Օգոստոսի 8-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ բավական հարմար օր է ակտիվ հանգստի համար․․․

Օգոստոսի 8-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ բավական հարմար օր է ակտիվ հանգստի համար․․․

Խոյ.

Օրվա առաջին կեսը հաջող է ընթանում։ Կարելի է ավարտին հասցնել ավելի վաղ սկսած գործերը, ցանկալի է մեծ գնումներ կատա-
րել և շահավետ գործարքներ կնքել։Աստիճանաբար կուժեղանա բացա սական միտումների ազդե ցությունը, ինչն առաջին հերթին
անդրադառնում է տրամադրության վրա․ դուք դառնում եք նյարդային և անհամբեր, հեշտ եք տրվում սադրանքների, նեղանում եք
անմեղ կատակների համար։ Ամենատարբեր վեճերի և կոնֆլիկտների հավանականությունը շատ բարձր է։

Ցուլ.

Չնայած վատ օր չէ, բայց տրամադրությունն այնքան էլ բարձր չի լինի: Վերջինիս պատճառն էմոցիոնալ ֆոնի անկայունության մեջ է,
դուք հեշտությամբ կորցնում եք հոգեկան հավասարակշռությունը, ամեն մանրուքից ընկնում տխրության գիրկը, վիճում մարդկանց
հետ, ում հետ ժամանակին լավ էիք լեզու գտնում: Դուք մեկ ցանկանում եք միայնակ մնալ, մեկ` հայտնվել ոգևորված երկրպագունե-
րի շրջապատում, մեկ էլ ուղղակի հանգստանալ ու զբաղվել ինչ-որ կարևոր ու բարդ գործով: Այս հակասական ցանկությունները ձեզ
հանգիստ չեն տալիս:

Երկվորյակներ.

Առավոտյան դժվար կլինի խնդիրներից ու կոնֆլիկտ ներից խուսափելը, օրվա այդ ժամանա կահատվածում չափա զանց բարդ է գտ-
նել փոխզիջում սեփական ցանկությունների,որոնք միշտ չէ,որ պարզ ու անմեղ են, և մտերիմների սպասելիքների միջև:Սակայն դուք
չեք դրսևորում ձեր սովորական համառությունը, այդ իսկ պատ ճառով էլ կոնֆլ իկտները չեն բորբոքվում, այլ մարում են:Օրվա երկ-
րորդ կեսը չափազանց բարենպաստ է ցանկացած համատեղ գործունեության համար: Առավել մեծ հաջողության կհասնեն նրանք,
ովքեր կգերադասեն ներշնչել ու հրամայել, այլ ոչ թե աշխատել ինքնուրույն:

Խեցգետին.

Ձեզ շատ հանդիպումներ և բանակցություններ են սպասվում: Դուք հիմնականում ուշադրության կենտրոնում կլինեք, ինչը միանգա-
մայն հոգեհարազատ է ձեր խառնվածքին: Օրվա ընթացքում ծագած լուրջ հարցերն ավելի օգտակար կլինի քննարկել ոչ պաշտոնա-
կան միջավայրում, երբ դուք կլիցքա թափվեք և ձեր գլխո ւմ հիանալի գաղափ արներ կծնվեն:Լավ կլինի, որ ուշադրությունը կենտրո-
նացնեք հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ ձեր հարաբերությունները կարգավորելու կամ խորացնելու վրա: Այսօր այդ հարա-
բերություններից շատ բան է կախված:

Առյուծ.

Անհաջող օր է։ Ամեն ինչ այնպես չի ընթանում, ինչպես կուզեիք, խնդիրներ առաջանում են նույնիսկ այնտեղ, որտեղ չէիք սպասում։
Հնարավոր են վեճեր գործընկերների և ղեկավարության հետ, կոնֆլի կտային իրավի ճակներ են առաջ անում ամենաանպատեհ ի-
րադրություններում՝ չթողնելով կենտրոնանալ նրա վրա, ինչ կարևոր է և ակտուալ։Հեշտ չէ մտերիմների հետ ընդհանուր լեզու գտ-
նելը, այսօր նրանք հակված չեն ըմբռնումով մոտենալ ձեր թուլություններին, իսկ ահա քննադատությունը, որը միայն մասամբ է կա-
ռուցողական, անպակաս է։ Հավանական են չծրագրված ծախսեր, մեծ գնումների մասին հետագայում կափսոսաք։

Կույս.

Ձեզ դուր չի գալիս այն ամենն, ինչով դուք այսօր զբաղվում եք, այդ իսկ պատճառով էլ օրը ոչ այնքան հաճելի տպավորություն է թող-
նում: Հնարավոր են կոնֆլիկտներ ծանոթ մարդկանց հետ։ Օրը հարմար է ոչ վաղ անցյալի իրադարձությունները վերլուծելու համար:
Դուք ճիշտ հետևություններ կանեք և այսուհետ ոչ միայն չեք կրկնի թույլ տված սխալները, այլև արագ կկողմնորոշվեք ստեղծված ի-
րավիճակներում, սթափ կգնահատեք ձեռք բերածն ու կորցրածը:Հնարավոր են հաճելի անակնկալներ: Սիրելի մարդը բաց չի թողնի
ձեզ ուրախա ցնելու հնարավորո ւթյունը:

Կշեռք.

Այսօր դուք ստիպ ված եք լինելու ձեզ վրա վերցնել պատասխանա տվությունը և այնպիսի մարդ կանց փոխ արեն, ովքեր ունակ չեն
անգամ ամենատարրական որոշումներն ինքնուրույն կայացնել: Հարկադրված ծախսերը բավական զգալի կլինեն, սակայն այդ փո-
ղերը շուտով կվերադառնան ձեզ:Չարժե ռոմա նտիկ հարաբերո ւթյունների զար գացման առումով հապճեպ որոշումներ կայացնել,
այսօր դուք իդեալականացնում եք մարդկանց, վարդագույն ակնոցներով նայում բոլոր նրանց, ովքեր ձեզանով հետաքրքրված են:
Այնպես որ, անձնական հարաբերություններում եղեք ավելի հաշվենկատ ու սթափ:

Կարիճ.

Այսօր շատ բան է լավ ստացվում, և ի վերջո հնար ավոր է լինում հասնել գերազանց արդ յունքների` առանց լուրջ ջանքեր թափելու:
Բավական հարմար օր է ակտիվ հանգստի, սպորտով զբաղվելու, մրցո ւյթներին մասնակցելու համար: Լավ կանցնեն ինչպես գործ-
նական, այն պես էլ անձնական շփ ումները:Օրվա ընթացքում կհա ջողվի կարգավորել ֆինա նսների և ունեցվածքի հետ կապված
տարաձայնությունները, գտնել լուծման փոխզիջումներ: Աստղերը խորհուրդ են տալիս անսովոր իրեր գնել, այդ թվում էկզոտիկ ապ-
րանքներ ինտերիերի համար: Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են դրամական մուտքեր:

Աղեղնավոր.

Մի սպասեք նվերների, եթե այսօր ցանկանում եք ինչ-որ բանի հասնել, պետք է բավական չարչարվեք և լուրջ ջանքեր թափեք: Ընդ
որում, արդյունքների կար ող եք հասնել միայն անձնա կան նախաձեռ նությունների շնորհիվ:Այսօր բա վական մեծ է մտերիմ մարդ-
կանց հետ ամեն տեսակ տարաձա յնություններ ունե նալու հավանակա նությունը: Մտերիմ ներին անվերջ թվում է, որ դուք չափա-
զանց թեթևամիտ և անլուրջ եք: Շրջապատին հակառակում համոզելու ձեր փորձերը դժվար թե հաջողությամբ պսակվեն:

Այծեղջյուր.

Վատ օր չէ ընթացիկ խնդիրներ լուծելու, կարգուկանոն մտցնելու համար: Աշխատատար գործերը շեղում են տհաճ մտքերից, օգնում
են կենտրոնանալ: Լավ են անցնում գործնական բանակցությունները:Ձեր շահերը պաշտպանում եք այն անմիջական պարզությամբ,
որը զինաթափում է ձեր ընդդիմադիրներին:Այսօր կարելի է անձ նական խնդիրներ լուծել, ինչ պես նաև ուղղակի հիանալի ժամանակ
անցկացնել մտերիմ ընկերների շրջապատում: Օրը հար մար չէ դեսպանատներ այցելելու համար:

Ջրհոս.

Օրը դժվար թե նշանավորվի ինչ-որ կարևոր իրադարձություններով, սակայն այն ամենին, ինչ ձեր շուրջ տեղի է ունենում, դուք
շատ լուրջ եք վերաբերվում, այդ իսկ պատճառով էլ տագնա պներից խուսափել դժվար թե հա ջողվի: Վստ ահեք ձեր սեփական սթափ մտ-
քին ավելի,քան շրջապատի խորհուրդներին,ձգտեք սկզբում իրականացնել սեփական գաղափարները,հետո նոր` ուրիշներինը: Կա-
րող են ծագել տարաձայնություններ ընկերների և մտերիմների հետ, սակայն դուք փորձում եք թույլ չտալ վեճեր, և դա ձեզ հաջող-
վում է: Խուսափեք ծախսերից, պահի ազդեցության տակ խոշոր գնումներ մի արեք:

Ձկներ.

Օրը բավական անհարթ է, դժվարո ւթյուններ կծագեն: Ռիսկ կա ընկնել վատ ազդեցության տակ, դառն ալ խամ աճիկ ինչ-որ մեկի
հմուտ ձեռքերում: Դուք չափից ավելի մեծ նշան ակություն եք տալիս ապագայի մասին մտոր ումներին, չնայած ավելի ճիշտ կլիներ
կենտրոնանալ ներկայի վրա: Օրը հատկապես հաջող կլինի ինտելեկտուալ ջանքեր և ստեղծագործական մոտեցումներ պահանջող
աշխատանքների համար: Դուք ի վիճակի եք գտնել այն իրադարձ ությունների իրական պատ ճառները, որոնք մարդկանց դրել են
փակուղու մեջ, ինչպես նաև կարող եք գտնել սեփական գործողությունների և ուրիշների վարքագծի միջև կապը:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика