Համոզված եմ, որ այս հոդվածը կարդալուց հետո կվազեք դեղատուն «մարգանցովկա» գնելու․․․Ահա, թե ինչու

Համոզված եմ, որ այս հոդվածը կարդալուց հետո կվազեք դեղատուն «մարգանցովկա» գնելու․․․Ահա, թե ինչու

Կալիումի պերմանգանատի (մարգանցովկա) օքսի դացնող հակությո ւնները թույլ են տալիս այն լայնորեն կիրա ռել բժշկո ւթյան մեջ՝ վարակների, մաշկի և լորձա թաղանթների դաղումների և չորաց ման վերաց ման համար:Տարբեր նպատակ ների համար պահանջվում է լուծույթների տարբեր խտություն՝

  1. ստամոքսի լվացման համար անում են 0,01-0,1%-անոց ջրային լուծույթ (բաց վարդագույն),
  2. վերքերի ախտահանման համար՝ 0,1-0, % (վարդագույն),
  3. այրվածքների և խոցերի մշակման համար՝ 2-5% լուծույթ (մանուշակագույն):
  4. Սուր սննդային թունավորումՏվյալ դեպքում այն ան հրաժեշտ է որպես ախտա հանիչ միջոց: Բաց վարդագույն լուծույթը տալիս են հիվանդին խմելու, հետո նրա մոտ սրտխառնոց են առաջացնում:

Ուշադրություն

Երբեմն լինում է, որ կալիումի պերմանգանատի ոչ բոլոր բյո ւրեղներն են լուծվում ջրում: Դա կարող է հան գեցնել ստամոքսի լոր-ձաթաղանթի այրվածքների: Այդպիսի հետևանքներից խո ւսափելու համար նախ պատրաս տում են կալիումի պերմանգանատի խիտ լուծույթ, հետո դրա ոչ մեծ քանակություն ավելացնում են ջրին լվաց ման համար: Ստացված լո ւծույթը պարտադիր քամում են:

Երեխաներին լողացնելու համար

Կալիումի պերմանգանատի թույլ լուծույթով վան նան չորացնում է փոքրիկի նուրբ մաշկը: Այս գործում գլխավորը չափը չանցնելն է և հիշելը, որ լոգանքի ջրին ավելացնում են ոչ թե KMnO4-ի բյո ւրեղներ, այլ դրա լուծո ւյթը, որպեսզի ջուրը ստացվի ոչ թե հագե-ցած, այլ բաց վարդագույն:

Կոնյունկտիվիտ, բլեֆարիտ

Նույն խտության լուծույթ օգտա գործում են աչքերը լվալու համար:

Աղիների խանգարում

Փորլուծության դեպքում խորհուրդ է տրվում առավոտ յան և երեկոյան 1-ական բաժակ կալիումի պեր մանգանատի բաց վարդա-գույն լուծույթ խմել: Սովորաբար բավարար է մեկ ընդունումը, որպեսզի տհաճ ախտանիշերը վերանան:

Եթե տանը ծանր պառկած հիվանդ կա

Այդպիսի դեպքերում օդը հաճախ ծան րանում է և վատ հոտ է ունե նում՝ 1 բաժակ կալիումի պերմանգանատի վարդագույն լուծ-ույթ դրեք. այն ներծծում է տհաճ հոտերը:

Ջերմային այրվածքներ

Տուժած մասերին կալիումի պեր մանգանատի սառը լուծո ւյթով ժա պավեն են դնում: Որքան արյվածքն ուժեղ է, լուծույթն ավելի խիտ պետք է լինի: Սովոր աբար օգտագործում են 2-5%-անոց լուծույթ:

Անգինա, ստոմատիտ

Օրական 4-5 անգամ կոկ որդը ողողել կալիումի պեր մանգանատի թույլ լո ւծույթով:

Հայմորիտ

Քթանցքերը լվալ կալիումի պեր մանգանատի տաք բաց վար դագույն լուծո ւյթով (այն մի քանի ան գամ ներքա շում են քթի մեջ): Պրոցեդուրան կրկնում են օրական 2-3 անգամ:

Ներաճած եղունգ

Խնդրի առաջին նշանների դեպքում (բութ մատի ցավ, եղունգի մոտ խոցերի, արյան և թարախի առաջացում) անել տաք վաննա-ներ կալիումի պերմ անգանատի 2-5%-անոց լուծույթով: Դրա նից հետո բութ մատի վրա դնում են 10%-անոց սինտոմիցինային է-մուլսիայի վիրակապ:

Թեև կալիումի պերմանգանատի լուծո ւյթի օգտագործման հակացո ւցումներ նշ ված չեն, պետք է հիշել, որ կալիումի պերմանգա-նատի փոշին ընկնելով մաշկի, հատկապես լորձա թաղանթների վրա՝ կարող է բավական լուրջ այրվ ածքներ առա ջացնել: Ուստի նախևառաջ պետք է զգուշություն պահպանել լուծույթ պատրաստելիս,ամբողջովին լուծված բյուրեղներով լուծույթներ օգտագոր-ծել:

Օգտագործելուց առաջ պարտադիր բժշկի հետ խորհրդակցեք:

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика