Ժամանակին խղճացի սկեսրոջս ու հիմա, շնորհակալության փոխարեն կանգնած եմ ամուսնալուծության շեմին․․․

Ժամանակին խղճացի սկեսրոջս ու հիմա, շնորհակալության փոխարեն կանգնած եմ ամուսնալուծության շեմին․․․

Նախկինում ես և սկեսուրս ապրում էինք տարբեր քաղաքներում և տարին մի քանի անգամ էինք միմյանց տեսնում, արձակուրդնե-
րի և ծննդյան տոների ժամանակ:Ես միշտ լավ եմ վերաբերվել նրան. Մեր հազվագյուտ հանդիպումների ժամա նակ նա կարծես հա-
ճելի, խելամիտ և շատ բարեսիրտ էր:Հետևաբար, տարիքի հետ կապված խնդիրների հայտնվելուց հետո նա չվարանեց առաջարկել
տեղափոխվել մեզ մոտ: Այդ ժաման ակ մենք կառուցել էինք մեծ ամառանց, իսկ մեծ որդիս մեկնել էր Գերմանիա պրակտիկայի:

Սիրելի և թվացյալ խելացի ծեր կինը պարզվեց, որ հմուտ մանիպուլյատոր է:«Մոր» գալուց մոտ երկու ամիս անց, նկատելի դարձավ,
որ ամուսինս փոխվել է: Նա սկսեց սխալներ գտնել մանրուքների մեջ, քննադատել պատրաս տած ուտեստներս, նախատել ավելորդ
ծախսերի հա մար: Նա ասում էր, որ ես վատ տնա յին տնտեսո ւհի եմ, որ անա ռողջ մթերք ներ եմ գնում, և, որ չեմ հետևում տան
մաքրությանը:

Չնայած նախկինում դա այդպես չէր: Այնուհետև ամուսինս սկսեց հրա ժարվել տնային աշխատա նքներից՝ ասելով, որ դա տղամար-
դու գործ չէ: Եվ որքան ավելի շատ ժամանակ էր անցնում, այնքան ավելի կատեգորիկ ու անկաշկանդ էր նա դառնում էր:Մի անգամ
ես ակամայից լսեցի ամուսնուս և մոր զրույցը: Եվ ես հասկացա նման կտրուկ փոփոխությունների պատճառը.

Զրույցի ընթացքում սկեսուրս անողոք քննադատում էր ինձ:Նա թվարկեց բոլոր հասկանալի և անհա սկանալի թերութ յունները, ա-
սաց, որ ես նստած եմ նրա գլխին և, իհարկե, ցավում էր «իր հիմար տղայի» համար: Այդ երեկո աչքերս բացվեցին, բայց, ցավոք, ուշ
էր:

Իրավիճակը օրեցօր սրվում էր: Ամուսինս հրաժարվեց իմ պատրաստած ուտեստներից, և հիմա սկեսուրս էր աշխատում խոհանո-
ցում: Բոլոր ազատ օրերին ամուսինս աշխատում էր որպես մոր անձնական վարորդ. Նրան տանում էր կլինիկա, խանութներ և շու-
կա:Ավելորդ է ասել, որ մորն էր վստահ ված նաև մեր ընտանիքի բյուջեի կառավարումը:Ես փորձում էի իրավիճակը հնարավորին
չափ շտկել, բայց բոլոր փորձերը սկան դալի էին վերածվում. Սկեսուրս բռն ում էր սիրտը և դեղ խմում, իսկ ամուսինս սկսում էր բը-
ղավել և ընդհանրապես չէր լսում ինձ:

Վերջն անխուսափելի է․

Հիմա ես ապրում եմ մեր փոքրիկ քաղա քային բնակա րանում և պատրա ստվում եմ ամուսնալուծվել: Երկու տարի անց ես և ամու
-սինս ամբողջովին անծանոթ ենք դարձել, քսան տարվա երջանիկ ընտանեկան կյանքը հատվեց մեկ ակնթարթում:Հետև աբար, ես
ուզում եմ նախազգուշացնել բոլորին. Մի կրկնեք իմ սխալները: Թույլ մի տվեք սկեսրոջն ապրել Ձեզ հետ միասին, հեռավորություն
պահեք նրանից: Որքան հեռու, այնքան լավ: Այդպես չէ՜․․․

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика