Ամուսինս բջջայինը միշտ վերցնում էր իր հետ․ Մի օր պատահական նրա հեռախոսի մեջ անծանոթ կնոջ անկեղծ նկարներ գտա․․․

Ամուսինս բջջայինը միշտ վերցնում էր իր հետ․ Մի օր պատահական նրա հեռախոսի մեջ անծանոթ կնոջ անկեղծ նկարներ գտա․․․Ա-մուսնական դավաճանությունը բաժանությունների ամե նատարածված պատ ճառներից մեկն է համարվում։ Ներել դավաճանությու-նը ոչ բոլոր կա նայք են կարողանում։Որոշ տվյալ ների համա ձայն ամեն չորրորդ տղամարդը և ամեն 8-րդ կինը դավա ճանում են կո-ղակցին։

Այսօրվա հերոսուհին ամուսնացած էր արդեն մի քանի տարի, դաստի արակում էր մեկ տարեկան երեխ ային, նորմալ էր համարում ամո ւսնու հետ ունեցած պարբեր ական վեճերը և այն, որ ռոմանտիկան մնացել է անցյալում։ Շատ դասական իրա վիճակ էր. նա տանն էր, իսկ ամուսինը սիրում էր աշխա տանքից հետո հանդիպել ընկերներին։ Երբեմն այդ հանդիպո ւմները մինչև առա վոտ էին ձգվում, իսկ ամուսնու շորե րից էլ երբեմն կանացի օծանե լիքի հոտ էր գալիս։Ամեն բան իր տեղը գցեց ամո ւսնու հեռա խոսը։ Կինը տեսավ սիրային նամակագրությունը և այդ կնոջ անկեղծ լուսանկարը։

Ամո ւսինն այլևս պատմո ւթյուններ չէր հորինում։ Նա ամեն բան խոս տովանեց, սակայն չէր ուզում քանդել ընտ անիքը։ Մի որոշ ժա-մանակ անց ընտանիքը բաժանվեց «ուրիշ կնոջ» պատճառով, սակ այն շո ւտով կրկին միավ որվեց։ Արդյունքն այնքան էլ ուրախալի չէ. տղամարդը կորցրեց կնոջ վստահությունը, կինն էլ տանջվում էր կաս կածներից և հիմար մտքերից, սիրուհին ակնարկում էր, որ պատրաստ էր ամեն բան նորից սկսել։ Ինչպե՞ս վարվել նման իրավիճակում։

1. Ձեզ համար հարմար պայ մաններ ստեղծեք։

Դավա ճանի հետ մի տան մեջ գտնվելը ծանր փորձո ւթյուն է։ Համոզվեք, որ գնալու տեղ ունեք անհրաժեշտո ւթյան դեպքում՝ թեկուզ ժամանակավոր։

2. Փորձեք ան կեղծ զրուցել։

Մի վախեցեք հարցեր տալուց։ Քննարկման ընթացքում պետք է կարո ղանաք անվերջ մեղադրանքներ չհնչեցնել, չընդհատել, չգոռալ։ Այլ պետք է խնդրեք ասել միայն ճշմարտո ւթյունը։ Հիշեք, որ կարևոր են փաստերը, այլ ոչ թե ուրիշ ների ենթադրո ւթյունները կամ ուրիշ զույգերի կյանքից օրինակները։

3. Մեղավորներ մի փնտրեք։

Պետք չէ ողջ մեղքը տղամարդու վրա բարդել, կամ նրա սիրուհու կամ պատճառները ձեր մեջ փնտրել։ Բղավոցներն ու վիրավորանք-ները միմյանց հասկանալուն չեն նպաստում։ Ոչ ոք չի կարող պատաս խանատու լինել ուրիշ մարդու ընտրո ւթյան համար։

4. Աջակցո ւթյուն գտեք

Պետք չէ ամեն բան ձեր մեջ պահել։ Հույզերը պետք է դուրս հանել. դիմեք ձեր շրջապատից ինչ–որ մեկին, ով կարող է լսել ձեզ և ա-վելի չլարել իրավիճակը՝ սեփական մեկնաբանություններով։

5. Խուսափեք վրեժից

Մի փորձեք ավելի մեծ ցավ պատ ճառել՝ վրեժ լուծելու համար։

6. Մի փորձեք ինքնարտա հայտվել սոցցանցերում։

Մտերիմների հետ խոսելը մի բան է, կարգավիճակը փոխելը, տխուր գրառումներ անելը կամ նկարներ տեղադրելը սոցցանցերում՝ լրիվ այլ բան։

7. Մտածեք ապագայի մասին։

Վերականգնել կորսված վստահությունն իհարկե շատ դժվար է։ Բայց եթե երկու կողմն էլ պատ րաստ են նույն ուղղությամբ շարժվել և չկրկնել ան ցյալի սխալները, ապա պետք է մտածել դրա շուրջ։ Ոչ մի այն շարո ւնակել ապրել, այլև ներել և ուժ գտ նել ձեր մեջ չը-կշտամբել տղամարդուն և մանիպուլյացիայի չենթարկել։Դավաճանո ւթյունից հետո վերականգնվելու համար միջի նում 6-12 ամիս է անհրաժեշտ, երբեմն կարող է հոգե բանի օգնության կարիք լինի նաև։ Եվ համատեղ կյա նքը դրանից հետո հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ զուգընկերների զգացմո ւնքներն ու ձգտումները համընկնում են։ Իսկ դուք ի՞նչ խորհուրդ կտայիք մեր հերոսուհուն։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика