Իսկ դու ի՞նչ էիր ուզում, ես քո կյանքն եմ փրկել, իսկ դու մի կինն ինչ է չես ուզում հետս կիսվել,-ասաց կնոջս սիրեկանը, երբ գնացի նրա տուն․․․

Իսկ դու ի՞նչ էիր ուզում, ես քո կյանքն եմ փրկել, իսկ դու մի կինն ինչ է չես ուզում հետս կիսվել,-ասաց կնոջս սիրեկանը, երբ գնացի նրա տուն․․․

Ես կույր ոչխար եմ: Երբեք չէի մտած ի, որ կինս կա րող էր ինձ հետ այդպես վար վել այդպես ստել ինձ: Դուք չեք հավ ատա, բայց ես ինքս էի թույլ տալիս, որ գնա սիրեկանի հետ հանդիպման:Կինս բժիշկ է՝ աշխատում է վիրաբուժական բաժանմո ւնքում: Նա անես-թեզիոլոգ է և արդեն 5 տարի աշխատում է շատ լավ և փորձա ռու վիրաբույժի թիմում: Այդ վիրաբո ւյժը նույնիսկ վիրահատել է ինձ: Նա 55 տարեկան է, իսկ կինս՝ 30:

Մի խոսքով, ամեն ինչ սկսեց նրանից, որ կինս սկսեց լրացուցիչ հերթափոխո ւթյուններ վերցնել: Սկզբում դա ինձ կաս կածելի էր թը-վում, բայց երբ զանգում էի նրան, ասում էր.

-Չե՞ս հավա տում, որ աշխատանքի եմ: Սպասիր:

Եվ հեռախոսը փոխանցում էր բժիշկ Սարգսյանին:Բժիշկն էլ ասում էր, որ չպլանա վորված վիրահա տություն ունեն:Ինչպե՞ս չհավա-տայի: Կինս վիրաբո ւյժի կողքին է: Ես շատ էի հարգո ւմ այդ մարդուն,ոչ միայն կյանքս փրկելու,այլև նրա բնավորո ւթյան համար: Մի օր էլ կինս նրա հետ գործուղման էր գնացել ուրիշ քաղաք, և ես դեմ չէի

Ասեմ ավելին, երբ բժիշկը հիվանդ էր, ես ինքս էի կնոջս տանում նրա մոտ, որ միայնակ չմնա,կինս ուտելու բան պատրաստի: Ինքս էլ նրա համար մթերք էի գնում: Կարծում էի, որ նա կնոջս իր դստեր պես է ընդունում։Մի ակնթարթում ամեն ինչ փլուզվեց: Կրկին կինս ասաց, որ վիրահատություն ունեն և ինքը կուշանա: Բայց երբ անցնում էի բենզալ ցակայանի մո տով, տեսա այդ երկուսին: Որոշեցի հետևել նրանց: Նրանք գնա ցին բժիշկի տուն, իսկ 1.5 ժամ անց կինս զանգեց և ասաց, որ Սար գսյանն իրեն տուն կբերի, որ ես չա-նհանգստանամ:

-Իսկ դու ի՞նչ էիր ուզում, ես քո կյանքն եմ փրկել, ինձ դու կնոջդ չես ուզում հետս կիսել, -ասաց նա, երբ ես բարձրացա բժիշկի տուն:

Դա ինձ համար շոկ էր: Դրանից հետո կինս տեղա փոխվեց նրա տուն: Շուտով մեր ամո ւսնալուծությունն է, բայց հոգո ւմս այնպիսի մեծ վերք կա, դեռ չգիտեմ, թե ինչպես բուժեմ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика