Ահա, թե ինչպիսի պատասխան տվեց կինը ամուսնու սիրուհուն․․․Անկեղծ ասած, քեֆս եկավ

Ահա, թե ինչպիսի պատասխան տվեց կինը ամուսնու սիրուհուն․․․Անկեղծ ասած,քեֆս եկավ։Նրանք ամուսնացած էին շուրջ երեսուն
տարի, ունեին չորս երեխա, որոնցից մեծը 25 տարեկան էր, իսկ ամենա փոքրը 11 տարեկան:Ապրել էին ունե նալով թե լավ , թե վատ
օրեր: Ամուսնուն չէր կարելի բնութագրել որպես իդեալական ամուսին, կռվարար էր, եսասեր, իսկ կինը նրա հակառակ պատկերն էր,
հիանալի մայր, կին:

Մի օր ամուսինը երեկոյան վերադար ձավ տուն, մի փոքր գինովցած: Նա կնոջն ասաց, որ որո շել է հեռա նալ նրանից, քանի որ այլ
կնոջ է սիրում և ցանկանում է կյանքը նրա հետ շարունակել:< Կինը հանկարծակիի եկավ, նման բան նա չէր սպասում: Մի պահ լռեց
ու ասաց, Ամուսինն արհամարհանքով մի հայացք գցեց կնոջ վրա ու ասաց,

— Հույս չունենաս, որ ետ կգամ, իմ գեղեցկուհին ինձ կերջանկացնի, գնա քեզ հայելու մեջ նայիր ու եթե շատ կցանկանաս կարող ես
իմ փերիին էլ տեսնել: Շուտով կգամ իմ իրերի ետևից: Երեխ աների հետ ես ինքս կխոսեմ, — ասաց ու գն աց տանից: Այդ խոս քերը
մինչև հոգու խորքը խոցեցին կնոջը: Նա հիշեց, թե որքան դառն օրեր է անցկացրել այդ ամուսնու կողքին, որքան վիրավ որանք է
տարել նրանից ու այսօր արժ անացավ այդ խոսքերին:

Մի քանի օր նա շատ ծանր ապրումներ ունեցավ, սակայն ոչ այն պատճառով, որ լավ ամուսին էր ունեցել, որը լքել էր իրեն, ուղղակի
ափսոսում էր, որ կյանքի լավագույն տարիները նվիրել էր նրան: Մի օր աշխատանքից վերադառնալիս, նա հանկարծ հանդիպեց ա-
մուսնուն, որ սիրուհու հետ գրկախառնված պատրաստվում էին փողոցն անցնել: Ամուսինը նկատեց նրան, մի հոնքը վեր բարձրաց-
րեց ու սիրուհու ականջին ինչ որ բան շշնջաց: Սիրուհին շրջվեց ու սկսեց ուշադիր զննել կնոջը: Կինը քայլերն ուղղեց նրանց կողմը,
մոտեցավ: Այդ պահին սիրուհին քմծիծաղ տվեց ու ասաց.

— Հիմա հասկանում եմ այս տղամարդուն, ինչպես նա կարող էր ապրել այսպիսի կնոջ հետ և մտքովդ չանցնի ինձ հետ վիճել: — Հա-
վասարը հավասարի հետ է վիճում, ես օրինական կին եմ, թեկ ուզ և հիմա լքված, չորս երեխա ների մայր, իսկ դու ընդամենը՝ սիրու-
հի, ուղղակի մի երկու բան ունեմ ասելու, — սկսեց կինը շատ հան գիստ տոնով,- այո ես այդ տղամարдու կինն եմ եղել 30 տարի շա-
րունակ, կարծո՞ւմ ես ես այսպիսին եմ եղել երիտասադ տարիքում, կինը տղամարդու հայելին է,թագավորի կողքին է թագուհի լինում,
հետևություն արա խոսքերիցս:

Լավ իմացիր, լավ ամուսնուն, ոչ մի կին հեշտությամբ չի զիջում, հավատա, չորս երեխաների մայրը, հաստատ կկարողանար ատամ-
ներով պաշտպանել իր ընտանիքի ամրությունը, և հետո երբ ամուսինները բաժան վում են, ամուսնության ընթաց քում ձեռք բերված
ամեն ինչ հավասարապես կիսվում է:

Մենք չորս երեխա ունենք, և նրանցից երկուսը հոր հետ կտեղա փոխվեն ձեզ մոտ ապ րելու, քանի որ դուք երկուսով եք և կարող եք
հոգ տանել երկու փոքրերի մասին, իսկ ես միայնակ կին եմ, և ինձ մոտ կմ նան ավագ ները, որպեսզի կարող անան հոգ տանել, թե ի-
րենց և թե իմ մասին, — ու շրջվ ելով ամուսնուն ասաց, — կարող ես գալ քո և երեխա ների իրերի հետևից, ես դրանք արդեն պատ-
րաստել եմ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика