Հունիսի 3-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ Առավոտյան կթվա, թե օրը այնքան էլ հաջողը չէ, սակայն շուտով իրավիճակը կփոխվի այնպես որ մի հուսահատվեք․․․

Հունիսի 3-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ Առավոտյան կթվա, թե օրը այնքան էլ հաջողը չէ, սակայն շուտով իրավիճակը կփոխվի այնպես որ մի հուսահատվեք․․․

Խոյ.

Դուք ցանկանում եք միայն հրամայել, ղեկա վարել և հանձնարարո ւթյուններ տալ: Պետք է ասել, որ դա ձեզ մոտ լավ է ստացվում, սակայն խնդիրը նրանում է, որ հաջողո ւթյան հասնելու համար դա բավարար չէ` ստիպված եք ինքներդ էլ չար չարվել: Այսօր նշանի բազմաթիվ ներկայացո ւցիչներ կհայտ նաբերեն, որ ոչ միայն ի վիճակի են աշխա տանքային սխրանքների, այլև` դրանից որոշ չափով հաճո ւյք են ստանում: Հատկապես հաճելի կլինի այդ բացահայտումը նրանց համար, ովքեր վերջին ժամա նակներում կասկածո ւմ էին, թե արդյոք կյանքի ճիշտ ուղ-ղություն են ընտրել: Անձնական կյանքում ամեն ինչ լավ կընթանա,եթե նույն հրամայելը,ղեկավարելը և հանձնա-րարություններ տալը թողնեք աշխատատեղում:

Ցուլ.

Աշխատեք քիչ անհանգստանալ` հիմքերից զուրկ ապրումները միայն կփչացնեն այս օրը: Աշխատանքի վայրում հաջողության հասնել հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում,եթե բոլոր կարևոր հարցերը դուք ինքնուրույն լուծեք, իսկ ամեն մի մանրուք և երկրոր դական բան վստահեք որևէ մեկ ուրի շին: Կարող են դժվարո ւթյո ւններ ծագել փասթաթղթեր ձևակեր պելիս, հեշտ չի լինելու բյո ւրոկրատական քաշքշո ւկները հաղթահարելը:Երեկոն իր հետ հաճելի անակնկալներ և հետաքրքիր հանդիպումներ կբերի: Հնարավոր են անսպասելի այցեր, դուք ուրախ կլի-նեք հյուրեր ընդունել և նրանց հետ հիանալի ժամանակ կանցկացնեք:

Երկվորյակներ.

Օրը չնայած ամենապարզերից չէ, սակայն բավական հաջողն է: Ձեզ մոտ գրեթե ամեն ինչ ստացվում է: Այն ա-մենն, ինչին ձեռնամուխ եք լինում, գերազանց ձևով է հանգուցալուծվում, իսկ եթե ինչ-որ բաների էլ հասնել չի ստացվում, ապա ուրեմն դա այնքան էլ կարևոր բան չէր: Ճակատագիրն ինքը կհուշի, թե որ ուղղությամբ շարժ-վել և ինչպես գործել: Միակ բանը, որ ձեզանից պահանջվում է` ձեր նախազգացման հուշումներին հետևելն է: Երեկոն կցանկանաք անցկացնել հանգիստ, սակայն դժվար թե դա ստացվի, քանի որ ձեզ, ամենայն հավանա-կանությամբ, անսպասելի կհրավիրեն հյուր կամ որևէ երեկույթի:

Խեցգետին.

Այսօր որևէ մեկը կարող է ձեզ քննադատել ավելորդ դանդաղ կոտության մեջ, սակայն դուք լավ գիտեք, որ ամեն ինչ անում եք հենց’ այնպես, ինչպես պետք է: Իրոք, իրադարձությունների զարգացումը ցույց կտա, որ շտապելու որևէ հարկ չկար էլ: Իսկ դուք էլ, շնոր հիվ բոլոր գործերի հանդեպ ձեր ուշադիր և պատաս խանատու վերաբեր-մունքի, չեք թույլ տալիս այն սխալները, որ անում են հապճեպ գործող մարդիկ:Օրը հարմար չէ մանր գնումների համար, իսկ ահա խոշոր ձեռքբերումները հաջող կլինեն: Լավ են դասավորվում ռոմանտիկ ուղևորությունները: Ի դեպ, միայնակ շրջագայողներն էլ հիանալի ժամանակ կանցկացնեն

Առյուծ.

Այսօր ձեզ հաջողվում է այն ամենն,ինչը ուրիշների ուժերից վեր է` պատահական չէ, որ շրջապատին դուք իսկա-կան հերոս եք թվում: Հնար ավոր է առաջ ընթաց անգամ այն գործերում, որոնք դուք հույս էլ չունեիք ավարտին հասցնել: Նշանի որոշ ներկայացուցիչների համար օրը կապված կլինի շրջապատին վերաբերող անսպասելի բա-ցահայտումների հետ:Սիրո հարցո ւմ ձեր բախտը բերում է` սա հենց’ այն օրն է, երբ կարելի է հան դիպել արքա-յազնին կան արքայադստերը, կամ էլ լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնք խախտում են արդեն ձևավորված հարա-բերությունները: Դուք ցանկացած իրավիճակում ձեզ բնական ու անկաշկանդ եք պահում, ինչով անզուգական տպավորություն եք թողնում հակառակ սեռի ներկայացուցիչների վրա:

Կույս.

Այսօր պետք է խորհեք այն հարցի շուրջ, թե ինչ եք դուք իրականում ցանկանում, քանի որ օրվա իրադարձութ-յունները նպաստում են այն բանին, որ իրականանա ձեր վաղեմի երազանքը, սակայն` միայն մեկը: Առավոտյան իրավիճակը որոշ չափով նյարդային կլինի, սա կայն ծագող խնդի րները այնքան լուրջ չեն, որ դուք կորցնեք ձեր հանգստո ւթյունը: Դրա հետ մեկ տեղ էլ, դուք պահպանում եք հումորի զգացումը, ինչը օգնում է հաղթահարել բազմաթիվ արգելքներ:Ձեր կարիքը հատ կապես շատ են զգո ւմ այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող պարծենալ լա-վատեսությամբ և ինքնավստահությամբ, իսկ դուք էլ սիրով աջակցում եք նրանց, դրա հետ մեկտեղ` թույլ չտա-լով նստել ձեր վզին:

Կշեռք.

Օրը խոստանում է հաճելի հանդիպումներ: Հին ընկերոջ հետ սրտից բխող զրույցները կօգնեն ձեզ մի շարք իրա-դարձություններ տեսնել այլ հարթո ւթյան մեջ, ընդունել ճիշտ որոշո ւմներ կամ էլ ելք գտնել բարդ իրավիճակում: Պրոֆեսիոնալ խնդիրները դուք հեշտությամբ եք լուծում և արագ հաջողության հասնում:Հնարավոր են ձեռնտու գործարքներ:Օրը հարմար չէ ուղևորո ւթյունների համար, քանի որ ճանա պարհին դուք հոգնում եք, իսկ ահա տանն անց կացրած ժամանակը լավագույնս է անդրա դառնում ձեր տրամադրո ւթյան և ինքնազգացողո ւթյան վրա:

Կարիճ.

Առավոտյան կթվա, թե օրը այնքան էլ հաջողը չէ,սակայն շուտով իրավիճակը կփոխվի,քանի որ ժամանակի հետ կուժեղանա դրական ազդեցությունների միտումը: Օգտագործեք օրվա առաջին կեսը ինքնուրույն աշխատանքի համար, իսկ երկրորդը` գործնական հար ցերի քննար կման և համ ատեղ նախագծերում մասնակցելու համար: Օրվա ձեռնարկո ւմները հաջողո ւթյամբ կպսակվեն: Դուք ձեռնամուխ չեք լինում այն պիսի բաների, որոնք ձեր ուժերից վեր են և ձեր եռանդը խելամիտ եք ծախսում: Այսօր դուք սովորականից ավելի սիրագորով եք, հեշտու-թյամբ և հաճո ւյքով եք կորցնո ւմ գլուխը, սակայն գործը լուրջ հարաբերությունների չի հասնում:

Աղեղնավոր.

Մի ձգտեք ամեն ինչում բոլորից լավը լինել` դրա անհրաժեշտությունը բոլորովին չկա: Ոչ մի բանն այսօր այնքան բեղմնավոր ու արդյո ւնավետ չի լինի, որքան` ձեր բնական վարքագիծը:Հնա րավոր են անսպ ասելի բացահայ-տում-ներ, չի բացառ վում հաճելի լուրերի ստացումը: Կեսօրը կուրա խացնի մի մարդու հետ հանդիպմամբ, ում դուք վաղուց կարոտում էիք:Օգտակար կլինեն ուղևորություններն ու իրավիճակի փոփոխությունը:Նոր տպավո-րությունները կոգեշնչեն ձեզ, կօգնեն ստեղծագործական բնույթի գործերում արագ հաջողության հասնել: Հարթ-վում են մտերիմների հետ հարաբերությունները, տարաձայնություններն ու վեճերը մնում են անցյալում:

Այծեղջյուր.

Այսօր որքան ավելի քիչ տագնապեք մանրուքների պատճառով, այնքան ավելի հաջող կդասավորվի օրը: Հնա-րավորություն կընձեռվի ազդեցիկ մարդկանց հետ քննարկել հարցեր, որոնք վերջին ժամանակներում ձեզ հու-զում էին, և գտ նել դրանց լուծո ւմները: Նշանի պատ վախնդիր ներկայացո ւցիչ ների առջև նոր հորիզոններ կբացվեն, ինչն էլ կարի երայի աստիճաններով բարձրանալու հնարավորո ւթյուններ կտա:Անձնական կյանքում դժվար թե որևէ էական բան տեղի ունենա, և նախաձեռ նություն հանդես բերելն էլ ոչ մի բանի չի հանգեցնի: Ստեղծված իրավիճակում դուք պետք է մտածեք ձեր հետագա գործողությունների շուրջ:

Ջրհոս.

Մի խուսափեք իմպրովիզներից` այսօր հենց այն որոշումները, որոնք կծագեն ձեր գլխում բոլորովին անսպասե-լի, կլինեն առավել հաջողը: Պնդեք ձեր տեսակետը, անգամ եթե դա ոչ բոլորին դուր գա:Հիշեք, որ ազդեցիկ մար-դիկ կկանգնեն ձեր կողքին:Օրվա երկրորդ կեսը կապված է կենսական եռանդի նվազման հետ, և այդ ժամանա-կահատվածում հնարավոր է ինքնազգացողության անկում:Զերծ մնացեք ալկոհոլի  և ծանր ուտելիքի օգտագոր-ծումից, իսկ երեկոյան ժամանակ գտեք զբոս անքի համար: Անձնական հարաբերո ւթյո ւններում էական փոփո-խություններ չեն լինի:

Ձկներ.

Սա անսպասելի հաջողությո ւնների օր է` ոչ այնքան էական, սակայն հաճելի: Ձեր պրոֆեսիոնալ և անձնական որակների մեջ կասկածող մարդիկ ստիպված են խոստ ովանել, որ դուք արժանի եք ամե նաբարձր գնահատա-կանի: Չի բացառված, որ անսպասելի գործնական առաջարկներ ստանաք և շանս ստեղծվի մասնակցել մի ինչ-որ միջազգային նշանակության նախագծի աշխատանքներում:Ծանոթությունները հեշտությամբ են հաստատ-վում, դրա համար պետք չի լինի նախաձեռնություն դրսևորել,քանի որ շրջապատին դուք շատ եք հետաքրքրում: Նշանի ընտանեկան ներկայացուցիչներին կհաջողվի իրենց կեսին օգնել լուծել բարդ խնդիրը:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика