Գիտեի, որ ամուսինս սիրուհի ունի․ Մի օր ինձ զանգեց հենց սիրուհին և առաջարկեց միասին ամուսնուս դաս տալ․․․

Իմացա, որ ամուսինս սիրուհի ունի: Ես դա պար զեցի պատա հաբար՝ լսելով նրանց հեռախոսազրո ւյցը: Իհարկե, նախկինում էլ էի նկա տել, որ նա ավ ելի ուշ էր գալիս աշխա տանքից, ինչ-որ չափով բացա կայում էր և այլն:Սկզբո ւմ ես շատ էի նեղվում, չգի-տեի, թե ինչպես կար ելի է վարվել: Հետո որոշում կայա ցրի. Ես կձևացնեմ, որ ոչինչ չի պա տահել: Մեր դուստրը մեծա նում է, և նրա համար գլխավորն այն է, որ ընտանիքում խաղաղություն տիրի, և ծնողները հոգ տանեն ու սիրեն իրեն, իսկ մնացածն անցո-ղիկ է:

Ուստի ես մտածեցի և համոզված էի, որ ամուսնուս փոքր խելագարությունը կվերջանա նույնքան հանկարծակի, որքան առաջա-ցել էր։ Բայց իրավիճակը բոլորովին այլ ընթացք ստացավ:Մի օր մի կին զանգա հարեց ինձ և ներկա յացավ որպես ամուսնուս սի-րուհի:Զրույցի ընթացքում նա սկսեց ներողություն խնդրել, ասաց,որ չի իմացել, որ Վարդանն ամուսնացած է:Իսկ այժմ չի չի ցան-կանում քանդել ուրիշի ընտանիքը, քանի որ իր հայրը նույնպես տարիներ առաջ լքել է իր մորը։

Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել նրա հետ և ամեն ինչ քննարկել սրճա րանում մի բաժակ սուրճի շուրջ:Ամուսնուս սիրուհին ինձնից փոքր էր՝ գեղեցիկ, կոկիկ ու շատ հա ճելի աղջիկ: Մենք որոշեցինք, որ պետք է ծրա գիր մշա կենք, որպեսզի ամուսինս և նրա սիրե կանն ընդմիշտ մոռանան, թե օրինական կնոջը խաբելն ինչի կարող է հանգեցնել:Մենք գրանցեցինք Վադանին ծանո-թության զանազան կայքերում, տեղադրեցին նրա պրոֆիլը և լուսա նկարները, և նշեցինք նրա իրական հեռախոսա համարը:

«Սիրուց քաղցած» աղջիկները բոլոր կողմերից ասես հարձակ վում էին նրա վրա: Նրան գրում էին էլեկտրոնային փոստով, զան-գահարում հեռախոսահամարին: Ես դիտավորյալ բարկացա նրա վրա, երբ գիշերվա կեսին մեկ այլ աղջիկ զանգահարեց ամուս-նուս:Նրա պաշտոնական սիրուհին ձևաց նում էր, թե ոչինչ չի հասկա նում, երբ նա հեռախոսով փակվում էր լոգա րանում կամ ընդհանրապես անջատում էր բջջայինը:

Մի օր նրա չամուսնացած գործ ընկերը, որը հաճախ էր օգտվում ծանոթության կայքերից, ամուսնուս ասաց, որ մի կայքում տեսել է իր նկարը: Ամո ւսինը հանկար ծակիի եկավ, նյարդայնացավ: Ընթ րիքին նա լուռ նստած էր, չնայած սովո րաբար ինչ-որ բանի մասին խոսում էր: Ես կարծես ոչինչ չէի նկատել, զրուցեցի ու ծիծաղեցի:Այնուհետև նրա սիրուհին զանգահարեց ինձ և ասաց, որ կանանց մշտական ​​զանգերի պատրվակով ամուսնուս դուրս է հանում իր տնից:

Կարծում եմ խաբելն այլևս իմաստ չունի. Նա հաստատ ամո ւսնացած տղամարդու կարիք չո ւնի:Մի քանի օր անց ամուսինս փո-խեց իր հեռախոսահամարը: Նա սկսեց աշխա տանքից շուտ տուն գալ, ինչպես նախկինո ւմ, ուշադիր էր իմ նկատ մամբ, ավելի շատ էր զբոսնում դստերս հետ՝ ինձ հանգստանալու հնարավորություն տալով: Ինձ թվում է, որ նա ինչ-որ բան է գուշակել, բայց ցույց չի տալիս, և առավել ևս, որ նա երբեք չի քննարկել ինձ հետ այս պատմո ւթյունը:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика