Երկար տարիներ բժիշկ եմ աշխատում, բայց այդ 6-ամյա տղային ու նրա համարձակ քայլը երբեք չեմ կարողանա մոռանալ․․․

Երկար տարիներ բժիշկ եմ աշխատում, բայց այդ մանկահասակ տղային ու նրա տված հարցը երբեք չեմ կարողանա մոռանալ․․․

Արդեն շատ տարիներ են անցել այն օրվանից, երբ իմ հերթապահության ժամանակ բե րեցին ծանր հիվանդի:Բուժքույրը ընդու-նարանից հայտնեց ինձ, որ պետք է անցնել երկրորդ վիրահա տարան:Այնտեղ տեսա վեց տար եկան մի աղջկա, ով ամբողջութ-յամբ արյունոտ էր: Մինչև պատրաստվում էինք վիրա հատության, ես լսեցի, որ աղջիկը հայտնվել է ավտո վթարի մեջ: Նա մեքե-նայով գնում էր իր զույգ եղբոր և ծնողների հետ:

Բոլորը միայն թեթև քերձվածքներ էին ստացել, իսկ ահա աղջ նակը ստա ցել էր ամենաուժեղ հարվածը, շտապ վիրահատություն էր պահա նջվում: Երե խան ծանր վիճակ ում էր, ուներ կոտր վածքներ: Արյան մեծ կորստի պատ ճառով անհրա ժեշտ էր արյան փոխներարկում:Պարզվեց, որ հիվանդանոցում չկա անհրաժեշտ խմբի արյուն: Ծնողներինը չհամապա տասխանեց, միայն եղբո-րինն էր նույն խումբը:

Ես սկսեցի զրուցել տղայի հետ: Բացատրեցի, որ բուժքո ւյրը անցավ կվերցնի արյունը, իսկ քո ւյրիկը կփրկվի դրա շնորհիվ:Երե-խան հանկարծ լրջ ացավ: Նայեց շուրջը, հետո հրաժեշտ տվեց ծնող ներին՝ ասելով, որ նրանց շատ է սիրում:Տղան նույն լուրջ դեմքով գնաց բուժքրոջ հետևից: Արյունը տալուց հետո մի քանի ժամ հանգստացավ, երբ ես մտա նրա մոտ, առաջին հարցն այն էր, թե արդյո՞ք փրկել ենք քրոջը:

Ես ուրախացրեցի երեխային, իսկ կարճ դա դարից հետո նա հար ցրեց, թե ինքը երբ է մահ անալու:Ինձ դա շատ զարմ ացրեց, ասացի, որ երևի խորը ծերության ժամանակ, մինչ դա դեռ շատ ժամանակ կա: Միայն հետո ես ընկալեցի այդ հարցի իմաստը, տղան կարծում էր, որ պիտի մահանա, երբ արյուն հանձնի:

Նա պատրաստ էր ինքն իրեն զոհաբերել՝ հանուն քրոջ փրկ ության: Դրա համար էր նա ծնողներին հրաժեշտ տալիս:Ես մինչև հիմա տպավորված եմ փոքրիկի արիությամբ: Շատ հաճախ եմ հիշում այդ հերթապահությունը:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика