Ոտքերի ուռածություն և ցավ․ Դրանք վկայում են 9 առողջական խնդիրների մասին, որոնց բուժման համար բժիշկները ահռելի գումարներ են աշխատում․․․Ահա ինչպես կարելի է ազատվել դրանցից

Ոտքերի ուռածություն և ցավ․ Դրանք վկայում են 9 առողջական խնդիրների մասին, որոնց բուժման համար բժիշկները ահռելի գու-մարներ են աշխատում․․․Ահա ինչպես կարելի է ազատվել դրանցից։Վերա ցրեք ոտքի ցավն ու այտո ւցը և զգա լիորեն կբարե լավեք Ձեր կյանքի որակը: Ոտքե րում հեղուկի կուտակման հատ կապես տարածված պատճառներն են.

 • Նստակյաց ապրելակերպ․

Խնդիրն ավելի է սրվում շոգ եղանակին: Արդյունքում հեղուկը կուտակվում է ամբողջ մարմնում, հատկապես ոտքերում, ձեռքերում և դեմքի հատվածում:

 • Երակներում ոչ ֆունկցիոնալ փականներ․

Տարիքի կամ ավելորդ քաշի ավելացման հետ մեկտեղ երակն երում նկատվում է փա կանների մաշվածություն, որի արդյունքում ար-յան հետադարձ հոսքը դժվարանում է: Այն խաթարում է արյան շրջանառությունն ու բջիջների սնուցումը, որի արդյունքում առաջա-նում են այտուցներ, վարիկոզ, ծանրություն ու ցավ ոտքերում:

 • Թոքերի քրոնիկ հիվանդություն․

Ոտքերում ցավ և այտուց առաջացնող պատ ճառ կարող է դառնալ քրոնիկ բրոնխիտը և սիրտ- թոքային անբավ արարությունը:

 • Սրտի անբավարարություն․

Սա խնդիր է, երբ սիրտը չի կարող արդյո ւնավետորեն մղել արյունը, ինչն իր հեր թին հեղուկի կո ւտակում է առաջացնում թոքերում և մարմնի այլ մասերում

 • Արյան մեջ սպիտակուցի ցածր մակարդակ․

Այս խնդիրն առավել հաճախ առա ջանում է թերս նուցման արդյունքում (օրինակ՝ բուսակե րների մոտ), ինչպես նաև երի կամների կամ լյարդի վատ գործողության պատճառով: Սպիտակուցն օգնում է պահպանել երակների մեջ աղի և ջրի հավասարակշռությունը: Այնուամենայնիվ, եթե արյան մեջ սպիտակուցի (ալբումինի) մակա րդակը որոշակի մակարդակից ցածր լինի, հեղուկը կուտակվում է հիմնա կանում ոտքերի և կոճերի հյուսվածքներում:

 • Լիմֆեդեմա․

Վերջո ւյթների ավշային այտուցը հավա քում է ավշային հեղո ւկը վատ աշխատող ավշային համա կարգի արդյո ւնքում: Լիմֆատիկ հեղուկը հարուստ է սպիտակ ուցներով և սովո րաբար հոսում է ավշային մազ անոթների լայն ցանցով և մաքրում աղտոտիչները, ինչպես նաև մանրէները։ Եթե ​​լիմֆատիկ հեղուկի հոսքը ինչ-որ կերպ սահմանափակվում է, ապա հեղուկը կո ւտակվում է և ցավ է պատճառում:

 • Վարակներ․

Ոտքերի այտուցի և ցավի հազվադեպ պատճառը վարակն է:Վարակ ման ռիսկն ավելի մեծ է դիաբետիկ նյարդաբանությամբ տառա-պող մարդկանց մոտ: Եթե ​​շաքարախտ ունեք, շատ կարևոր է ամեն օր հետևել Ձեր ոտքերին՝ բշտիկների կամ ցանի առկայությունը ստուգելու համար, քանի որ վնասված նյար դերը միշտ չէ, որ կա րող են որևէ խնդիր ազդանշել:

Դեղերի կողմնակի ազդեցություններ․

Մեծ քանակությամբ դեղամիջոցներ կարող են առա ջացնել ոտքի ցավ և ուռուցք՝ որպես կող մնակի բարդություններ։ Մարմնի վրա այս ազդեցությունն ունեցող ամենատարածված դեղերը ներառում են հորմոնալ դեղեր (էստրոգեններ), հակաբեղմնավորիչներ, տես-տոստերոն, հորմոնալ թերապիա, կալցիումի բլոկլերներ, արյան բարձր ճնշման դեղեր (անաբոլիկ ստերոիդներ և կորտիկոստերոիդ-ներ), հակադեպրեսանտներ, սովորական ցավազրկողներ (իբուպրոֆեն) և դեղեր շաքարախտից:

 • Երիկամներ․

Վերջույթների այտուցվածության ընդհանուր պատճառը մարմնում հեղ ուկի կո ւտակումն է, որն առաջանում է երիկամների վատ աշխատանքի պատճառով: Եթե ​​դա վերաբերում է Ձեզ, ապա փորձեք կենտրոն անալ Ձեր երիկամների գործառույթը բարելավելու ուղիների վրա:

 • Աղի օգտագործման սահմանափակում․

Փոխարինեք այն ծովային և հիմալա յական աղով, և շուտով արդյունքներ կտեսնեք:

 • Շատ շարժվեք․

Քայլեք ամեն օր առնվազն 30 րոպե, ինչպես նաև աշխատեք երկար չնստել:

 • Փափուկ մերսում․

Կատարեք ոտքերի մերսում ամեն երեկո քնելուց առաջ։ Լավ ազդեցություն է ունենում նաև չոր խոզանակով մերսումը:

 • Խմեք բուսական թեյեր․

Գերազանց արդյունքներ են տալիս խտուտիկի արմ ատով, սամիթի սերմերով, ինչպես նաև ուրցով և անանուխով պատրաստված թեյերը:

 • Բարձրացրեք ոտքերը․

Գտեք ազատ րոպե և Ձեր ոտքերը բարձրացրեք Ձեր սրտի մակարդակից բարձր՝ արյան և ավշային հեղուկի շարժմանը օգնելու հա-մար:

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика