Դու թոշակ ես ստանում, ինչու է քո մոտ միշտ ինչ-որ բան պակաս,-ասաց աղջիկս, երբ բժշկի գնալու համար նրանից օգնություն խնդրեցի․․․

Դու թոշակ ես ստանում, ինչու է քո մոտ միշտ ինչ-որ բան պակաս,-ասաց աղջիկս, երբ բժշկի գնալու համար նրանից օգնություն խնդրեցի․․․Մի ծանոթ ունեմ, հիմա նույնպես Մոսկվայում է բնակվում: Վերջերս է տեղափոխվել այստեղ, ամուսնացել է: Ապրում է լավ, ապահովված է ամեն ինչով: Ամուսինը բավականին շատ է վաս տակում: Տուն ունեն կենտրոնում, մեքենա: Նույնիսկ չէի ասի տուն, ավելի շուտ՝ պալատներ:

Այն բանից հետո, երբ Յուլյան Մոսկվա տեղափոխվեց, սկզբ նական շրջանո ւմ իր մայրիկի հետ մտերիմ հարաբերություններ էր պահպանում, ով մնացել էր Ուդմո ւրտիայում, որտեղ էլ ծնվել և մեծացել էր Յուլյան: Նրա մայրիկը թոշակառու է, առողջո ւթյան հետ կապ ված մշտ ական խնդիրներ ունի, գումարը չի բավա կանացնում: Մի խոսքով, թոշակառո ւների համար ստանդարտ կյանքով է ապրում:

Յուլյան սկզբում աջակցում էր մորը, ոչ թե գո ւմարով, այլ բարոյապես: Հանգ ստացնում էր, խոստ անում Մոսկվա տեղափոխել, ասում էր, որ նա միայնակ չի մնա:Ժամանակի հետ Յուլյան ավելի էր ընտե լանում մեծ քաղաքում, սովորո ւմ հարուստ կյանքին: Ավելի քիչ էր հետաքրքրվում մոր գործերով, մոռանում զանգել նրան…Վերջապես մի օր մայրիկը զանգեց նրան և դեղ գնելու հա-մար գումար խնդրեց:

Շատ էր ամաչում, բայց ուրիշ ոչ ոքից չէր կա րող խնդրել: Խոստացավ մաս-մաս վերա դարձնել:Յուլյան այդ պահին ընկերուհու հետ շրջում էր առևտրի կենտրոնում և նոր կոշիկներ էր ընտրում: Տար ված այդ գործով՝ նա բարկացած պատասխանեց մորը. «Դու թոշակ ես ստանում, ինչու՞ է քեզ մոտ միշտ մի բան պակասում: Մայրիկ ջան, փողը օդից չի գալիս: Վաստակել է պետք: Ինչ-որ աշխատանք գտիր…չգիտեմ.. Լավ, հաջող…»

«Աղջիկս, ես 12 000 թոշակ եմ ստանում, իսկ հիմա մի անգամից 30 000 պիտի վճարեմ: Ես չունեմ այդքան գումար: Ես մեծ հա-ճույքով կաշխատեի, բայց առողջությունս չի ներում: Ներիր, չպետք է խնդրեի քեզնից:»

Յուլյան այդպես էլ չհաս կացավ, որ մայրիկը մեկն է, իսկ կոշիկ հարյո ւր զույգ էլ կարող է ո ւնենալ:Այդ մասին իմացավ Յուլյայի ամո ւսինը: Իմացավ ինձնից: Առանց կնոջը մի բառ ասելու՝ զո քանչի համար Մոսկ վայի տոմս գնեց և տեղավ որեց վճա րովի կլինի կայում՝ հետազոտո ւթյան: Ամեն ինչ լավ ավար տվեց, թոշա կառուն սկսեց ապաքինվել:

Մի՞ թե ինչ-որ 30 000 կարող է մոր առողջությունից թանկ լինել:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика