Ես դեռ չեմ ցանկանում տատիկ դառնալ,-այսպիսի արձագանքը ստացանք ես և ամուսինս, երբ եկանք մայրիկիս հաղորդելու ընտանիքում համալրման մասին․․․

Ես դեռ չեմ ցանկանում տատիկ դառնալ,-այսպիսի արձագանքը ստացանք ես և ամուսինս, երբ եկանք մայրիկիս հաղորդելու ընտանիքում համալրման մասին․․․

Ես դեռ կին եմ,իմ ծաղկուն շրջ անն է,ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը ինձ տատիկ ան վանի:Այս արձա գանքը ստացանք ես և ամու-սինս, երբ եկանք հաղոր դելու ընտան իքում համա լրման մասին: Դա ինձ այնքան հյո ւծեց, որ ես չկարո ղացա այդ օրը նույնիսկ գնալ սկեսրոջս տուն, ես ստիպված եղա հետաձգել ուղևորությունը մի երկու օրով։

Ես չեմ կարող հասկանալ, թե ինչ է կատարվում նրա հետ։ Չեմ վիճում,նա բավա կանին երիտա սարդ տա տիկ պետք է դառնար: Հորս մահից հետո նա երկար ժամա նակ ուշքի չէր գալիս և նոր էր սկսեց ակտիվ կյանք վարել: Նա հոգ է տանում իր մասին: Աշ-խա-տանքից հետո հանդիպման էր գնում: Ես շատ լավ հասկանում եմ այս ամենը, բայց ինչու այսպիսի վերաբերմունք:Նախ և ա-ռաջ ես հասկանում եմ,որ իմ պարտականությունն է օգնելու աղջկաս երեխայի հարցում,երբեմն պահելու նրան, երբ նրանք գնում են հանգստանալու։

Իմ բոլոր օրերը հաշված են, այս տարիքում շատ դժվար է զույգ գտնել իսկ ես չեմուզում մենակ մնալ,չէ որ աղջիկս և թոռնիկս ինձ մոտ են գալու տոն օրերին և արձակուրդներին։Ես նաև անկեղծորեն ընդունում եմ, որ աղջկաս մեծացնելն ինձ համար դժվար էր, և երբ տեսնում եմ, թե ինչ է կատար վում ժամանակ ակից մայրերի և նրանց տա տիկների հետ, ես ուղղակի սարսափում եմ:

Հատկապես այն դեպքում, երբ տասնյակ հաղորդագրություններ պետք է ստանում այն ​​մասին, թե ինչ է իր երեխան փորձել և սո-վորել անել մեկ օրվա ընթացքում:Ես պատրաստ չեմ դրան,նույնիսկ եթե սպանեք ինձ:Թող վիրավորվի, շնորհակալություն, ես հի-մա այդպիսի երջանկության կարիքը չունեմ:

Ես այս մասին չեմ խոսել դստերս հետ,բայց ես վս տահ եմ, որ նա ինձ կհամոզի որ ոչինչ էլ չի պատահի: Ինձ համար արդեն պարզ է, որ նա անընդհատ իր լուսանկարներն է տեղադրո ւմ նոր գնումներով և այն վայրերում, որտեղ նա եղել է:Ակնհայտ է, որ դա կը-լինի նաև երեխայի հետ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика