել, այնքան շատ բան էին գնել, յուրաքա նչյուրը երկու մեծ տոպ րակ էր բռնած։ Ես մեքեն այով էի, առաջարկեցի տեղ հասցնել,
մենք նույն թաղամասում ենք ապրում, սակայն ընկերո ւհուս սկեսուրը հրաժարվեց, ասաց, որ չի ուզում նեղություն պատճառել։

Դե ես էլ չպնդեցի, չէի ուզում մարդուն անհա րմար դրության մեջ դնել։ Մարիամի բախ տը, իհարկե, շատ է բերել սկեսուրի հարցում,
նրանից երբեք սկեսուրի հասցեին ոչ մի վատ բան չեմ լսել, միայն լավն է ասում։ Ակնհայտ է, որ ջերմ հարաբերություններ ունեն, իսկ
նման բան հաճախ չես տեսնի։

Մարիամն ու ամուսինը սկեսուրից առանձին են ապր ում, բայց հաճախ են հանդ իպում։ Սկեսո ւրը կարող է առավոտյան ծաղիկներ
կամ թխվածք գնել՝ հարսին ուրախացնելու համար։ Մարիամն էլ իր հեր թին ամեն կերպ օգնում է սկ եսուրին, թույլ չի տալիս ինքնու-
րույն լվանալ պատուհանները, կախել վարագույրները, ինքն է ամեն ինչ անում։Նրանք չունեն արգ ելված թեմաներ, խոսում են ամեն
ինչի մասին, հետաքրքրվում են միևնույն բաներով։ Միասին հագուստի խանութներ են գնում, սրճարաններ։

Հիմա էլ որոշել են վերանորոգել ննջասենյակը։ Մարիամի ամուսինը առավոտից երեկո աշխատանքի է, մայրն է եկել, օգնում, գիտի,
որ հարսին միայնակ դժվար կլինի։Քչերը գիտեն, որ Մարիամը ծնողներ չի ունեցել, մեծացել է մանկատանը, և իր համար մեծ երջան-
կություն է, որ ամուսնու մայրն իրեն այդքան ջերմ է ընդունել։ Սկեսուրը միշտ նրա կողմից է, պաշտպանում է ամեն հարցում։ Որդին
գիտի, որ անիմաստ է մոր հետ վիճելը, միևնույնն է, ի վերջո Մարիամին է արդարացնելու։

Նա պաշտ պանում է հարսին, ինչպես փոքրիկ աղջնակի։Հիա նալի է, որ սկես ուրն ու հարսը կա րող են լինել ինչ պես մայր ու աղջիկ,
հավատարիմ ընկերուհւներ, կարող են գանգատվել միմյանց, աջակցել, օգնել ու խորհուրդ տալ։ Ցավոք, այսօր ավելի շատ են ընտա-
նիքներ, որտեղ հարս ու սկեսուր լեզու չեն գտնում՝ թեկուզ առանձին ապրելով։

Ուրախ եմ ընկերուհուս համար, որ գոնե մեծ տարիքում զգացել է, թե ինչ է ծնողական ջերմությունը։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика