Հանգստի մեկնելիս ընկերուհիս ասաց, որ ընկերը պետք է գա մեզ հետ․Վերադառնալուց հետո, ընկերուհիս եկավ մեր տուն ու սկսեց ինձ մեղադրել, թե իր ընկերը․․․

Հանգստի մեկնելիս ընկերուհիս ասաց, որ ընկերը պետք է գա մեզ հետ․Վերադառնալուց հետո, ընկերուհիս եկավ մեր տուն ու սկսեց ինձ մեղադրել, թե իր ընկերը․․․Որոշ ժամանակ առաջ ես և ընկերուհիս որոշեցինք միա սին գնալ ծով հանգ ստանալու: Բյուջեն սահ-մանափակ էր, և մենք փորձ եցինք ընտրել ավելի էժան և համեստ տար բերակ` հանգս տանալու, ծով ում լողալու և արձա կուրդից հետո գումար ունենալու համար, մենք ընտրեցինք բնակարան, որը ծովին մոտ չէր, մտածելով, որ երիտասարդ ենք և ծով կհասնենք առանց խնդրի:

Մի քանի շաբաթ անց ընկերուհիս ամաչելով եկավ և ասաց, որ իր ընկերն էլ է ցանկանում գալ մեզ հետ:Ես նեղվեցի, քանի որ ուզում էի ամբողջ արձակուրդն անցկացնել ընկերուհուս հետ` զրուցել, բամբասել, գործընկերների ոսկորները քերել և շբվել տեղի երիտա-սարդների հետ…Բայց ես կարծում էի, որ նա ավե լի կնեղվի, եթե ես ասեմ՝ ոչ: Եվ ես համա ձայնեցի: Երբ նրա ընկերը մի ացավ մեզ՝ քննարկելու գալիք արձակուրդը, նրան դուր չէր գալիս այն, որ մենք պետք է ծովից հեռու տուն վերցենք:

Նա պնդում էր, որ մնանք լավ հյուրանոցում: Ես առաջարկեցի այս տար բերակը. Նրանք ապեն հյո ւրանոցում, իսկ ես վարձակալեմ բնակարան ինձ համար: Մենք կհանդ իպենք ծովում, և միասին կմաս նակցենք բոլոր էքսկուրսիաներին: Անձ ամբ ինձ համար այս տարբերակը հարմար էր, քանի որ ​​ես միևնույն է չեմ կարողանա անցկացնել ամբողջ ժա մանակը ընկերո ւհուս հետ։ Բայց այս տար-բերակը չհավանեց իմ ընկերուհին: Նա ցանկանում էր, որ ապրենք միասին:

Այնուհետև նրա ընկերը առաջարկեց այս տարբերակը. Եթե իր սիրելին մտադիր է հանգստանալ ընկերուհու հետ, ապա ինքը կվճա-րի իմ բնակության համար: Ես շատ էի նեղվել այս տար բերակից, քանի որ չեմ սիր ում որևէ մեկին պարտք լինել, չնայած, որ նա էր առաջարկում հանուն իր սիրելիի։ Ես համաձա յնեցի և նրան տվեցի գումարի կեսը: Մենք հիանալի արձակուրդ անցկացրինք, ծովը շատ տաք էր, թարմ մրգեր, հետաքրքիր էքսկուրսիաներ:

Երեքս էլ արձակուրդում զվարճալի և հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք:Նույնքան զվարճալի էլ վերադարձանք տուն: Եվ մի քա-նի ամիս անց, եկավ իմ ընկերուհին`արցունքներով, պատմեց ինձ,որ նա բաժանվել է իր ընկերոջից, և որ այժմ շատ ծանր ժամանակ-ներում է ապրում՝ ֆինանսական առումով: Ես փորձում էի հանգստացնել, որ նրանք այլևս միասին չեն, և ասացի, որ ես նրան կօգ-նեմ ֆինանսական առումով, վրջիվերջո մենք ընկերներ ենք, իսկ նա զարմացած նայեց ինձ և ասաց.

Ես դեռ նրան պարտք եմ, և հիշեցրեց ինձ, թե ինչպես է ծովում հանգստի ժամանակ իր ընկերը վճարել իմ հյուրանոցային գումարը: Ես պատասխանեցի, որ ես նրան տվել եմ գումարի կեսը, չնայած այն բանին, որ նա պնդում էր, որ պետք չէ.

֊Այո կեսը տվել ես, իսկ մյուս կեսը երբ պիտի տաս, մենք միասին էինք ապրում, մեր բյուջեն նույնն էր: Նրան տվեցիր կեսը` երկրորդ կեսը ինձ պիտի տաս, բայց ե՞րբ։ Ես նրան տվեցի գումարը, չնայած, որ դա շատ հարվածեց իմ բյուջեին: Դրանից հետո ես դադարեցի շփվել ընկերուհուս հետ, իսկ նա այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչու։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика