Ահա որովայնի հատվածի քարտեզը․․․Ուշադիր եղեք հատկապես, երբ ցավում է ձախ հատվածի վերին մասը

Ահա որովայնի հատվածի քարտեզը․․․Ուշադիր եղեք հատկապես, երբ ցավում է ձախ հատվածի վերին մասը։Կարող եք որովայնում
տարբեր ձևի և ուժգնո ւթյան ցավ զգալ՝ երբեմն կտրո ւկ, երբեմն բութ, եր բեմն ձգող, երբեմն նվվացող:Որով հետև մեր օրգանիզմի
այդ հատվածում շատ գործառույթներ են տեղի ունենում և կան շատ հնարավոր պատճառներ:

Որովայնի ցավի պատճառ կարող է լինել շատ բան՝ վախից կամ սթրեսից մինչև չափից շատ ուտելը կամ ավելի լուրջ պատճառ:Ինչ է
ցույց տալիս որովայնի ցավը՝ ներկայացնում է EnterTrain-ը:

1. Որովայնի միջին ձախ հատված

Եթե ցավը մոտավորապես իրանի բարձրության է ձախ կողմից, դա կարող է խոսել երիկամային վարակի կամ երիկամներում քարի
առկայության մասին: Եթե միզելիս էլ է ցավում, փորկապություն կա, ապա պարտադիր բժշկի դիմեք:

Շատ հնարավոր է՝ երիկամային վարակ լինի:Եթե ոչ, դա կարող է կապ ված լինել ողնաշարի գոտ կատեղի մասի հետ:

2. Միջին կենտրոնական հատված

Եթե որովայնի կենտրոնում, պորտի շուրջը կամ մի քիչ վերև բութ ցավ ունեք, դա կարող է կույր աղիքի բորբոքման կամ պանկրեա-
տիտի նշան լինել: Եթե ցավն ուժե ղանում է, բժշկի դիմեք:

3. Որովայնի միջին աջ հատված

Եթե ցավն աջ կողմում է իրանի բարձրությամբ, դա կարող է երիկամների հետ կապված խնդիր լինել կամ կապված լինել փորկապու-
թյան հետ:

Պատճառը կաող է լինել նաև դիվեր տիկուլիտը, երբ հաստ աղիքի պա տերին կիս տաներ են գոյանում:

4. Ստորին ձախ հատված

Աղիքային խնդիրների մեծ մասը կերևա որով այնի ավելի ստորին մասի ցավով: Կանայք նաև ջղաձգումներ են ունենում այդ մասում
և սովոր աբար երկու կողմից:

5. Որովայնի ստորին կենտրոնական հատված

Պորտի ներքի մասի ցավը կարող է միզուղիների վարակի կամ աղիների բորբո քային հիվանդության հետևանք լինել: Կանայք կարող
են վերարտադրողական օրգանների հետ կապված վիճա կից տառապել: Պար տադիր պարբերաբար գիենե կոլոգի այցելեք:

6. Ստորին աջ մաս

Որովայնի ստորին մասի մի կողմի ցավը կարող է մկանների լարվածության կամ ընդհանուր գերհոգնածության նշան լինել: Բայց եթե
այդ ցավը հաճախ է զգացվում, պետք է բժշկի գնալ: Ու եթե սուր, խորացող ցավ ունեք աջ ստորին անկյունում, անպայման ստուգեք
կույր աղիքի բորբոքման մյուս նշանները:

7. Որովայնի վերին ձախ հատված

Այս հավածում ցավի հավանական պատճառը ստամոքսն է: Հնա րավոր է նաև խոցի կամ ենթա ստամոքսային գեղձի հետ կպաված
խնդրի առկայություն:

Եթե ցավն ինտենսիվ է և արագորեն ուժեղանում է, հնարավոր է՝ քարեր են խրվել լեղա պարկի կամ լեղածորանի մեջ: Բժշկի դիմեք,
եթե ցավը չիվերանում 1-2 օր:

8. Վերին միջին մաս

Որովայնի վերևի մասում ցավը հաճախ կապված է լինում ռեֆլյուքսի, թթվայնության կամ ստամոքսի կամ կերակրափողի ծայրի այլ
խնդրի հետ: Ցավի ստույգ զգացողությունից կախված՝ կարող են նաև խոց կամ լեղա պարկի քարեր լինել:

9. Վերին աջ մաս

Ցավը որովայնի վերին աջ հատ վածում կարող է բարակ աղիքում խոցի նշան լինել: Պատ ճառը հաճախ լինում է ստամ ոքսահյութի
ավելորդ արտազատումը:

Եղեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика