Կարծում էի մտերիմ ընկերուհիս է չթողնեմ դրսում, օթևան տամ, բայց․․․Փողոցում տեսա նրան ամուսնուս հետ գրկախառնված զբոսնելիս

Կարծում էի մտերիմ ընկերուհիս է չթողնեմ դրսում, օթևան տամ, բայց․․․Փողոցում տեսա նրան ամուսնուս հետ գրկախառնված
զբոսնելիս

Կար մի կին՝ Օլյա անունով: Նա ամուսնացած էր և կարծում էր, որ ինքն ապրում է այնպես,ինչպես բոլորը:Նա իր ամուսնուց առանձ-
նակի ուշադրություն չտեսավ: Դե, դժբախտություն նույնպես: Ճիշտ է, երբեք ծաղիկներ չի նվիրել, բայց, երբեք էլ չի արգելել գնալ որ-
ևէ տեղ. Ոչ ընկերուհիների, ոչ գործընկերների և ոչ էլհարազատների հետ չի արգելել գրեթե ոչինչ: Ճիշտ է, երբեք ոչինչ չի գնել, բայց
միշտ տանն է եղել և առանձնապես ոչ մի տեղ չի թափառել:

Ընդհանուր առմամբ, յուրաքանչյուր մինուսի համար Օլյան գտել է հարաբ երական պլյուս:Եվ ահա մի օր Օլյայի մոտ գնաց նրա ամե-
նամոտ ընկերուհին և խնդրեց գիշերել, Իսկ Օլյան ամուսնու հետ ապրում էր մեկ սենյ ականոց բնակարանում: Նա ստիպված համա-
ձայնեց, քանի որ դա նրա լավագույն ընկերուհին էր:Նա ներս մտնելով տուն, անմի ջապես սկսեց հայ ացքներ նետել Օլյայի ամուսնու
վրա: Նա իր հետ բերել էր գինի, իսկ ընթրիքի համար պատ րաստեց մի քանի համեղ ուտեստներ: Նս տելով սեղանի շուրջ ամուսինը
սկսեց խոսել.

-Տեսնում ես Օլյա, թե որքան համեղ ընթրիք է պատրաստել ընկերուհդ, և նույնիսկ գինի է գնել։ Ապրի նա, ավելի լավ կլինի սովորես
նրանից,- ասաց ամուսինը հեգնական տնով:

Օլյան այնքան զայրացավ, որ չնկատեց էլ, թե ինչպես է գինին ավարտվում: Իսկ ամուսինն ու ընկերուհին գնացիլն խանութ նոր գինի
գնելու համար: Օլյան սկսեց մտածել, թե ինչու է նստել: Արագորեն սեղանը հա վաքեց, սպասքը լվաց, հատակը մաքրեց: Հագնվեց, մի
փոքր դիմահարդարվեց և գնաց դռան մոտ, որպեսզի դուրս գա զբոսանքի՝ մտածելով, որ նրանք գալով նորից կսկսեն խմել: մտածեց,
որ ճանապարհին կհանդիպի նարանց և միասին տուն կվերադառնան։

Նա գնաց իր սիրելի հրապարակ: Դեռ այնքան էլ ուշ չէր, բայց լույսերն արդեն վառվում էին, Օլյան նստեց նստարանի վրա և սկսեց
լացել:Մի ծերունի նստեց նրա կողքին, որպեսզի հանգստացնի նրան։

Ինչու՜ ես լացում աղջիկ,— հանգիստ հարցրեց այդ մարդը։

Իսկ ինչպե՞ս չլացեմ, — պատասխանեց Օլյան, — երբ ամուսինս հիացած հայացքով էր նայում իմ լավագույն ընկերուհուն, քանի
որ նա ավելի գրավիչ էր:

Մինչև ծերունին կփորձեր հանգս տացնել աղջկան, Օլյան տեսավ փո ղոցի մյուս կողմում իրար փաթաթ ված ամուսնուն և ընկերու-
հուն։ Մոտենալով նրանց ամեն ինչ պարզ դարձավ՝ նրանք վաղուց էին միասին։ Աղջկան նույնիսկ չէր կանգնեցրել այն, որ այդ տղա-
մարդն իր մտերիմ ընկերուհու ամուսինն է։

Օլյան հավաքեց իրերն ու հեռացավ տանից։ Նա չգիտի ինչպես առաջ շարժվի այդքանից հետո,բայց հստակ գիտի, որ չի ցանկանում
տեսնել ո՛չ ամուսնուն, ո՛չ էլ ընկերուհուն։Իսկ թե ինչ կլինի հետո, դեռևս պարզ չէ․․․

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика