Արդեն լոլիկի սեզոնն է․ Ինչպես տարբերել լոլիկը բնական ճանապարհով է աճեցրած, թե քիմիական հավելումներով․․․

Արդեն լոլիկի սեզոնն է․ Ինչպես տարբերել լոլիկը բնական ճանապարհով է աճեցրած, թե քիմիական հավելումներով․․․

Տարբերել բնական ճանապարհով աճեց րած բանջա րեղենը գենետիկո րեն փոփո խվածից՝ դժվար է: Ձեզ ենք ներկայացնում երկու նշան, որոնց միջոցով կարող եք տարբերել գենետիկորեն մոդի ֆիկացված բանջարեղենը:Ինչպես ընտրել բնա կան լոլիկներ․ ԳՄՕ պարո ւնակող լոլիկներն արտաքինից ավելի գեղեցիկ են, սակայն համը բնականի նման չէ:

Եթե լոլիկները կատարյալ կլոր կամ ձվաձև տեսք ունեն, բավա կանին փայլուն մաշկ կամ բոլորը միևնո ւյն չափի են, ապա պետք է մտածել՝ գնե՞լ, թե ոչ: Բնականի գլխավոր նշան ներից է միջատների առկայո ւթյունն ու դրանցից առաջացած վնասվածությունը:

ԳՄՕ-ն միջատները չեն ուտում: Փորձեք դիպչել լոլիկներին՝ մատներով սեղ մելով դրանք: Եթե մա շկը չի պայթում և միայն մատների տեղն է մնում՝ հավա նաբար մթերքը թունավոր է:Երբ կտրում եք բնական լոլիկը և մյուս բանջար եղեններն ու մրգերը, միանգամից հյութը թափվում է: Ոչ բնական մթերքներն այդպես չեն լինում:

Խուսափելու համար ԳՄՕ պարունակող մրգերից և բնաջարեղեններից՝ խորհուրդ է տրվում դրանցից յուրաքանչյուրը գնել այն եղա-նակին, երբ իրոք դրանք աճում են:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика