Ամուսնական 19 տարիների ընթացքում սկեսուրս առիթ բաց չի թողել ինձ վիրավորելու համար․ Այժմ, երբ օգնության կարիք ունի, դարձել եմ լավը և պետք է խնամեմ նրան․․․

Ամուսնական 19 տարիների ընթացքում սկեսուրս առիթ բաց չի թողել ինձ վիրավորելու համար․Այժմ, երբ օգնու-թյան կա րիք ունի, դար ձել եմ լավը և պետք է խնա մեմ նրան․․․Ես 19 տարի է ամո ւսնա ցած եմ և սկեսուրս կյանքս դժոխքի է վերածել: Երբ ամո ւսինս ծանոթ ացրեց մեզ, նա ոտքից գլուխ չափեց ինձ, արհամար հական հայա ցքով նայեց ու ասաց.

-Չեմ ասի, որ հիացած եմ և ուրախ մեր ծանոթո ւթյան համար:

Ես այդ ժամա նակ մտածեցի, որ իմ վերաբեր մունքով կփ ոխեմ նրա կարծիքն իմ մասին: Նա մեր հարսա նիքին ներկայացավ ամուսնուս նախկին ընկերո ւհու հետ ու ողջ հարս անիքի ընթացքում ծաղրում էին ինձ, ծիծաղում էին ինձ վրա: Նա բարեկա մների, հարա զատների ու ծանոթների մոտ վարկա բեկում էր ինձ, բամբա սում իմ մասին:

Երեխաներիս մոտ վատաբանում էր ինձ, ասում էր, որ շուտով նրանց հայրը մի «խելքը գլխին» կին կգտնի ու կը-հեռանա ինձանից:Եվ որքան գիշերներ եմ ես լուսացրել լաց լինելով, ինչ օրեր եմ ունեցել, երբ ամուսինս փորձում էր ինձ պաշտպանել, նա ամուսնուս ասում էր, որ «փալաս է, պարում է կնոջ դուդուկի տակ»: Ու այսպես տարի-ներ շարունակ:Ու այժմ ես պետք է խնամեմ այդ կնոջը, որին ատ ում եմ ամբողջ հոգով:

Ստիպված եմ թողնել աշխատանքս ու նստել տանը նրան խնամելու համար: Նա ինսուլտ է տարել և ինքնուրույն չի կարողանում ոչինչ անել:Ամուսնուս քույրը հրաժարվեց մորը խնամելուց, պատճռաբանելով, որ տանը երեխա-ներ կան, որ ինքն աշխատում է:Բայց չէ որ ես էլ երեխաներ ունեմ, ես էլ եմ աշխա տում:Ես ամուսնուս առաջար-կեցի վաճառել սկեսուրիս բնակարանը և այդ գո ւմարով լուծել նրա խնամքի հարցը:

Բայց այդ ժամանակ նրա քույրը հայտարարեց, որ այդ գումարի կեսը պետք է իրեն տրվի, որովհետև դա նրանց հայրական տունն է:Խնամող վարձել մենք չենք կարող, որովհետև մեր աշխատավարձը մեզ հազիվ էր բավակա-նացնում: Բոլորը ամեն կողմից ինձ ասում են, որ ես պարտավորում եմ, որ նրա որդու կինն եմ:

Եվ ես ուզում եմ բոլորին հարց նել, իսկ այդ կինը պար տավոր չէի հարգել ինձ, ես նրա որդու կինն եմ, նրա թոռ-ների մայրը, արդյոք նա իրավունք ուներ իմ կյանքն այս պես դժոխքի վերա ծելու: Հոգիս տակն ու վրա է լինում: Ինչու նա ժամանակին չէր մտածում, որ իր հիվանության ժամանակ ես եմ նրան խնամելու և ինչ սրտով հիմա ես նրան խնամեմ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика