Բոլոր մարդիկ ուղղակի անցնում էին ընկած տղամարդու կողքով, կարծես չէին էլ նկատում․ Միայն մանկահասակ երեխան անտարբեր չանցավ ու․․․Իսկական հերոս

Բոլոր մարդիկ ուղղակի անցնում էին ընկած տղամարդու կողքով, կարծես չէին էլ նկատում․ Միայն մանկահասակ երեխան ան-տարբեր չանցավ ու․․․Իսկական հերոս

Այս դեպքը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի փոքր քաղաքներից մեկում։10-ամյա Մաք սիմ Վեդ եմանը զբոսնում էր ընկերների հետ, երբ պատա հաբար նկա տեց մայթե զրին պառ կած մի մարդու։ Բոլոր մեծա հասակներն անտար բեր անցնո ւմ էին։ Իսկ տղան հասկացավ, որ մի բան այն չէ, դրա համար էլ շտապ մոտեցավ մարդուն։ Հանկարծ Մաքսիմը լսեց, թե ինչպես է տղամարդը խռ-խռալով արտաբերում․

-Սիրտս․․․

Տղան ամեն ինչից քաջա տեղյակ էր, քանի որ իր մայրն աշխա տում է տեղական որոնափրկ արարական կենտրոնում և բազմիցս էր նման դեպքերի մասին պատ մել։ Մաք սիմը իսկույն զանգեց մորը և հարցրեց, թե ինչ է պետք անել։ Կինը խն դրեց որդուն՝ փո-խանցել հեռախոսը որևէ մեծահասակի, սակայն ոչ ոք չցան կացավ կանգ առնել ու օգնել․․․

Եվ Մաքսիմը մոր միջնորդո ւթյամբ սկսեց փրկել տղա մարդուն։ Մինչ Մար իան շտապ օգնո ւթյուն էր ուղար կում, շարո ւնակում էր որդուն ցուցումներ տալ։ Ինչպես նա հետո պատ մեց, ինքը լավ գիտեր, որ ուշաց նել չի կարելի, քանի որ նման դեպքերում կա-րևոր են ոչ թե րոպեները, այլ վայր կյանները, և սրտի հետ կատակ անել չի կարելի։

Մարիան որդուն ասել էր պառկեցնել տղամարդուն կողքի վրա, արձակել նեղ հագո ւստի կոճակները։ Որդին ապրումների մեջ էր, որ չի կարողանա անել դա, քանի որ մեծ մար դու քաշը իր համար շատ ծանր է։ Սակայն ըստ Մար իայի՝ Մաքսիմն ամեն ինչ ճիշտ ու գրագետ էր արել, և մինչ շտապ օգնության տեղ հասնելը, մնա ցել էր ան հանգիստ ու ծանր վիճակում գտնվող մարդու կողքին։

Մարիան հպարտանում է իր տղայով, սա կայն միևնույն ժամանակ ապ շում․ ինչու են մարդիկ այդքան անտարբեր դարձել։ Մի՞թե ոչ մեկ 5 րոպե ժա մանակ չունի՝ մի մարդու կյանք փրկելու համար․․․

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика