Օրերից մի օր երիտասարդ կնոջ դուռը թակում են ՍԵՐԸ, ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ և հարցնում, թե ում ներս կթողնի․․․ՍԱ պետք է իմանան բոլորը

Օրերից մի օր երիտասարդ կնոջ դուռը թակում են ՍԵՐԸ, ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ և հարցնում, թե ում ներս կթող-նի․․․ՍԱ պետք է իմանան բոլորըԿինը դուրս եկավ տանից և բակո ւմ տեսավ երեք ծերունի, սպիտակ երկար մորուքներով:Նա նրանց չէր ճանաչում, բայց ասաց.

— Ես ձեզ չեմ ճանաչում, բայց ճանա պարհից եք գալիս հոգնած ու քաղ ցած կլինեք, համեցեք տուն:

— Ամուսինդ տա՞նն է, -հարցրին նրանք:

— Այո,- սիրալիր պատաս խանեց կինը:

— Մենք չենք կարող երեքով միասին մտնել տուն:

— Ինչու՞, — զարմացավ կինը, — չէ՞ որ դուք միասին եք եկել:

Ծերունիներից մեկն ասաց.

— Իմ անունը Հարստություն է, նրան Հաջողություն են ասում, իսկ երրոր դին կոչում են սեր: Մտիր տուն և ամո ւսնուդ հարցրու, թե մեզանից որին նա կուզենար տեսնել իր տանը:

Կինը մտավ տուն և պատմեց ամուսնուն: Ամո ւսինը ուրախ ացավ և ա սաց կնոջը, որ ներս թողնի Հարստությունը, վերջապես կհա-րստանանք, բայց կինը հակառակվեց՝ ասելով, որ ավելի լավ է տանը Հաջողություն լինի, որն էլ հարստություն կբերի ու նրանք սկսե-ցին վիճել:

Նրանք երեխաներ չունեին և տարիներ առաջ մի աղջիկ երեխա էին որդեգրել: Նա լսում էր ծնողներին: Մոտ եցավ նրանց ու ասաց.« Հայրիկ, մայրիկ, թող ներս գա Սերը, նա իր հետ կբերի և հաջողություն և մենամեծ հարստությունը՝ համերաշխություն»:Կինը դուրս եկավ և ներս հրավիրեց Սեր անունը կրող ծերունուն: Նրա հետ միասին տուն մտան մյուս երկու ծերունիները: Կինը զարմացած նայեց նրանց:

— Հիշիր, մեզ միշտ առաջնորդում է Սերը, որտեղ սեր կա, այնտեղ միշտ կլինի և Հարստություն և Հաջողություն:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика