Հոգնեցի կնոջս միշտ հոգնած տեսնելուց․ Որոշեցի գաղտնի տեսախցիկ տեղադրել տանը, պատճառը պարզելու համար․․․

Հոգնեցի կնոջս միշտ հոգնած տեսնելուց․ Որոշեցի գաղտնի տեսախցիկ տեղադրել տանը, պատճառը պարզելու համար․․․

Կնոջս գիտեմ դպրոցից, հինգերորդ դասար անից միասին ենք սովորել և միա սին ավար տել դպրոցը, ավարտական ​​երեկույթին ես
խոս-տովանեցի զգացմո ւնքներիս մասին, բայց փոխադարձ պատ ասխան չստացա նրանից: Դրա նից հետո ես փակվեցի մի մեջ և
աղջիկների հետ հարա բերություններս հետին պլան մղվեցին: Ես ընդունվեցի համալ սարան և սկսեցի սո վորել, նույնիսկ ավարտե-
լուց հետո կարմիր դիպլոմ ստացա:Երբ ես համալսարանում էի, ամեն տարի գնում էի դպրոց ավարտական ​​միջոցառումները դիտե-
լու՝ հուսալով, որ կտեսնեմ իմ առաջին սիրուն, բայց նա չէր գալիս:

Ընկերներիցս մեկն ասաց ինձ, որ նա գնացել է սովո րելու մեկ այլ քաղա քում: Համալսա րանի ավարտից հետո ես հաջողակ էի, և
գրեթե անմիջապես գտա լավ աշխատանք, իմ կարիերան արագ վերելք ապրեց, և երեք տա րի անց ես արդեն իմ ձեռնարկության
բաժնի ղեկավարն էի:Բնականաբար, այս ընթաց քում ես ինչ-որ հարաբերություններ եմ ունեցել աղջիկների հետ, բայց էլի ինչ- որ
բան այն չէր, քանի որ սրտիս խոր քում միայն նա էր, նա հենց առաջին, առաջին սերս:

Եվ երբ ես եկա դպրոց, շրջանավարտների հաջորդ միջոցառմանը մասնակցելու, ես չէի կարողանում հավատալ աչքերիս, նա կանգ-
նած էր իմ դիմաց: Հանդիպումից հետո նախկին դասընկերներս և ես որոշեցինք շարունակել շփվել սրճարանում, և նա նույնպես ե-
կավ մեզ հետ:Այնտեղ մենք սկսեցինք խոսել, նա ասաց ինձ, որ ավարտելուց հետո իր գործի հետ կապված ինչ-որ բան սխալ է ընթա-
ցել, և նա որոշել է վերադառնալ իր հայրենի քաղաք:

Զրույցի ընթացքում մեր միջև բորբոքվում էին զգացմ ունքները, ես հասկ ացա, որ այլևս չեմ կարող կոր ցնել նրան: Մենք սկսեցինք
հանդիպել, ես յոթերորդ երկնքում էի, և որոշ ժամանակ անց խնդրեցի, որ նա կինս դառնա, նա համաձայնվեց: Սկսեցինք ապրել իմ
բնակարանում, որը ես վարձել էի քաղաքի կենտրոնում, աշխատավարձս թույլ էր տալիս ինձ հարմարավետորեն ապրել, և ես նրան
ասացի, որ պետք չէ շտապել աշխատանք գտնելու հարցում:

Սկզբունքորեն ինձ հարմար էր, որ կինս տնային տնտեսուհի էր, տանը միշտ կլինի համեղ, և թարմ սնունդ, մաքրություն և կարգու-
կանոն: Սկզբում ամեն ինչ լավ էր, և հետո ես սկսեցի նկատել, որ երբ ես աշխատանքից տուն եմ գալիս, նա անընդհատ հոգնած է և
ինձ ուշադրություն չի դարձնում:Ես սկսեցի կասկածներ ունենալ․ իսկ եթե նա ինձ չի սիրում և միայն փողի համար է դարձել իմ կինը:

Ես անընդհատ մտածում էի այդ վատ մտք երի մասին, բայց երբ սա սկսեց անընդ հատ շարո ւնակվել, ես որոշեցի, որ պետք է պար-
զեմ, թե ինչ է կատ արվում, բայց որպեսզի սկա նդալ չլինի, և միգուցե ես ընդհանրապես ճիշտ չեմ, ես բնա կարանում տեղադրեցի
թաքնված տեսախցիկ և կատարվող ամեն ինչը պետք է տեսնեի հեռա խոսով։Երբ մեկնեցի աշխա տանքի, սկզբում ես չէի համար-
ձակվում բացել և հետևել կնոջս, վախենում էի, որ հանկարծ կտեսնեմ մի բան, որը կկոտրի սիրտս:

Հաղթահարելով զգացմունքներս, ես բացեցի հեռա խոսս և միացա առցանց դիտ ման ՝ իմանալու, թե ինչու է կինս անընդհատ հոգ-
նում, երբ աշխատանքից տուն եմ գալիս:Այն, ինչ ես տեսա, ուղղակի հարվածեց ինձ, և արցունքներս թափվեցին: Ամբողջ օրը հետև-
ում էի, թե ինչ է անում կինս և պարզվեց, որ ես սխալվել եմ: Ամբողջ օրը ՝ առավոտից երեկո, նա գործնականում չէր նստում հանգս-
տանալու ՝ մաքրելու, լվանալու, ճաշ պատրաստելու համար, այնուհետև գնում էր մթերքներ գնելու և վերադառնում էր երկու ծանր
պայուսակով, իսկ երեկոյան նա նստում էր միայն նրա համար, որ մի փոքր դիմահարդարվի և ինձ դիմավորի, երբ աշխատանքից
տուն գնամ:

Որքան սխալ էի ես, աշխատանքից հետո ես վերցրեցի կնոջս, նրան համար շքեղ ծաղկեփունջ գնեցի և տարա թանկարժեք ռեստո-
րան, որտեղ ամեն ինչ պատմեցի, և ի զարմանս ինձ նա պարզապես ժպտաց և համբուրեց ինձ ՝ ասելով, որ ես լավագույնն եմ, որ
կամ նրա կյանքում։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика