Ծնողները դեռ 8 տարեկանում լքեցին նրան թողնելով մանկատանը․․․Այն, ինչ տեղի ունեցավ 25 տարի անց, ուղղակի անհավատալի է

Ծնողները դեռ 8 տարեկանում լքեցին նրան թողնելով մանկատանը․․․Այն, ինչ տեղի ունեցավ 25 տարի անց, ուղղակի անհավատալի է։8 տարեկան Եգորին ծնողները որոշեցին թողնել ման կատանը, քանի որ այդ ժա մանակ նրանց կյանքը շատ ծանր էր, և այդ կերպ փորձում էին մեղմել իրավիճակը։

Եգորից բացի ընտանիքում կար ևս մեկ երեխա` Եգորի եղբայրը: Բայց ընտրությունն ընկավ Եգորի վրա,քանի որ նա ավագ երեխան էր: Ծնողները Եգո րին ասում էին, որ անմիջապես նրան կվերցնեն ման կատնից, հենց որ կյանքը փո խվի դեպի լավը:Անցան տարի-ներ, բայց կյանքն այդ պես էլ չփոխվեց, և Եգորը մեծացավ այնտեղ :

Սկզբում ծնողները հաճախ էին այցելում նրան` բերելով հագուստ, խաղալիքներ և քաղցրավենիք, բայց ժամանակի ընթացքում նը-րանց այցերն ավելի ու ավելի էին նվազում, և հետո նրանք ընդհանրապես դադարեցրին։Երբ Եգորը դարձավ 18 տարեկան և այլևս չէր կարող ապրել մանկատանը, նա չընկճվեց, ընդունվեց համալսարան, ավարտեց գերազանց և ստացավ լավ աշխա տանք։ Նրա հետ ամեն ինչ կարգին էր, ուներ բարձր պաշտոն` լավ աշխատավարձ, իսկ որոշ ժա մանակ անց դար ձավ ընկերության ղեկավար:

Երիտասարդ և հաջողակ Եգորից հաճախ էին հարցազրույց վերցնում և ցուցադրում հեռուստատեսությամբ, ինչը խթան հանդիսա-ցավ հետագա իրադարձությունների:Նա արդեն մոռացել էր ծնողների մ ասին, բայց օրերից մի օր նրանք հայտ նվեցին և փորձեցին ներողու թյուն խնդրել: Պարզվեց, որ նրանք շատ մեծ վար կեր ունեն, և չեն կար ողանում վճարել, իսկ Եգորի եղբ այրը սխալ ուղի է ընտրել և անհետացել:

Ծնողները աղաչում` օգնություն էին խնդրում նրանց, հիշեցնում էին, որ նրանք դեռ մեկ ընտանիք են:Եգորը դեռ չէր մոռացել ծնող-ների արարքը, ի վերջո, նա էլ էր աղաչում, որ իրեն չտանեն մանկատուն: Իր վրա մեծ ջանքեր գործադրելով՝ Եգորն ասաց, որ կօգնի նրանց, բայց միայն մեկ պայմանով, որ այլևս չպետք է տեսնի նրանց իր կյանքում:

Նա չկարողացավ մոռանալ ծնողների դավաճանությունը, բայց միևնույն ժամանակ երազում էր ընտանիքի մասին: Եգորը հասկաց-րեց, որ այլևս չի ցանկանում նրանց մասին ոչինչ իմանալ:Պարզապես չգիտի, ճիշտ ընտրություն է կատարել, թե ոչ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика