Որոշել էին ինձ կթու կով դարձնել, բայց․․․Ճիշտ ժամանակին մտա ներս ու լսեցի ամուսնուս ու սկեսուրիս գաղտնի զրույցը

Որոշել էին ինձ կթու կով դարձնել, բայց․․․Ճիշտ ժամանակին մտա ներս ու լսեցի ամուսնուս ու սկեսո ւրիս գաղտնի զրույցը։ Շատ ու-
ժեղ ձյուն էր, այդ պատճառով էլ չկարողացա հասնել մարզա սրահ, ստիպ ված եղա հետ գնալ տուն։ Դուռը բաց եցի իմ բանալիով, և
իմ աննկատ ներս մտնելը տվեց իր պտուղները։Լսեցի շատ հետաքրքիր խոսակցություն։

Ինչպես պարզվեց, իմ շատ սիրելի ամուսինը մոր հետ իմ մասին էր զրուցում։ Ես հասկացա, որ նրանք քննարկում էին մեր ամուսնա-
լուծվելու հնարավորությունը այն բանից հետո, երբ մենք կմարենք մեքենայի վարկը։Մինչ այդ մենք երեք տարի շատ համերաշխ էինք
ապրում, դե, համենայն դեպս, էս էի այդպես մտածում։ Մենք պլանավորում էինք երե խաներ ունե նալ, մտա ծում էինք, թե որքան եր-
ջանիկ ենք ապրելու և միասին ծերանալու։

Բացի այդ, սկեսուրս երդվում էր, որ սիրում է և պնդում, որ ես անթերի հարս եմ։Նաև իմա ցա, որ այս ամենը հատուկ էր պլանավոր-
ված և մտածված նրա համար, որ ամուսինս օգտվի իմ հնարավորո ւթյուններից։ Բանն այն է, որ ես լավ աշխատանք ունեմ և բավա-
կանին բարձր աշխատավարձ եմ ստանում։

Այդ օրը ես ոչինչ չասացի։ Իսկ առավոտյան ամուսինս տեսավ իր հավաքված ճամպրուկները։ Հենց նույն օրն էլ նրան ու մորը հանե-
ցի իմ տնից, թող գնան և իրենց գյուղում նման պլաններ մշակեն։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика