Հունիսի 5-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ հնարավոր է նոր ռոմանտիկ հարաբերության սկիզբ․․․

Հունիսի 5-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ հնարավոր է նոր ռոմանտիկ հարաբերության սկիզբ․․․

 • Խոյ.

Այսօր ուշադիր եղեք հատկապես առաջին կեսին` դա այն ժամանա կահատվածն է, երբ դուք ավելորդ բան շատ եք խոսում: Դրա հետ մեկտեղ էլ ձեր գործերին ակտիվորեն խառ նվում են մ արդիկ, ում վստահելու հիմքեր դուք չունեք: Փորձելով պաշտպանել ձեր շահերը, դուք կոշտ ու անզի ջում դիրք եք բռնում, դրանով իսկ սադրելով ձեր հանդեպ անբարյացման տրամադրվածներին: Ծախսերը ձեր սպաս վածից ավելի շատ կլինեն, և ռիսկ կա մնալ առանց գումար:Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր կլինի առօրեական միա պաղաղ գոր ծերից անցնել ավելի հե-տաքրքիր ու հրապուրիչ բանի:Դուք ստեղծա գործական ուժերի ներհոսք եք զգում, զարմացնում շրջա պատին ձեր օրիգինալ գաղափարներով:

 • Ցուլ.

Այսօր դուք չափից ավելի ինքնավստահեք և դա իր լուրջ հիմքերն ունի:Օրը կապված կլինի կարևոր հաղթանակ-ների հետ,եթե դուք ձեր մեջ գտնեք բավարար չափով վճռականություն և համարձակություն` շատ ուժեղ մրցակ-ցի հետ անհավասար պայքարի մեջ մտնելու համար: Կարող են տարաձայնություններ ծագել ղեկավարության և ավագ սերնդի ազգականների հետ,սակայն դուք կկարողանաք ապացուցել ձեր ճշմարտացիությունը, չոտնահա-րելով որևիցե մեկի շահերն ու ինքնասիրությունը:Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ այսօր հեշտությամբ կսիրա-հարվեն, մնում է միայն, որ նրանք կարողանան ճիշտ արտահայտել իրենց զգացմունքները, և պատասխանը իրեն սպասեցնել չի տա:

 • Երկվորյակներ.

Դուք այսօր հիանալի կարգավորում եք բոլոր գործերը` հակառակ մանր դժվարո ւթյուններին և թյո ւրիմացութ-յուններին: Ձեր կայացրած որոշո ւմները աչքի են ընկնում խելամտո ւթյամբ և հեռատեսո ւթյամբ: Դրանք նաև կայացվում են ճիշտ ժամանակին, ինչն էլ օգնում է ձեզ` իրավիճակից առավելագույնս շահած դուրս գալ: Օրվա ընթացքում աճում է հետաքրքրությունը հասարակական ու քաղաքական կյանքի հանդեպ, դուք ավելի շատ ժա-մանակ ծախսում եք ուրիշների, քան` ձեր գործերի վրա: Հարմար օր է նոր պաշտոնում աշխատանքի անցնելու համար:

 • Խեցգետին.

Ոչ միանշանակ ու բարդ օր է: Լավ կլիներ, որ մի որևէ հետաքրքիր ու հեռանկարային բանով զբաղվեիք, որը ձեզ ամբողջովին կկլաներ ու կստիպեր կենտրոնանալ: Նշանի որոշ ներկայացուցիչների մոտ հետաքրքրություն կա-ռաջանա գիտական հետազոտությունների հանդեպ, նրանցից ոմանք հնարավորություն կունենան շարունակել կրթությունը կամ բարձրացնել որակավորումը:Չեն ստացվում մտերիմների հետ հարաբերությունները` նրանք ձեզ թվում են ոչ բավարար հետաքրքիր և դուք չեք կարողանում համախոհներ գտնել: Նշանի որոշ ներկայացու-ցիչներ իրենց անհաջողություններում սկսում են մեղադրել շրջապատի մարդկանց:

 • Առյուծ. 

Այսօր դրական միտումների ազդեցությունը ուժեղ կլինի, միայն օրվա սկզբին հնարավոր են որոշ դժվարություն-ներ: Դրանք առաջին հեր թին կապված կլինեն ձեր տրամա դրության հետ, որն անկ այուն է և կարող է փչանալ ամեն մի մանրուքից; Դրա հետ մեկտեղ էլ դուք շատ կասկածամիտ եք և հաճախ եք բոլ որովին անհիմն թաքն-ված մտքեր փնտրում:  Շնորհիվ ձեր եռանդի և նպատակամղվածության, դուք հարթում եք բոլոր այն գործերը, որոնք շատերի ատամների բանը չեն: Ոմանց համար դուք դառնում եք փրկօղակ, քանի որ սիրով ու անշահա-խնդիր օգնում եք դժվարության մեջ հայտնվածներին:

 • Կույս.

Հաջող օր է, շատ բան տրվում է հեշտությամբ, իսկ ձեր հաջողություններին կարելի է միայն նախանձել: Ինչ էլ որ տեղի ունենա, դուք միևնույն է, չեք կորցնում լավատեսությունն ու հոգեկան հավասարակշռությունը: Շրջապա-տի մարդիկ հասկանում են, որ ձեր վրա կարելի հենվել և էլ’ ավելի են ձեզ գնահատում: Բարենպաստ օր է ղեկա-վարության և ազդեցիկ մարդկանց հետ հանդիպելու համար, ձեր գաղափարները կարող են լուրջ աջակցություն ստանալ:Դրանից բացի, օրը հարմար է աշխարհիկ միջոց առումների հա մար, ձեզ դուր է գալիս ուշադրո ւթյան կենտ րոնում լինել, լսել հաճոյախոսու թյուններ:

 • Կշեռք.

Օրվա առաջին կեսին կարելի է պրոֆեսիոնալ և ֆինանսկաան խնդիրներ լուծել: Սա այն ժամանակահատվածն է, երբ դուք ի վիճակի եք հստակորեն գործողությունների պլան մշակել, իսկ հետագայում ուղղակի կետ առ կետ իրականացնել այն, առանց ամեն առանձին քայլի վրա մտածելու:Նշանի որոշ ներկայ ացուցիչներ վերա նայելով իրենց վարքագիծը, կփոխեն ապագային մ իտված իրենց պլանները: Հնա րավոր է ռոմանտիկ կապ: Այսօր սկս-ված հարաբերությունները բարդ կլինեն,քանի որ դրանցում շատեն պատրանքներն ու հնարովի բաները,փոխա-րենը քիչ է անկեղծությունը:

 • Կարիճ.

Օրը բավական անհարթ է, և պահերով դժվարո ւթյուններ կծագեն: Ռիսկ կա ընկնել վատ ազդեցո ւթյան տակ, դառնալ խաղալիք ինչ-որ մեկի հմուտ ձեռքերում: Դուք չա փից ավելի մեծ նշանակո ւթյուն եք տալիս ապագայի մասին մտորո ւմներին, չն այած ավելի ճիշտ կլիներ կենտ րոնանալ ներկայի վրա: Անխոս, հաջող կլինի օրը հատկապես ինտելեկ տուալ ջանքեր և ստեղծագ ործական մոտեցումներ պահան ջող աշխատանքների համար: Դուք ի վիճակի եք գտնել այն իրադարձությունների իրական պատճառները, որոնք մարդկանց դրել են փակու-ղու մեջ, ինչպես նաև կարող եք գտնել սեփական գործողությունների և ուրիշների վարքագծի միջև կապը:

 • Աղեղնավոր.

Այսօր ձեզ մոլորության մեջ գցելը բավական հեշտ է, ինչից էլ կշտ ապես օգտվել անբար յացկամները: Հնարավոր են լուրջ ֆինանսական կորուստներ, կա վտանգ ներդնել փողերը ձախողման դատա պարտված գործի մեջ: Դրա հետ մեկտեղ էլ օրը հարմար է ինտելե կտուալ աշխատանքի և բարդ խնդիրների լուծման համար:Օրվա երկրորդ կեսը նվիրված կլինի անձնական ու ընտանեկան գործերին: Դուք թույլ չեք տալիս սխալներ, սակայն իրադարձու-թյունները չեն զարգանում այնպես, ինչպես դուք կցանկ անայիք: Հնա րավոր են զգալի ծախ սեր` կապված կա-հույքի գնման և բնակարանը բարեկարգելու հետ: Ուղևորություններին պատրաստվեք լրջորեն` դա կօգնի խու-սափել հետաձգումներից:

 • Այծեղջյուր.

Այսօր բազմաթիվ հետաքրքիր գործ նական առաջարկո ւթյուններ կլինեն, սա կայն դուք պետք է հիշեք, որ նոր ոլորտում հաջողության հասնել կարելի է միայն որոշ ժամանակ անց: Օրվա սկիզբը առավել բարդ ժամանակա-հատվածն է, երբ դուք էմոցիոնալ առումով անկայուն եք և հեշտությամբ եք տրվում սադրանքների: Դուք վիճում եք անգամ ամենա մտերիմ մարդ կանց հետ, նրանք ձեզ չեն հասկա նում և բնականաբար` նաև չեն աջակցում: Այնպես որ ստեղծված հոգեբանական իրավիճակում  լավագույն տարբերակը, որ աստղերը կարող են ձեզ ա-ռաջարկել, դա երեկոն միայնության մեջ անցկացնելն է:

 • Ջրհոս.

Այն որոշումները, որ դուք այսօր կա յացնում եք, աչքի են ընկնում իրենց յուրա հատկո ւթյամբ և համարձակութ-յամբ, այդ իսկ պատճառով էլ ոչ միանգամից են աջակցո ւթյուն ստանում: Սա կայն դուք չեք հանձնվում և ճիշտ եք անում, քանի որ հաջողության հաս նելու ձեր շանսերը շատ մեծ են: Բարե նպաստ օր է պրոֆեսիոնալ ոլոր-տում ոչ մեծ փոփոխո ւթյունների, ինչ պես նաև նոր գործ սկսելու համար, որում լիովին կբա ցահայտվեն ձեր ունակո ւթյունները: Մի ծուլացեք և մի տրվեք գայթակղություններին` միայն ձեր անձնական թուլություններն են, որ կարող խանգարել մտահղացումների իրականացմանը:

 • Ձկներ.

Այսօր հատկապես ողջունվում են հասար ակական գործո ւնեությամբ զբաղվելը և բարեգործական նախագծե-րում ներգ րավվելը: Բարե նպաստ են ֆինան սական հեռա նկարները, կարելի է գործա րքներ կնքել և խոշոր գնումներ կատարել: Մարդկանց հետ հեշտությամբ եք լեզու գտնում, սա կայն իրակ անում ոչ մեկին չեք վստա-հում, և մարդիկ դա զգում են:Օրվա երկրորդ կեսին կարող են մանր տհաճություններ ծագել, նաև չեն բացառ-վում տհաճ լուրերը: Նշանի որոշ ներկայա ցուցիչներ հրաժարվում են ն ախապես մշակած պլաններից` նախա-պատվությունը տալով նոր գաղափարներին, սակայն դժվար թե դա իրեն արդարացնի:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика