Ամուսնացա ու մտածում էի, թե ամուսինս միայն ինձ է սիրում, բայց պարզվեց բոլոր խոստումները սուտ էին․․․

Ամուսնացա ու մտածում էի, թե ամուսինս միայն ինձ է սիրում, բայց պարզվեց բոլոր խոստումները սուտ էին․․․

Անյան պարզապես բաժանվեց ամ ուսնուց և որպեսզի ինչ-որ կերպ ցրվեր,նա որոշեց մեկնել Եգիպ տոս ՝ այն տեղ 2 շաբաթ հանգս-
տանալու:Միայնակ գեղեցիկ կինը միանգամից գրավեց տեղի տղամարդկանց ուշադրո ւթյունը: Բայց նրանցից միայն մեկին հաջող-
վեց նվաճել կնոջը:Նրանք շաբաթվա մնացած մասն անցկացրին միասին և շփումներ փոխանակեցին: Անյան բավականին հարուստ
կին էր, ուներ կայուն աշխատանք և տուն:

Եվ, հետևաբար, երբ մի քանի ամիս անց տղա մարդը խնդրեց, որ նորից գա իր մոտ`Անյան հավա քեց իրերը և Ճանապարհ ընկավ:
Դա տեղի ունեցավ ևս մի քանի անգամ, մինչև տղամարդը առաջարկեց, որ Անյան ամուսնանա իր հետ: Բայց նախ նա ասաց, որ նա
պետք է դառնա իր երկրորդ կինը, քանի որ նա ամուսնացած է:Տղամարդը Անյաին հավաստիացրեց, որ իրենք վաղուց են բնակվել
տարբեր քաղաքներում, և նրանց հարաբերությունները միայն ձևականություն են:

Նա չի կարողանա նրանից բաժանվել, քանի որ նրանք ունեն նախնական պայմանագիր, որի համաձայն նա պետք է վճարի հսկայա-
կան գումար:Մի քանի ամիս մտածելով իր սիրեկանի առաջարկի մասին՝ Անյան որո շեց համաձայնել և ամուսնացավ նրա հետ: Նը-
րանք մի քանի տարի ապրում էին երջանիկ կյանքով,մինչև Անյան պարզեց,որ իր առաջին կինը երեխա է սպասում:Ամուսինը բացա-
տրեց, որ «ես չեմ կարող հրաժարվել նրանից, դա իմ ամուսնական պառտականությունն է »:

Առանց ավելորդ անգամ մտածելու ՝ Անյան հավաքեց իրերը և վերադարձավ տուն:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика