Ծննդյանս օրը մի քիչ հոգնած էի որոշեցի շուտ պառկել քնելու․ Արթնացա ու պատահական լսեցի ամուսնուս և ընկերների զրույցը․․․Ուղղակի շոկի մեջ եմ

Ծննդյանս օրը մի քիչ հոգնած էի որոշեցի շուտ պառկել քնելու․ Արթնացա ու պատահական լսեցի ամուսնուս և ընկերների զրույ-ցը․․․Ուղղակի շոկի մեջ եմ

Այս պատմությունը հենց իմ մասին է, բայց խնդիրը՝ որին ես բախվել եմ շատ տա րածված է մեր օրե րում:Որքան էլ որ տարօրի-նակ հնչի, բայց իմ թշնամիները հենց ինձ հար ազատ մարդիկ են, բայց եկեք սկս ենք ամենասկզբից՝ բաց թողնելով այն, թե ինչ-պես ես սկսեցի կշռել 100 կգ, նշեմ նաև, որ իմ մինչ ամուսնանալը և դեռ դրանից հետո երկար տարիներ իմ քաշը միշտ եղել է 60 կգ, այնպես որ քաշիս ավելացումը բոլորը միանգամից նկատեցին, ես այն ժամանակ ես գրեթե 35 տարեկան էի և կարծում էի, որ իմ հարա զատները ինձ կսիրեն այնպիսին, ինչպ իսին ես կամ։Իմ 40֊ամյակին ես հրավիրել էի մեր ընտանիքի բոլոր ընկերներին, մեր ծնողներին։

Հյուրերը շատ էին, և ես պատրաստել էի տարբեր տեսակի ուտեստներ, ոչ ոք ինձ չէր օգնում, ամուսինս ինչպես միշտ զբաղված էր համակարգչային խաղերով, իսկ երեխաներս գնացել էին իրենց ընկերների հետ զբոսանքի։Երբ հյուրերը եկան, և ուրախութ-յունն արդեն սկս վել էր, մայրս ինձ կանչեց սենյակ և ասաց, որ ես իմ ընկերո ւհիների ֆոնին չեմ համապատ ասխանում: Ես դա անտեսեցի և նորից վազեցի խոհանոց ուտե ստները հյուրասենյակ տանելու համար:Գիտե՞ք, այդ պահին ես այդքան էլ գեղեցիկ տեսք չունեի, ես հագել էի մի մոխ րագույն զգեստ, որն այն քան էլ գեղեցիկ չէր, խոհա նոցի ջերմությունից դեմքս ամբող ջովին կարմրել էր, իսկ ես արդեն շատ էի հոգնել:

Տոնակատարության ավարտին, երբ մնացել էին միայն ամո ւսնուս մի քանի ընկեր ները, ես գնացի քնելու։Իսկ այդ ամենը ես գի-տակցեցի շատ ավելի ուշ:Գիշերվա կեսին, երբ ես արթնացա տեսա, որ ամուսինս դեռ չի պառկել քնելու։ Վեր կենալով ես բացեցի հյուրասենյակի դուռը ՝ հուսալով, որ նա այնտեղ քնած կլինի, բայց փոխարենը լսեցի նրա և իր ընկերների խոսակցությունը։ Ըն-կերները նրան համոզում էին, որ ամուսն ալուծվի ինձանից, ասում էին, որ ես իր մ որից ավելի վատ տեսք ունեմ և որ այլևս չեմ կարող դառնալ այնպիսին, ինչպիսին նախկինում էի, իսկ ամուսինս ասաց.

Դեռ մի փոքր էլ կհամբերեմ, իսկ հիմա գնամ կո վիս մոտ քնելու։ Ես արագ վա զեցի և լուռ պառկեցի անկողնուս մեջ։ Առավոտյան ես նրան ոչինչ չասացի։ Որոշեցի դիմել աղջկաս, որպեսզի նա ինձ օգնի` նիհարելու հարցում, մենք ընտրեցինք մարզասրահ և մի-ասին պետք է գնայինք մարզումների։ Ես որոշեցի այլևս ոչ ոքի չասել այդ մասին, բայց մի քանի ամիս անց ես հասկացա, որ անի-մաստ եմ տանջում ինձ՝ նման տղա մարդու համար։ Եվ ահա 2020 թվա կանին իմ ծննդյանն օրը ես նստած եմ տանը միայնակ ա-մուսնալուծության վկայ ականը ձեռքիս։Այդ ժամանակ ես նիհարեցի 15 կգ֊ ով, ոչ ոք դա դեռ չէի նկատել, բայց ամո ւսնուս այլևս չէի ցանկանում տեսնել։

Ես անմիջա պես հասկացա, որ ես այս վիճակում եմ հենց նրա պատ ճառով։ Նա հեռացավ մեր մյուս բնա կարանն առանց որևէ բառ ասելու։Այսինքն նա արդեն պատրաստ էր բաժանությանը,իսկ ես վերջապես հանգիստ սկսեցի շնչել,չէ֊որ հենց նա էր պատ-ճ-առը, որ ես մոռացել էի իմ արտաքին տեսքի մասին։ Հիմա ես հարյո ւրավոր ուտեստնեի չեմ պատ րաստում, չեմ վազվզում շո-րերն ու արդուկը ձեռքիս, ես պարզապես ապրում եմ։ Իմ երեխաներն ինձ հասկանում են և ասում, որ իրենք չեն թողնի ինձ մե-նակ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика