Երիտասարդ տղան եկավ 17-ամյա հղի ընկերուհու տուն և նրա հորն ասաց, որ չի սիրում աղջկան․ Հոր պատասխանը ուղղակի ցնցող էր․․․

Երիտասարդ տղան եկավ 17-ամյա հղի ընկերուհու տուն և նրա հորն ասաց, որ չի սիրում աղջկան․ Հոր պատասխանը ուղղակի ցնցող էր․․․

«Ես մի ատոմոբիլային ընկերո ւթյունում որպես գլխա վոր տնօրեն եմ աշխատո ւմ: Երբ աղջիկս 17 տարե կան էր, նա երեկո ւյթի գնաց: Այնտեղ երիտասարդի է հնադիպել և հղիացել: Երբ մենք իմացանք այդ մասին, աղջիկս չէր ուզում ասել՝ ով է ապագա երե-խայի հայրը:Մի կիրակի (այդ ժամա նակ աղջիկս արդեն մի քանի ամսե կան հղի էր) ես տան բակում նստած՝ թեյ էի խմում, երբ տան առաջ հին բեռնատար կանգնեց: Մի երիտասարդ իջավ:Նա մոտեցավ ինձ ու հարցրեց.

-Դուք Սթեյսիի հա՞յրն եք:

Ես նայեցի նրան և պատաս խանեցի.

-Այո: Իսկ Դուք ուզ ում էիք նրան տեսնե՞լ:
-Ոչ: Ես այստեղ եմ, որ Ձեզ հետ խոսեմ: Կարո՞ղ եմ նստել:

Նա ինձ պատ մեց, որ 18 տարե կան է, վերջերս է դպրոցն ավար տել: Նա «այդքան էլ խել ացի չէ» և իր առաջ շքեղ ապագա չի տեսնում: Ես սկսեցի հաս կանալ՝ ինչ է ակնարկում:Հետո նա ասաց.

-Ես այդպես եմ հասկանում, որ Սթեյսին հղի՞ է:

-Այո:

-Ես երեխայի հայրն եմ:

-Եվ ինչպե՞ս եք մտադիր վարվել:

Նա նախքան շարունակելը խորը շնչեց:

-Ես Ձեր դստերը չեմ սիրում, և ես չպետք է ինձ թույլ տայի այսքան հեռու գնալ: Բայց համե նայնդեպս, ես շուտով հայր կդառնամ, իսկ փող առան ձնապես չո ւնեմ: Ես գիտեմ, որ Դուք խոշոր ընկերո ւթյուն եք ղեկավարո ւմ և ավտոմեք ենաների վաճառքով եք զբաղվում: Ես կուզենայի Ձեզ մոտ աշխատել, այդ դեպքում փող կունենամ երեխային պահելու և լավ հայր լինելու համար: Ես նա-յեցի նրան ու հարցրի.

-Ի՞նչ աշխատանքով կուզենայիք զբաղվել իմ ընկերությունում:

-Ես կուզենայի ավտոմեքե նաներ վա ճառել: Լսել եմ՝ դրա համար դիպլոմի առկայո ւթյուն չի պահանջվում: Ամենը, ինչ պետք է՝ երկար ժամեր աշխատելն է և դրա դիմաց փող ստանալը:
Ես գլխով արեցի և ասացի.

-Այո, կարելի է: Հիմա տղաս, ես քեզ կասեմ՝ անխղճություն էր ահա այսպես գալը և հայտարարելը, որ իմ աղջիկը հղի է, դու նրան չես սիրում… Նաև աշխատանք խնդրելը:

-Ես կարծում էի՝ սա ինձ համար աշխա տանք գտնելու և եր եխային պահելու համար փող աշխատել սկսելու լավագույն տարբե-րակն է:

-Լավ, վաղը առավոտյան 8-ին արի: Հասկացա՞ր:

-Այո,- պատասխանեց նա արագ, բայց թեթևանալով:

-Հիմա գնա: Վաղը կտեսնվենք:

Այդ ժամանակից 10 տարի է անցել: Հիմա նա կառա վարիչ է լավագո ւյն խանութներից մեկում, և դա լավագույն ախատանքի տե-ղավո րելն է, որը ես կյանք ւմս արել եմ: Ավելին՝ նա 2 երե խաների հրաշալի հայր է(նա ուրիշ կնոջ է՝ հանդիպել և նրանք ընդհա

նո ւր երեխա ունեն):Նա առաջին երե խային խնա մում է աղջկաս հետ համատեղ: Հիմա՝ տարիներ անց, ես չեմ ասում, որ նա սը-խալ չի գործել: Չեմ ասում, որ նրանց իրավիճակն իդեալական էր:Բայց կարող եմ վստահաբար ասել, որ այդ երիտասարդը արել է ամեն ինչ, որպեսզի կատարի իր պարտավորո ւթյունները և հիանալի հայր լինի: Ես գիտեմ, որ շատ տղամարդիկ նրա փոխարեն այլ կերպ կվարվեին»:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика