Սրան անվանում են ցանկության ծառ․ Մեծացրեք այն ու երազանք պահեք․․․Համոզված եղեք, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում այն կիրականանա

Սրան անվանում են ցանկության ծառ․ Մեծացրեք այն ու երազանք պահեք․․․Համոզված եղեք, որ շատ կարճ ժամանակահատվա-ծում այն կիրականանաՉե՞ք հավատում,իսկ իմ երազանքները կատարվեցին։

Այս աշխարհում բոլորը երազում են ինչ֊որ բանի մասին։Մեկը երազում է մաքուր սիրո մասին, մյուսը՝ երջանկությամբ և հաջողութ-յամբ լցնել իր օջախը։ Երբ խոսքը գնում է երազանքի ու ցանկության մասին,մարդիկ ձգտում են անիրականի։Հարցն այն է,որ կյանքը շատ բարդ է,իսկ երջանկությունն իրականում հեշտ է տրվում,այնպես որ պետք է սկսել հեշտից։ Նայեք այս նկարին և երազանք պա-հեք. այն կկատարվի 2֊3 օրվա ընթացքում։

Չե՞ք հավատում,իսկ իմ երազանքները կատարվեցին։ Այս աշխարհում բոլորը երազում են ինչ֊որ բանի մասին։Մեկը երազում է մա-քուր սիրո մասին,մյուսը՝ երջանկությամբ և հաջողու թյամբ լցնել իր օջախը։Երբ խոսքը գնում է եր զանքի ու ցանկության մասին, մարդիկ ձգտում են անիրականի։

Հարցն այն է,որ կյանքը շատ բարդ է,իսկ երջանկությունն իրականում հեշտ է տրվում,այնպես որ պետք է սկսել հեշտից։ Նայեք այս նկարին և երազանք պահեք. այն կկատարվի 2֊3 օրվա ընթացքում։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика