Այս մրգի շնորհիվ վերջնականապես կազատվեք անվերջ տանջող թութքից․․․Ահա ինչ է պետք անել

Այս մրգի շնորհիվ վերջնականապես կազատվեք անվերջ տանջող թութքից․․․Ահա ինչ է պետք անել

Ի՞նչ է թութքը, ինչպիսի՞ անհարմարություն և ցավ է ուղեկցում հիվանդությանը, դա գիտի միայն այս հիվանդությամբ տառապող մարդը: Մշտական ​​ցավ, քորի առաջացում, զուգարան գնալուց առաջ վախ և այսպես շարունակ։

Թութքի բուժման մեթոդ.

1.Թութքը կարելի է բուժել ժողովրդական միջոց ներով: Եթե որոնեք ​​համացա նցում` կտեսնեք շատ տարբ եր բաղադրատոմսեր …

2. Բայց ես զար մացա, երբ իմացա, որ թութքը կարելի է բո ւժել բալի միջոցով: Ի վերջո, մինչ այդ ես լսել էի մի այն բալի ամրաց նող հատկությունների մասին:

3. Բալը պարո ւնակում է վիտամիններ. B, A, E. C, PP, H, օրգան ական թթուներ, կալիում, նատրիում, կալցիում, մագնեզիում, ֆոս-ֆոր:

4. Թո ւթքը բո ւժելու համար հար կավոր է ամեն օր ուտել մեկ բաժակ բալ: Հատ կապես օգտ ակար է թարմ վիճ ակում, ծայր ահեղ դեպքերում սառեցվածը նույնպես հարմար է:

5. Բ ուժման համար օգտա գործեք բալի տերևների,կեղևի,երիտասարդ ճյուղերի լուծույթը:Այն կարող է օգտագործվել ինչպես թարմ, այնպես էլ չորացած տեսքով:

6. Բուժ ման համար օգտագո րծվում է նաև թարմ քամած բալի հյութ: Բալի հյութն օգնում է ամրապնդել իմունիտետը, մեծացնում է անո թային ուժը և վերա ցնում մարմնում երկաթի պակասությունը:Բարձր իմունիտետը մեծացնում է մարմնի դիմադրությունը տար-բեր հիվանդությունների նկատմամբ:

7. Թութքի բո ւժման համար շատ օգտ ակար են նաև բալի կորի զները։ Կորիզի հետ միա սին բալի օգտա գործումը նորմալացնում է մարսողական համակարգը։

8. Բալի կորիզը պարո ւնակում է ամիգդալին, որը բարձր ջերմաստիճանում քայքայվում է հիդրոցանաթթվի և գլյուկոզայի մեջ: Ջրա-ծինաթթուն նպաստում է թթվածնի ներթափանցմանը արյան մեջ և բարելավում է աղիքի աշխատանքը:

9. Թութքի բուժման հա մար լավ ազդեցո ւթյուն կարող են թողնել կոմպրեսները և տամպոնները: Ներծծեք տոմպոնները բալի թարմ հյութով և դրեք հիվանդ հատվածի վրա

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика