Հարազատ մայրս կործանեց իմ ու եղբորս մանկությունը, բայց ես տարիներ անց նրան շնորհակալություն հայտնեցի դրա համար․․․

Հարազատ մայրս կործանեց իմ ու եղբորս մանկությունը, բայց ես տարիներ անց նրան շնորհակալություն հայտնեցի դրա համար․․․

Ամբողջ մանկությունս դժվար է անցել, ես պար զապես գոյա տևել եմ: Իմ բոլոր համադաս արանցիները գնում էին կինո թատրոններ
կամ ցուցա հանդեսներ, իսկ ես դպրոցից ան միջապես հետո գնում էի տուն: Մա յրս երբեք փող չի ունե ցել նման միջո ցառումների
համար: Նա դրանք համարում էր կողմնակի կորուստ և շքեղություն:Տանն ինձ չէր սպասում ճաշը:

Միայն նախատինքներ ու բղավոցներ: Մայրս երբեք չի մաքրել բնակարանը և չի օդափոխել սենյակները: Ես քայլում էի այդ որջի մեջ՝
կպնելով դատարկ շշերի և օգտագործած տուփերի: Մայրս չի պատրաստել եղբորս ու ինձ համար: Լավ ագույնը, որ մենք կարող էինք
սպասել` մակարոնեղենն ու շի լան էին: Ոչ մի հիմ նական ճա շատեսակ, պարզա պես միայն խա վարտ: Ժամանակի ընթացքում ես
սկսեցի սնվել ընկերներիս և ծանոթներիս մոտ:

Ինչքա՜ն համեղ էին պատրաստում նրանց տատ իկները և մայրերը: Կյա նքիս կեսը կտ այի կո տլետի և անուշահոտ խյուսի համար:
Մայրս հաճախ էր «հոգնում», և այդ ժամանակ միշտ փող էր գտնվում գարեջրի և մի բաժակ օղու համար: Մեզ հաճախ էին այցելում
նրա նույն «հոգնած» ընկերները: Մեկ անգամ ես գարեջուր համտեսեցի:Մայրս այդ ժամանակ գնացել էր խանութ՝ մեկ այլ շշի հետև-
ից, և ես նրա բաժակից համտեսեցի: Ինչո՞ւ էր նա մեզ փոխել այդ կեղտի հետ: Ես դեռ չեմ հասկանում:

Ես և եղբայրս ամբողջովին ինքնուրույն էինք: Օրուգիշեր շրջում էինք փողոցում, բաց էինք թողնում դասերը և փոքր տարիքից փոր-
ձում գումար վաստակել:Զարմանալի է, թե ինչպես մենք ընդհա նրապես վկայ ագիր ստացանք և մեծ ացանք՝ որ պես բավականին
ադեկվատ մարդիկ: Միգուցե դա մեր ընկերների ծնողների կոտլե տների և կարտ ոֆիլի պյուրեների գործն էր, բայց ոչ մեր մոր:

«Ես ձեզ ոչինչ պարտական չեմ». — նրա սիրած արտահայտությունը, որը ես հիշում եմ իմ ամբողջ կյանքում: Հիմա ես երեսունհինգ
տարեկան եմ, և չեմ օգնում մորս, որն արդեն հարբեցող է: Ես տեղափոխվեցի այլ քաղաք՝ նպատակ ունենալով հեռու մնալ նրանից:

Եղբայրս էլ նույնն արեց: Այժմ նա ծառայում է Հեռավոր Արևելքում: Շնորհակալ եմ մորս` մեր մանկությունը կործանելու համար:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика