Թեստ․ Ընտրեք հատապտուղը և իմացեք, թե ինչ է սպասվում Ձեզ այս ամռանը․․․

Թեստ․ Ընտրեք հատապտուղը և իմացեք, թե ինչ է սպասվո ւմ Ձեզ այս ամռանը․․․Ցանկանո ւ՞մ եք կանխատեսո ւմ ստանալ ամռան համար: Ավելի հեշտ չէր կարող լինել: Ընտրեք հատապտուղներից մեկը, որը ամենա շատն եք սիրում և պարզեք դա։

Հատապտուղ թիվ 1․

Կարծես շուտով ճանապարհորդություն է սպասվում: Նույնիսկ եթե Դուք չեք նախատեսել որևէ ճանապարհորդություն, ինքնաբուխ ուղևորության հավանա կանությունը մեծ է: Կապ չունի ծովային նավարկություն է, թե ճամ բարային ճանապարհորդություն: Հիմնա-կան բանը այն է, որ Դուք կվերադարձնեք շատ դրական հույզեր և հաճելի հիշողություններ:

Հատապտուղ թիվ 2․

Շանսերը մեծ են, որ շուտով ռոմանտիկ զգացողություններ կունենաք: Պատահական հանդի պումը կարող է ճակատագրական դառ-նալ, անցողիկ ծանո թը կարող է հա վիտյան երջանիկ դառնալ:

Հատապտուղ թիվ 3․

Վերջապես հանգստանալու եք: Ձեզ սպասում է երկար սպասված ու արժանի հա նգիստը, երբ կարողանաք դանդաղորեն վերաբեռ-նել ձեր «պրոցեսորը» ՝ անջատվելով աշխատանքի ամենուր մտա ծելուց: Վայելեք նոր ուժով և գաղա փարներով վերադառնալու ու-ղին:

Հատապտուղ թիվ 4․

Շանսերը մեծ են, որ շուտով նոր ընկեր կգտնեք: Այն մարդը, ով կիսում է Ձեր տեսա կետները, միշտ կլսի և կաջակցի, պատ րաստ-վում է մտնել Ձեր կյանք: Անկեղծ բարեկամո ւթյան մեծ հրաշքը Ձեզ կլցնի փոխադարձ ջերմո ւթյամբ և ուրախությամբ:

Հատապտուղ թիվ 5․

Ձեզ սպասում է ներդաշնակությամբ և խաղաղո ւթյամբ լի ամառ: Դրական հույզերի, ընկեր ական հանդիպումների, ընտա նեկան հավաքույթների, ծիծաղի և սրտանց զրույցների բերկրանք՝ այն ամենը, ինչը մեր կյանքը դարձնում է ուրախ և իմաստալից:

Հատապտուղ թիվ 6․

Պատրաստեք Ձեր արձակման անկյունը.Այս ամռանը Ձեզ փայլուն գաղափար է սպասվում:Նորարարական, ինքնատիպ և խոստում-նալից մի բան, որը ոչ միայն կբարձրացնի Ձեր հեղինակությունը գործընկերների և համախոհների շրջանում անհասանելի բարձուն քների վրա, այլև առավել հաճելի ազդեցություն կո ւնենա Ձեր եկամտի մակար դակի վրա:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика