Մտածում էի, թե տարեց մորս իմ տուն տանելով ավելի հանգիստ կզգամ ինձ, բայց․․․ Այդ օրվանից կյանքս սարսափ ֆիլմի վերացվեց

Մտածում էի, թե տարեց մորս իմ տուն տանելով ավելի հանգիստ կզգամ ինձ, բայց․․․ Այդ օրվանից կյանքս սարսափ ֆիլմի վերացվեց

Մայրս տարեց կին է․ Նրան խղճալով իմ տուն տարա․․․Այդ օրվանից կյանքս սարս ափ ֆիլմի վերածվեց։Գրեթե բոլոր մար դիկ մի օր
կան գնում են ընտրու թյան առաջ. ապրել տարեց ծնող ների հետ թե նրանցից առան ձին:Եթե ունեք ծնող ներ, ուրեմն ձեր բա խտը
բերել է: Իսկ եթե նրա նք ձեզ մոտ են ապրում, ուրեմն ձեր բախ տը կրկ նակի է բերել: Շա տերի ծնողները բնակվում են ուրիշ քաղա-
քում:

Տարեց տարի նրանց առողջական վիճակը վատանում է, նրանք ծերանում ու թուլանում են:Իսկ վատն այն է, որ մեծանալով՝ հաճախ
չեն ուզում ընդունել այդ փաստը և վախենում են հրաժարվել ինքնուրույնությունից: Մայ րիկս որքան հնա րավոր էր, հետա ձգում էր
այն պահը, թե երբ պի տի խոստովանի, որ ինքը էլ չի կարող լինել անկախ՝ ֆինանսական, ֆիզիկ ական ու բարոյական առումով: Ու
մի օր վերջա պես կարողացա համոզել նրան տեղափոխվել մեր տուն:

Գիտեի, որ այդպես ինձ ավելի հանգիստ կզգամ, խիղճս չի տանջի, որ նա միայ նակ է ու բոլորից հեռու:Խիղճս լռեց, բայց արդյո՞ք ես
հիմա ինձ հանգ իստ եմ զգում:Մորս՝ մեր տուն տեղափոխվելուց հետո կյա նքս վերած վեց հանուն ազատ ության պայքարի: Անազա-
տության նման զգացում չէի ունեցել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ երեխաներս դեռ շատ փոքր էին:Մայրիկս ուզում է, որ ես ամբողջ
ժամանակ իր կողքին մնամ: Խնամակալ չի ուզում:

Պահանջում է, որ էլ աշխատանքի չգնամ, աս ում է՝ ամուսնուդ աշխատածը կբավականացնի:Ինձ երբեմն թվում է, որ ես նորից փոք-
րացել եմ կամ հակառակը՝ երեխա եմ ունե ցել:Մորս ուղեղի ու հիշողո ւթյան հետ ամեն ինչ կարգին է, ու դրա հա մար էլ նա հաճախ
է նշում, որ այդ ես եմ նախաձեռնել նրա տեղափոխությունը:

Ասում է, որ փոքր ժամ անակ ինձ այնքան է խնա մել, երբեք դ յակ չի պահել, հիմա էլ իմ հերթն է: Բայց չէ որ ես չեմ կարող մոռա նալ
երեխաներիս, ամուսնուս ու աշխատանքիս մասին:Ծանոթ ներս ասում են, որ պիտի մի քիչ խիստ խոսեմ հետը, բացատրեմ: Երբեմ
այդպես էլ ա նում եմ, բայց հետո խիղճս տանջում է:

Փորձում եմ լինել համ բերատար, որովհետև մայ րիկս հավերժ չէ… բայց այն քան բարդ է…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика