Աստղագուշակ օգոստոսի 9-ի համար․․․Անսպասելի գործնական առաջարկներ են սպասվում Աղեղնավորներին

Աստղագուշակ օգոստոսի 9-ի համար․․․Անսպասելի գործնական առաջարկներ են սպասվում Աղեղնավորներին

Խոյ:

Ձեզ բարդ օր է սպասվում, քանի որ ստիպված եք լինելու հաղթահարել ներ քին կոնֆլիկտները և կարգի բերել սեփական մտքերն ու
ցանկությունները: Ընդհանուր առմամբ օրը հարմար է ժամանակին կիս ատ թողած գործերն ավարտին հասցնելու համար: Գործնա-
կան բանակցությու ններում լուրջ առաջ ընթաց կնկատվի:Իսկ ահա անձնական շփ ումներում խնդ իրներ կունենաք, քանի որ թանկ
մարդկանց միջավայրն անգամ ձեզ հոգնեցնում է: Մի փնտրեք այս երևույթի հոգեբանական ենթատեքստը կամ այլ խորքային պատ-
ճառներ, դուք ուղղակի հոգնել եք, աշխատեք մի քիչ հանգատանալ և միայնության մեջ լինել:

Ցուլ:

Կարևոր իրադարձություններ տեղի չեն ունենում, սակայն նաև ստիպված չեք լին ում ցնց ումային իրավիճակներում հայտնվել: Առա-
ջին հայացքից անհետաքրքիր օր է, բայց ինչ պես ասում են` չկա չարիք առանց բարիք. նման պահեր ին է, որ դուք վերջապես կարող
եք ինքներդ ձեզ հետ մնալ, վերլուծել նախկինում արածը, ձեռք բերածն ու բացթողումները, գնահատել ու հետևություններ անել: Եթե
այս ամենը ձեզ հոգնեցնեի, ապա լավ ագույն դեղամիջոցը դատ արկ փողոցներով երեկոյան զբոսանքն է:

Երկվորյակ:

Այսօր շատ բան հնարավոր կդառնա միայն ձեր հաջ ողակ լինելու շնորհիվ: Այնպես որ ռիսկի գն ալու, նոր ուղիներ փ նտրելու իսկա-
կան պահն է: Մար դիկ, ում հետ այսօր գործ եք բռնելու, այնքան պարզ ունակ չեն, ինչպես առաջին հայացքից է թվում, սակայն ձեզ
կհաջողվի հասկանալ նրանց իրական մտադրությունները: Անգամ ձեր վաղեմի հակառակո րդներն այսօր պատ րաստ են կանգնել
ձեր կողքին:Հնարավոր են նոր ծանոթությու ններ, սակայն հիշեք, որ դուք այսօր շատ զգացմու նքային եք և սուր եք ընկալում այն
ամենն, ինչն ուրիշներին կարող է և անտարբեր թողնել:

Խեցգետին

Օրը ծայրահեղ զգուշավորություն է պահան ջում, դուք կարծես բարակ սառույցի վրա յով եք քա յլում: Հետաձգ եք կարևոր գործերը,
տեղափոխեք այն հանդիպումները, որոն ցից կարող է կախված լինել ձեր մասնագիտական ապագան: Հրաժարվեք ցանկացած ռիս-
կային ձեռնարկումից, մեծ է ծուղակն ընկնելու հավանակ անությունը: Հրապար ակային ելույթներն անցն ում են չափազ անց վատ,
դուք ոչ միայն չեք գտնում նոր համախոհներ ու երկրպագուներ, այլև կորցնում եք հներին:Այս մռայլ ֆոնի վրա լուսավոր կետ կարող
են լինել մտերիմների հետ հարաբերությունները: Հարմար օր է ընկերների շրջապատում հանգստանալու, ռոմանտիկ ժամադրութ-
յան և սիրային խոստովանության համար:

Առյուծ:

Դեն նետելով ավելորդ և անկա րևոր բաները` այսօր կսլանաք դեպի ձեր նպատ ակը, որին կհաս նեք շատ մոտ ապա գայում: Դուք
պատվա խնդիր եք, այնպես որ պետք չէ զարմանալ, որ ձեր հակառակոր դներն աշխա տում են խուսա փել ձեզ հետ մրցակցելուց:
Կանխազգացումը նույնպես շատ ուժեղ է այսօր, դրա շնորհիվ է, որ ճիշտ որոշումներ եք կայացնում ոչ միայն գործնական, այլև անձ-
նական կյանքում:Հնարավոր են հետաքրքիր ծանոթություններ, սակայն նոր հարաբերություններ սկսելուց առաջ պետք է ճիշտ գնա-
հատել սեփական սպասումները և ցանկությունները, հակառակ դեպքում կհայտնվեք տհաճ իրավիճակում:

Կույս.

Այսօր ձեզ մոտ շատ բան է ստաց վում, սակայն ձեռք բերված հաջողու թյուններն այ նքան էլ զգալի չեն: Մար դիկ, ովքեր այ սօր ձեր
դաշնակիցներն են, շուտով իրենց կդրսևորեն ոչ լավագույն կողմերով:Դրությունը փրկում են ձեր դիվանագիտական որակները, դուք
հաջողացնում եք պայմանավորվել անգամ նրանց հետ, ովքեր բոլորովին չեն կիսում ձեր տեսակետը: Հնարավոր է ռոմանտիկ հրա-
պույր, հարաբերությունները կզարգանան ոչ այնքան դինամիկ, սակայն ժամանակի հետ լուրջ բնույթ կստանան:

Կշեռք:

Օրն անհաջող է դասավորվում: Դուք անվերջ բախվում եք բարդությունների, դրա հետ մեկտեղ ազդեցիկ հակառակորդներ եք ձեռք
բերում: Պաշտպանելով ձեր շահերը` դուք շատ կոշտ դիրքորոշում եք բռնում, և արդյունքում տուժում են անգամ նրանք, ովքեր ձեզ
ամեն ինչում սատարում էին: Հնարավոր են տարաձայնություններ ղեկավարության հետ, կոնֆլիկտներ պետական կազմակերպութ-
յունների ներկայացուցիչների հետ:Ցանկալի է նվազեցնել գործնական ակտիվությունը, հետաձգել փաստաթղթերի հետ աշխատաքը,
պայմանագրերի ստորագրումը և գործարքների կնքումը: Անձնական հարաբերություններում էլ ամեն ինչ չէ, որ հարթ կընթանա:

Կարիճ:

Այսօր տրամադրությունը փչանում է ցանկացած մանրուքից, Որքան էլ որ շրջապատի մարդիկ փորձում են ուրախացնել ձեզ, նրանց
մոտ ոչինչ ստացվում, իսկ դուք ավելի մռայլ ու նյարդային եք դառնում: Միայն ության մեջ անցկա ցրած ժամ անակն օգնում է վերա-
կանգնել հոգեկան հավասարակշռությունը, սակայն միայն այն դեպքում, երբ դուք զբաղված եք հետաքրքիր գործով: Ոչ մի դեպքում
անգործ մի մնացեք, այսօր սա է դեպրեսիայից խուսափելու միակ միջոցը:

Աղեղնավոր:

Փոքրիկ ուրախությունների և հաջողությունների օր է, որոնք ձեզ կայցելեն անսպասելիորեն:Չի բացառվում, որ անսպասելի գործնա-
կան առաջարկներ ստանաք և հնարավորություն ստեղծվի մասնակցել ինչ-որ միջազգային նշանակության նախագծի աշխատանք-
ներում: Ձեր մասնագի տական և անձնա կան որակների մեջ կասկ ածող մարդիկ ստիպված են խոստ ովանել, որ դուք արժանի եք
ամենաբարձր գնահատականի:Այսօր լավ են դասավորվում ռոմանտիկ ուղևորությունները.միայնակ շրջագայողներն էլ հիանալի ժա-
մանակ կանցկացնեն:

Այծեղջյուր:

Այսօր խուս ափեք ամեն ինչում լավա գույնը լինելուց,  դրա անհրաժ եշտությունը բոլոր ովին չկա: Անմիջ ականությունն ու բնական
վարքագիծը հենց այն որակներն են, որ ձեզանից այսօր կպահանջ վեն: Հնա րավոր են անսպա սելի բացահայտ ումներ, չեն բացառ-
վում հաճելի լուրերը: Կեսօրը կուրախացնի մի մարդու հետ հանդիպմամբ, ում դուք վաղուց կարոտում էիք:Օգտակար կլինեն ուղևո-
րություններն ու իրավիճակի փոփոխությունը: Նոր տպավորությունները կոգեշնչեն ձեզ, կօգնեն ստեղծագործական բնույթի գործե-
րում արագ հաջողության հասնել: Հարթվում են մտերիմների հետ հարաբերությունները, տարաձայնություններն ու վեճերը մնում են
անցյալում:

Ջրհոս:

Այսօր ձգտեք ժամանակը զուր չվատնել, պետք է գոր ծել անհապաղ: Վանեք ձեզանից կասկա ծները և վստ ահեք կանխազգացմանը,
այն ձեզ հուսախաբ չի անի: Շեշտը դրեք իրավիճակներից դուրս գալոն ուղղված ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնելու ձեր ունակութան
վրա:Օրը հատկապես բարենպաստ է հոգեհարազատ մարդու հետ զրույցի համար, ինչը ձեզ պարգևում է փոխհասկացվածության և
հաճելի շփման բերկրանք:

Ձկներ:

Այսօր դուք հաճախ եք ռիսկի դիմում, սակայն բոլոր ձեռնարկումներն արդարացված են: Հատկապես բարենպաստ օր է բանակցութ-
յուններ վարելու հա մար, այդ թվում այն մար դկանց հետ, ում հետ համագործակ ցություն չէիք էլ ակ նկալում: Կարևորն այն է, որ
անգամ բարդ իրավիճակներում զգացմունքները չեն գերիշխի սթափ դատողության վրա և դուք կպահպանեք սառնասրտությունը,
ինչն օգուտ կբերի ձեզ և շրջապատի մարդկանց:Մեծ է բուռն սիրավեպ սկսվելու հավանականությունը, որն էլ կդառնա ներշնչանքի
անսպառ աղբյուր:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика