Վերջերս ծանոթացա մի 70-ամյա կնոջ հետ, ով երեխաներ չուներ․ Նրան հարցրեցի չի՞ զղջում արդյոք․․․Անկեղծ ասած, նրա պատասխանից ապշեցի

Վերջերս ծանոթացա մի 70-ամյա կնոջ հետ, ով երեխաներ չուներ․ Նրան հարցրեցի չի՞ զղջում արդյոք․․․Անկեղծ ասած, նրա պա-տասխանից ապշեցի

Վերջերս հարևանուհուս տանը ծանոթացա մի շատ հետքրքիր անձնավորության հետ: Անահիտը 70 տարեկան էր, բայց ընդհան-րապես նման չէր իր հասակակիցներին: Խնամված, գեղեցիկ հանգնված, շպարված: Նա կիսվեց իր պատմությամբ: Անահիտը 20 տարեկան է եղել, երբ ամո ւսնացել է:Այդ ժամա նակ արդեն հստակ որոշել էր, որ կար իերան իր համար առաջին տեղում է:

Ամուսինն էլ սկզբում առանձ նապես չէր ուզում երե խաներ: Բայց երբ լրա ցել էր կնոջ 30 տարեկանը, փոխվել էր, արդեն ամեն օր երեխա ունե նալու մասին էր խոսում:Անահիտն էլ՝ առանց երկար մտա ծելու, ամո ւսնալուծվել և երկր որդ անգամ է ամուսնացել: Երկրորդ ամուսինը նո ւյնիսկ չէր փորձում բիզնեսում հաջո ղակ Անահիտին ներ քաշել տակդիրների և խաղալիքների աշխրահը:

Նրանք միասին աշխատում էին, հանգստանում,եղել են բազմաթիվ երկրներում և հիանալի կյանք են ապրել:Անահիտի ամուսինը մահացել է 60 տարեկանում:Այդ ժամանակվանից կինը միայնակ է: Հաճա խում է երգի և կարուձևի խմբակներ, մարզասրահ: Ես չդիմացա և հար ցրեցի, արդո՞ք ինքը չի զղ ջում, որ երեխա չի ունեցել:Անա հիտը ժպտաց և պատասխանեց.

-Ես մտորել եմ այդ հարցի շուրջ: Ոչ, չեմ զղջում, բոլորովին…Իմ բոլոր ընկերուհիներն ունեն երեխաներ, ամբողջ երիտասարդութ-յունը կորցրեցին նրանց խնա մելու համար:Բայց այսօր նրանք ինձ նման միայնակ են:Տարբերո ւթյունն այն է, որ ես աշխատել եմ, և անհրաժետության դեպքում կարող եմ վարձել մեկին,ով կխնամի ինձ,իսկ իմ ծանոթները նստած են չորս պատերի մեջ, տառա-պ-ում են ձանձրույթից՝ առանց որևէ մեկի օգնության և աջակցության…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика