Հունիսի 8-ի աստղագուշակ․ Առյուծներ՝ բարենպաստ օր է գործնական և անձնական հանդիպումների, կարևոր հարցերը քննարկելու համար․․․

Հունիսի 8-ի աստղագուշակ․ Առյուծներ՝ բարենպաստ օր է գործնական և անձնական հանդիպումների, կարևոր հարցերը քննարկելու համար․․․

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)

Հոգնեցնող ու բավական լարված օր է: Դուք շատ պիտի աշխատեք, ընդ որում՝ զբաղվեք ոչ միայն առօրյա գոր-ծերով, այլև լրիվ նոր բանով: Որոշ Խոյեր ստիպ ված են լինելու ոտքի վրա սովորել: Չի կա րելի ասել, թե դա նը-րանց կուրախացնի, բայց այդ գործում հաջողություններ կարձանագրեն:Իսկ կուրա խացնի մտերիմների աջակ-ցությունը, որի շնորհիվ լավ տրամադրություն կպահպանեք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ ծրագրի հա-մաձայն չընթանա: Հնարավոր են դրամական մուտքեր: Մի շտա պեք ծախսել ստացածը. այսօր ֆինանսական հարցերում հակված կլինեք որոշակի թեթևամտության:

ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)

Օրվա առաջին կեսը շատ հագեցած ու բարենպաստ կլինի: Դա հար մար ժամա նակ կլինի նոր գործերի համար. դուք ոտքի վրա կսովորեք, արագ կհասնեք առաջին հաջողո ւթյուններին, հեշտությամբ համ ախոհներ կգտնեք: Ամենատարբեր մարդկանց հետ լեզու գտնելու ունակությունը ձեզ շատ պետք կգա:Օրվա երկրորդ կեսը ավելի հանգիստ կանցնի և ուժերը վերականգնելու, նախկինում ձեզ հետաքրքրող գործերին վերադառնալու հնարավո-րություն կտա: Կկարողանաք շփվել այն մարդկանց հետ, որոնց վերջերս կարոտում էիք: Չի բացառվում՝ հետա-քրքիր բաներ իմանաք:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)

Դուք վճռական տրամադ րված կլինեք և ունակ կլինեք հաս նել դրված նպատակներին, նույնիսկ եթե պայման-ներն այնքան էլ հաջող չդաս ավորվեն: Գիտելիքներն ու փորձը կօգ նեն հաղթել ամենա ուժեղ մրցակիցներին, ինչպես նաև ձեր կողմը գր ավել մարդ կանց, որոնցից շատ բան է կախված:Հար մար օր է գաղ ափարներով կիսվելու և ծրագրերի մասին պատմելու համար: Դուք լավ խորհուրդներ կստանաք, իսկ ավելի ուշ՝ նաև իրա-կան աջակցություն: Շատ Երկվորյակների հեշտությամբ կտրվի այն, ինչը նախկինում չէր ստացվում: Երեկոն հարմար է ռոմանտիկ ժամադրության համար: Սիրելիի հետ հանդիպումը կուրախացնի:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)

Բարենպաստ օր է շփումների համար: Եթե օգնականների ու համախոհների կարիք ունենաք, հեշտությամբ կգ-տնեք նրանց: Վառ կարտահայտվեն ձեր լավագույն որա կները, հազիվ թե ինչ-որ մեկը կարո ղանա անտարբեր մնալ ձեր հանդեպ: Մարդիկ, որոնք նախ կինում թերագնահատում էին ձեզ, կհասկանան, որ սխալվել են:Գործե-րում հաջողության հաս նելուն կօգնեն ավելի վաղ ձեռք բերած գիտելիքները: Փոր ձի շնոր հիվ Խեցգե տինները սխալներ չեն անի, գլուխ կհանեն նույ նիսկ նրանից, ինչն ուրիշների ուժերի սահմ աններում չի եղել: Մի բավա-րարվեք համեստ հաղթա նակներով. այսօր դուք իսկապես կարևոր նպա տակների հասնելու շանս կունենաք:

ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Բարենպաստ օր է գործնական և անձն ական հանդի պումների, կարևոր հար ցերը քննարկելու համար: Դուք կկարողանաք ընդհանուր լեզու գտնել ամենատարբեր մարդկանց հետ, հաճախ կկռահեք, թե ինչ են ձեզանից սպասում շրջապատողները, ինչով կարող եք նրանց ուրախացնել: Հավանական են դրամական մուտքեր, այդ թվում՝ անսպասելի աղբյուրներից, ինչպես նաև՝ շահավետ գործարքներ:Օրվա երկրորդ կեսին պետք է կենտրո-նանաք ընտանեկան գործերի վրա: Մտերիմները ձեր օգնության և աջակցության կարիքը կունենան, աշխատեք նրանց խնդրանքները չմերժել: Բաց մի թողեք այն մարդկանց հետ հաշտվելու շանսը, որոնց հետ վիճել էիք:

ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Գումարի հետ զգույշ եղեք: Չմտածված գործարքների ու գնումների համար օրը հարմար չէ: Արժե ուշադիր լինեն նրանք, ովքեր գործ ունեն արժեքավոր թղթ երի, թան կարժեք իրերի, կարևոր փաստ աթղթերի հետ: Մն ացած հարցերում օրը բարենպաստ է: Այն հնարավորություն կտա գլուխ հանել բարդ գործերից,ինչ-որ կարևոր բանում հաջողություն արձանագրել: Շատ Կույսերի կօգնի ավելի վաղ ձեռք բերած փորձը:Ռոմանտիկ հարաբերություն-ներում կգերակշռեն դրա կան միտումները: Սիրե լին ձեզ կես խոսքից կհաս կանա և ամեն հա րցում կաջակցի: Հավանական են հաճելի անակնկալներ, հիշարժան պահեր շատ կլինեն:

ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)

Աշխատեք ոչինչ երկար ժամ անակով չհետաձգել: Օրվա առ աջին կեսը երկ րորդից լավն է լինելու և ավելի հար-մար է կարևոր գործերի ու լուրջ հարցերի քննարկման համար: Կարող եք աշխատանքի կամ երկար աժամկետ համագործակցության հետ կապված որոշումներ ընդունել. այստեղ դուք չեք սխալվի:Օրվա երկրորդ կեսին արժե խուսափել ծանրաբեռնվածությունից: Հանգիստը ձեզ հիմա չի խանգարի: Այդ հատվածը հարմար է մտերիմների հետ շփվելու համար: Օգտակար կլինի ընտանեկան գործերի մասին զրուցելը:Կարող եք պայմանավորվել համա-տեղ գործողությունների մասին, միավորել ջանքերը ընդ հանուր նպատակին հասնելու համար:

ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)

Անհանգիստ, բայց շատ արդյունավետ օր է: Դուք ստիպված եք լինելու միաժամանակ մի քանի գործով զբաղվել: Դրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի կարևոր կլինի, ոչինչ չի կարելի հետ աձգել: Մյուս ները նման պայմ աններում կհուզվեին, բայց դուք հանգստո ւթյուն կպա հպանեք, զգույշ կգործեք ու սխալներ չեք անի:Ձեր հաջողու թյուն-ները կոգեշնչեն շրջապ ատողներին: Շատերը կուզ ենան հետևել ձեր օրինակին և կդիմեն խոր հուրդների խնդ-րանքով:Չի բացառվում ընկերական հարաբերությունների կամ գործնական համ ագործակցության սկիզբը, որը հաճելի կլինի: Երեկոն հրաշալի գաղափարների ժամանակ է: Հիմա դրանց իրագործման համար լավագույն պա-հը չէ, բայց ավելի ուշ անպայման կվերադառնաք մտածածին:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Անհանգիստ օր է: Այն գայթակղություններով լի կլինի,որոնց դիմակայելը դժվար կլինի:Աշխատեք պահի ցանկու-թյուններին զոհ չգնալ, ղեկավարվել առողջ բանականությամբ: Շտապողական որոշումները հազվադեպ հաջող կլինեն, իսկ ահա լավ մտածված արարքների համար ստիպված չեք լինի զղջալ:Առ օրյա աշխատանքը սովորա-կանից հեշտությամբ կտրվի: Կուզե նաք լրիվ նոր բան ստանձնել: Բայց նախ պիտի ավա րտեք սկսած գործերը, ինչը թույլ կտա խուսափել ավելորդ խառնաշփոթից: Շատ Աղեղնա վորների այսօր պետք կգա այն, ինչ նրանք վաղուց են սովորել:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)

Ղեկավարվեք առողջ բանականությամբ և հաջողության կհասնեք: Չարժե հավատալ այն ամենին, ինչ ասում են շրջապատողները: Եթե ուշ ադիր ստուգեք ստացվող տեղեկ ատվությունը, սխալ ներ չեք անի, որոնք ստիպ ված պիտի լինեիք ուղղել:Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է կարևոր հանդ իպումների համար: Դուք կկարո ղանաք լավ տպավորություն թողնել նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր նա խկինում թերագնահատում էին ձեզ: Կկար ողանաք հա-մագործակցության մասին պայմանավորվել այն մարդկանց հետ, որոնցից շատ բան է կախված:Ազդեցիկ համա-խոհները ժամանակի ընթացքում իսկական ընկերներ կարող են դառնալ:

ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)

Մի շտապեք: Օրն այնքան էլ վատը չէ, բայց ձեզ ճիշտ որոշումներ ընդունելու, ծրագրերում որոշակիություն մտց-նելու և առաջնահերթությունները դնելու համար սովորա կանից ավելի շատ ժամ անակ է պետք գալու: Աշխա-տեք հենվել սեփական փորձի և առողջ բանականության վրա: Խորհուրդները, որոնք կտան շրջապ ատողները, միշտ չէ, որ լավը կլինեն:Հնարավոր են անսովոր հանդիպումներ: Որոշ Ջրհոսներ կծանոթանան մարդկանց հետ, որոնց մասին նախկինում լավ բաներ են լսել: Դուք հեշտո ւթյամբ մոտեցում կգտնեք մար դկանց և շատերի հետ կկարողանաք ընկերանալ: Չի բացառվում՝ ժամանակի ընթացքում հարաբերությունները ռոմանտիկ բնույթ ստանան:

ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)

Հրաշալի օր է, որը հար մար է ամենահա մարձակ ծրագրերն իրա գործելու համար: Նոր գործին անցնելով՝ դուք հաջողության վրա չեք կասկածի ու ճիշտ կվարվեք. ինքնավստահությունն ու լավատեսությունը կօգնեն հասնել նրան, ինչը նախկինում համարյա անհնար էր թվում: Դուք հեշտությամբ օգնականներ կգտնեք, եթե նրանց կա-րիքն ունենաք:Հավանական են հաճելի ծանոթություններ: Շատ Ձկների մի քանի վայրկյանն էլ բավական կլինի անջնջելի տպավորություն թողնելու հա մար այն մարդկանց վրա, որոնց առա ջին անգամ են տեսնում: Չի բա-ցառվում գլխապտույտ սիրային պատմության սկիզբը, որը կարևոր դեր կխաղա ձեր կյանքում:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика