Ոչ մի գիտնական չի կարողանում բացատրել այս տղայի շարժումները և ելույթը․ Նույնիսկ հայտնի աճպարարներն են շոկի մեջ․․․Տեսանյութ

Ոչ մի գիտնական չի կարողանում բացատրել այս տղայի շարժո ւմները և ելույթը․ Նույնիսկ հայտնի աճպարար-ներն են շոկի մեջ․․․Տեսանյութ։Նույնիսկ գիտնականները չեն կարողանում բացատրել սա․ Իրականությու՞ն, թե՞ շոու․ Երեխայի այս ելույթը քննա րկվում են աշխար հի բոլոր գիտնակա նները և աճպարարները․

Մոգությունը, (որը հա ճախ կոչվում է բեմա կան մոգո ւթյուն՝ տարբերելու համար պար անորմալ կամ ծեսական մոգությունից) կատարողական արվեստի տեսակ է, որի ժամանակ զվարճացնում են հանդիսատեսին՝ բեմական հնարքների միջոցով կամ ստեղծելով պատրանքներ անհնարին թվացող կամ գերբնական հմտությունների միջո-ցով՝ բնական միջոցներով։

Անգլիացի Ռեջինալդ Սքոթը հրատարակեց «Կախարդանքի բացահայտում» գիրքը, որը նվիրված էր մոգերի հը-նարքների մերկացմանը և ցույց տալու, թե ինչպես է նրանց մոգությունը իրականում կատարվում։Տղայի ելույթն առաջարկում ենք դիտել ստորև՝Այս հմտությունները կոչվում են մոգական հնարքներ, էֆեկտներ կամ իլյուզիա-ներ]։

Մասնագետը, ով նման իլյուզիաներ է կա տարում, կոչվում է բեմական աճ պարար կամ իլյուզիոնիստ։ Որոշ կա-տարողներ կարող են նաև կոչվել իրենց կողմից ներկայացվող մոգության էֆեկտների տեսակը արտացոլող ան-վամբ(աճպարար, ձեռնածու, հիպնոտիզյոր, մենտալիստ և այլն )։ 1584 թվականին առաջին անգամ լույս տեսավ մոգական հնարքների մասին գիրք։

Տեսանյութը ստորև՝

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика