Նախկին ամուսինս կրկին ամուսնանալուց հետո ինձ բարկացնելու համար բնակարան է գնել իմ հարևանությամբ․․․Չգիտեմ ինչ անեմ

Նախկին ամուսինս կրկին ամուսնանալուց հետո ինձ բարկ ացնելու համար բնա կարան է գնել իմ հարևա նությամբ․․․Չգիտեմ ինչ անեմ։Մեր գյուղում մի ընտանիք էր ապրում` Օլեգն ու Իրինան, որոնք հանդիպել էին համալսարանում` շբվում, իսկ ավար տելուց հետո ամուսնացել էին: Նրանք չէին շտապում երեխայի հարցում, և ունեցան այն ժամանակ, երբ արդեն երեսուն տարեկան էին, երբ ամուր կանգնած էին ոտքերի վրա:

Նրանք բնակարան գնեցին` հիփոթեքային վարկով, և հենց նույն թաղամասում էլ օգնեցին նաև Օլեգի ծնողներին տուն գնելու հար-ցում, նրանք իսկապես ուզում էին ավելի մոտ լինել իրենց որդուն, իսկ տղայի համար դա շատ հարմար էր: Թվում էր, թե նրանք չեն ապրում միասին, բայց երբ նրանցից մեկը մեկնում էր գործուղման, այդ ժամանակ տատիկի օգնությունը շատ էր անհրաժեշտ թոռ-նիկին խնամելու հարցում:

Երբ նրանց որդին արդեն յոթ տարեկան էր, Օլեգը մեկնեց գործու ղման` երեք օրով:Նա պետք է վերադառնար հինգշաբթի երեկոյան, բայց այդ ժամկետին նա դեռ տանը չէր: Մտահոգված Իրինան սկսեց զանգահարել նրան, բայց նա չէր պատա սխանում հեռախոսին: Չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում, նա անընդհատ հավաքում էր հեռախոսահ ամարը, մինչև վերջապես ամուսինը պատասխա-նեց.

֊ Իրինա ես կվերադառնամ վաղը և քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։

Աղջիկն ամբողջ գիշեր անցկացրեց առանց քնի՝ իր մտքում տարբեր ենթադրություններ անելով: Ուրբաթ երեկոյան Օլեգը վերադար-ձավ տուն:

֊ Ես եկեկ եմ իմ իրերի հետևից, մենք որոշ ժամանակ պետք է ապրենք առանձին։ Հարցին, թե ինչու և և ինչ է պատահել, Օլեգը չտվեց հստակ պատասխան, և Իրինան ուղիղ հարցրեց.

֊ Քո կյանքում հայտնվել է մեկ ուրի՞շը։

֊ Ո՜չ, իմ կյանքում ոչ ոք չկա, պարզապես ես ցանկանում եմ ինչ-որ կերպ դուրս գալ այս ընտանեկան առօրյայից, և պետք է հասկա-նամ, արդյոք արժե շարունակել մեզ միասին ապրել:

Իրինան փորձեց հետ պահել ամուսնուն, բայց միևնույն է նա հավաքեց իրերը և հեռացավ։ Ասել, որ աղջիկը շոկի մեջ էր, նշանակում է չասել ոչինչ։Օլեգը տանում էր երե խային իր նոր գնած բնա կարանը, անգամ պահում էր մի քանի ամիս, բայց ընտ անիք վերադառ-նալու ցանկություն չուներ։ Մի անգամ,երբ Իրինայի որդին վերադարձավ հոր տնից,ասաց, որ հայրն ունի նոր կին, որը շուտով պետք է երեխա ունենա։

Պարզվեց, որ այդ կինը, ով իրենից 10 տարով փոքր էր, աշխատել է որպես ադմինիստրատոր տարածաշրջանային հյուրանոցում, որ-տեղ Օլեգը մնում էր գործուղումների ժամանակ։Երբ նա հղիացել է,Օլեգը բնակարան է գնել Մոսկվայում և նրանք միասին տեղափո-խվել են այնտեղ։ Օլեգը և Իրինան դիմեցին դատարան ամուսնալուծության համար: Նա մեծահոգաբար թողեց տունն ու հիփոթեքա-յին վարկը կնոջը՝ պահանջելով դրա մեջ ներդրված գումարի կեսը:Անցել է երեք տարի:

Օլեգը պարբերաբար գալիս էր իր ծնողների մոտ, հայտնվելով Իրինայի աչքերի առաջ նոր կնոջ և երեխայի հետ: Վերջերս նա ամա-ռանոց է գնել քաղաքից դուրս՝ այն թաղամասում, որտեղ Իրինան և իր ծնողներն են ապրում` ասելով, որ երեխային մաքուր օդ է ան-հրաժեշտ, և ցանկանում է ավելի մոտ լինել մորը:Չնայած այն բանին, որ անցել է երեք տարի, Իրինան դետ ճնշված է տեղի ունեցա-ծից: Նա չի կարողանում մոռանալ ամուսնու դավաճանությունը, և շատ վիրավորված է, որ նախկին ամուսինն ու նրա նոր ընտանի-քը պետք է ապրեն իրենց հետ նույն գյուղում

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика